Category: Педагогика, дефектология

12 жылдық білім беру мақсаты

12 жылдық білім беру мақсаты туралы қазақша реферат 12 жылдық білім беру үрдісіне көшу қажеттігін айқындап отыр. Еліміздегі жаңа білім беру реформасы 12 жылдық білім беруге көшу арқылы шығармашылықпен дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа...

В.А.Сухомлинскийдің коллектив туралы педагогикалық көзқарасы

В.А.Сухомлинскийдің коллектив туралы педагогикалық көзқарасы туралы реферат Көрнекті педагог Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970) өзінің педагогикалық жүйесіпде әрбір оқушының басынын жан-жақты дамуының, дара ерекшеліктерінің, бейімділігінің, қызығуінылығының, тағы басқа кабілеттерінің жетілуіне бағытталған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырды. «Павлыш...

Сухомлинский Василий Александрович өмірі мен қызметі

Сухомлинский Василий Александрович туралы қазақша реферат В.А.Сухомлинскийдің өмірі мен педагогикалық қызметі туралы бүгін де біршама әдебиет баршылық, әдебиеттердің үлкен бөлігі В.А.Сухомлинскийдің ғұмырнамалық деректерін және педагогикалық көзқарасын талдауға арналған. Сырт қарағанда, В.А.Сухомлинскийдің өмірі көптеген оның...

Педагогикалық ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық климат

Педагогикалық ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық климат туралы қазақша реферат Ұжымдағы  көңіл-күй  мен  қоғамдық  пікір, эмоциялық күш-қуат пен өзара қатынастың деңгейін ондағы қалыптасқан әлеуметтік-психологиялык, климат-пен айқындалады. «Психологиялық климат», «әлеуметтік-психологиялық климат» немесе «микроклимат» ұғымдары ғылыми емес, астарлы, ауыспалы...

Мектептің педагогикалық ұжымы және оның ерекшеліктері

Мектептің педагогикалық ұжымы және оның ерекшеліктері туралы қазақша реферат Оқушылар ұйымы – балалар мен жасөспiрiмдердiң өз ерiктерiмен белгiлi бiр мақсат қойып, бiлiм дағдылары мен пайдалы істерді игеруде ұйымдық түрде арнайы топқа бiрiккен  шығармашылық әрекеттерiнiң...

Ұжым және тұлға арасындағы байланыс

Ұжым мен тұлға арасындағы байланыс — тәрбиені демократияландыру жағдайындағы, адам құқығы мен бостандығын сақтаудағы маңызды мәселенің бірі. Көптеген онжылдықтар бойы ұжымға әсер ету арқылы оқушы тұлғасын қалыптастыру отандық педагогикалық әдебиет-терде қарастырылмады. Тұлға міндетті түрде...