Category: Педагогика, дефектология

Педагогикалық іс-әрекеттің сипаттамалары

Педагогикалық іс-әрекет адамзат іс-әрекетінің кез-келген түріне тән сипаттамаларға ие. Бұл ең алдымен, мақсаттылық, түрткілік, пәнділік. Педагогикалық іс-әрекеттің өзгеше сипаттамасы, Н.В. Кузьмина бойынша, оның өнімділігі болып табылады.  Педагогикалық іс-әрекеттің өнімділігінің бес дәрежесін ажыратады: «І –...

Педагогикалық іс-әрекет формалары

Педагогикалық іс-әрекет дегеніміз оқушының тұлғалық, интеллектуалдық, іс-әрекеттік дамуына бағытталған және сонымен бірге оның өзін-өзі  дамытуы мен өзін-өзі  жетілдіруінің негізі болып табылатын мұғалімнің тәрбиелеуші және оқытушы ықпалы болып табылады. Бұл іс-әрекет өркениет тарихында мәдениеттің пайда...

Деңгейлік тапсырмалар негізінде оқушылардың сөйлеу қабілетін дамыту

А.А.Леонтьевтың атуы бойынша қимылдың іске асыруын операция деп атаймыз. Бір нәрсені хабарлау үшін сөйлесеміз. Сөйлеу әрекетінің өзіне тән мотивтері (себептері) болады. Оқытушыға не сөйлейтінін, оқушыға сөйлеудің мақсатын, мотивтерін білу керек. Баланың жасы, өскен сайын...

Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу ерекшеліктері

Сөйлеу дегеніміз – адамдардың тіл арқылы басқа адамдармен қарым-қатынас жасау әрекеті. Ойымызды басқа біреуге жеткізуде көрінетін жеке адамдың дербес әрекетін сөйлеу деп атайды. Сөйлеу анатомиялық мүшелердің қатысуымен іске асқанымен, негізінен кісінің психикалық қабілетіне, қоғамдық...

Педагогика пәнінен глоссарий

Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу — мұғалімнің педагогикалық қызметі айқындауға мүмкіндік беретін оның кәсіби шеберлік жиынтығы деңгейін анықтайтын әдіс. Арнайы бақылау — бұл зерттелетін құбылыс суретін талдамалы түрде қарастыруға әкелетін әдіс.

Алынған төжірибелік деректер негізіндегі педагогикалық жағдайға талдау

Экспериментті зерттеу ақырына дейін толық аяқталуы үшін ғылыми қорытынды жасау аз. Осы қорытындылар негізінде тәжірибелік ұсыныстар жасалынып, өмірге енгізілуі қажет. Алайда, алынған нәтижелерді өмірге енгізуден бұрын бұл нәтижелерді нақты педагогикалық жағдаймен қатынасын салыстыру қажет.

Тәжірибелік деректердің кесте, сызба, гистограмма, графикалық көріністері

Зерттеу нәтижелерін кесте, сызба, графика,т.б. ретінде ұсынуга болады. Кестелер сандық және сапалық деректер тобының тігінен және көлденеңінен орналасуын көрсетеді. Кестелер атаулары болуы болмауы мүмкін. Кестелер, егер мәтінде екі-үштен артса, нөмірленеді. Кестелер белгіленген тәртіп бойынша...

Педагогикалық зерттеулер деректерін статистикалық өңдеу әдістерінің жалпы сипаттамасы

Педагогикалық зерттеулердегі нәтижелерді статистикалық өңдеу әдістері — бұл математикалық тәсілдер, формулалармен әдістер — бұлардың көмегі арқыль сандық көрсеткіштерді, оның жасырын заңдылықтарын айқындай отырып бір жүйеге келтіруге жинақтауга болады. Бұлар тәжірибе нәтижесін анықтауға көмектеседі, қорытынды...