Category: Педагогика, дефектология

Педагогикалық зерттеу типтеріне қойылатын талаптар

Талдау-шолу зерттеулері, сын түрінде де ерекшеленіп, сыни шолу деп аталады. Бұл жағдайда міндетті шолу талданбалы бөлігінен басқа осы мәселе бойынша нелер орындалғаны жөнінде егжей-тегжейлі және дәлелді сын да, осыған сәйкес қорытындылар да ұсынылуы тиіс....

Педагогикалық зерттеу жұмыс типтерінің ерекшеліктері

Педагогикада зерттеудің үш деңгейі бар: эмпирикалық, теориялық және әдіснамалық. Педагогикалық зерттеу типтерінің ерекшеліктері. Педагогикалық зерттеу тиянақты және ұзақ дайындықты қажет етеді, оның барысында мыналар жүзеге асырылады:

Педагогикалық мониторинг

Сабақ жоспары: Педагогикалық мониторинг ұғымы, оның зерттеу қызметіндегі мәні мен орны. Ғылыми ақпаратты жіктеудің қысқаша сипаттамасы. 1. Педагогикалық мониторинг — жасалған жұмыс нәтижесі және баспа құралдары монографиялар, диссертациялар, журналдағы мақала және жарияланымдар арқылы педагогикалық...

Тәрбие мәселесін зерттеудегі психологиялың тестілерді қолданудың мүмкіндіктері

Тәрбие мәселелерін зерттеуде, сонымен бірге тәрбие жұмысы үдерісінде моральдық-этикалық сипаттарған қалыптарға, ережелерге жататын балалар білімін бағалау жиі қажеттілік тудырады. Бұл міндет бала бойында жекеленген қатынастардың, әлеуметтік қажеттілік пен дағдының қалыптасу жағдайын, моральдық талаптарды білумен...

Түрлі тесттердің ерекшеліктері, оларға қойылатын талаптар

Психологиядағы тестілерге оқылатын қасиеттердің салыстырмалы сандың және сапалық көрсеткіштерінің даму дәрежесін көрсететін психодиагностиканың стандартты әдістемелері жатады. Бірнеше негіздемелер бойынша бөлшектенетін тестілердің көптеген түрлері бар.

Дидактикадағы тестілеу әдісінің жалпы сипаттамасы және оның зерттеушілік мүмкіншіліктері

Тест — жеке тұлғаның дара психологиялың қасиетінің салыстырмалы көрсеткіште, сонымен қатар білімін, дағдысы мен шеберлігін өлшеуге арналған қалыптасқан стандартты тапсырмалар. Тест үлгілі түрдегі жағдайларды көрсетеді, олардың көмегінен жеке тұлғаның ерекшеленген белгілері анықталады.

Өзіне баға беру әдісі

Адамдар арасындағы өзара қатынастар белгілі дәрежеде бағалау сипатына ие болады, мұның педагогикалық қызметтегі орны зор. Педагог оқушылар білімін одардың қылықтары мен тәртібін білікті, нысанды түрде бағалай алуы тиіс. Оның бағалауының өз-өзін бағалау мен сәйкессіздігі көп...

Сұрау әдістері

Педагогикалық зерттеулерде кеңінен қолданылатын маңызды әлеуметтік әдістер қатарына сұхбат пен сауалды жатқызуға болады. Сұхбаттасу кезінде зерттеуші белгілі бір дәйектілікпен қойылатын, алдын ала дайындалған сұрақтарды пайдаланады. Сұхбат кезінде жауаптар ашық түрде жазылады.

Әлеуметтану әдістері сипаттамасы, олардың педагогикалық ғылымда қолданылу ерекшелігі

Әлеуметтанушылар әлеуметтік өмірдің түрлі құбылыстары туралы эмпириялық материалдар жинастыру әдістерін анықтады және оны статистикалық түрде өңдеу техникасын әзірледі. Зерттеу техникасы мен ресімі бұл әдістерді танымал етті және оны тек әлеуметтанудан тыс қолданысқа енгізеді. Алғашқы...