Category: Семинар сабақтары

Қазақстанның жер қоры, оны пайдалану және қорғау

Қазақстанның жер қоры, оны пайдалану және қорғау. Семинар сабақ Сабақтың мақсаты:  Қазақстанның жер қорымен танысып,  оның қазіргі эко- логиялық жағдайына талдау жасау. Жер қорын ұтымды пайдалану мен қорғау шаралары. Семинар сұрақтары: 1. Қазақстанның жер қорлары....

Қазақстанның таулы облыстарының топырағы

Қазақстанның  таулы облыстарының топырағы. Семинар сабақ Сабақтың мақсаты: Қазақстанның таулы аймақтарының  биіктік белдеулері топырағының таралу заңдылықтарымен танысу және таулы өлке топырақтарын пайдалану мен олардың құнарлылығын арттыру жолдарын талқылау. Семинар сұрақтары: 1. Таулы аймақтардың тік белдеулілігі....

Қазақстанның жазық территорияларының көлденең зоналық топырақтары

Қазақстанның жазық территорияларының көлденең зоналық топырақтары. Семинар сабақ Сабақтың мақсаты: Қазақстанның жазық территорияларының көлденең топырақ зоналары түрлерімен және онда қалыптасқан экологиялық жағдаймен танысып, талқылау.

ТМД елдерінің топырақ қорлары және оны қорғау

ТМД елдерінің топырақ қорлары және оны қорғау. Семинар сабақ Сабақтың мақсаты: ТМД елдерінің топырақ қорлары, оның казіргі экология- лық жағдайы мен оны тиімді  пайдалану мен қоғаудың жолдарын талқылау. Семинар сұрақтары: 1.  ТМД елдерінің топырақ қорлары, ...

Әлемнің топырақ жамылғысы және оның таралуы

Әлемнің топырақ жамылғысы  және оның таралуы. Семинар сабақ Сабақтың мақсаты:  Әлем топырақтарының географиялық топтары және оның таралу заңдылықтарымен танысу және талдау. Семинар сұрақтары: Полярлық белдеу топырақтары. Бореальды  және суббореальды белдеулер топырағы. Субтропикалық және тропикалық белдеулер...

Топырақтың табиғи зоналылығы

Топырақтың табиғи зоналылығы. Семинар сабақ Сабақтың мақсаты: Жер бетіндегі көлденең және тік белдеулік  топырақ зоналарының таралу заңдылықтары  мен  топырақ классификациясына талдау жасау. Семинар сұрақтары: 1. Топырақтың көлденең зоналылығы. 2. Топырақтың тік белдеулік зоналылығы.

Топырақтың физикалық қасиеттері

Топырақтың физикалық қасиеттері. Семинар сабақ Сабақтың мақсаты: Топырақтың физикалық қасиеттерін және олардың топы-рақ құнарлылығына тигізетін септігі мен экологиялық маңыздылығын талдау. Семинар сұрақтары:   1.  Топырақтың   құрылымы. Топырақтың су қасиеттері.   3.  Топырақтың физика — механикалық...

Топырақтың ауа және жылу режімі

Топырақтың ауа және жылу режімі. Семинар сабақ Сабақтың мақсаты: Топырақтың ауа және жылулық қасиеттерін, оның өсімдіктер мен ағзаларға тигізетін  әсерін  талқылау. Семинар сұрақтары: 1. Топырақтың ауа және жылу режімі, оның экологиялық маңызы. 2. Топырақтың аэрация...

Топырақ гумусы (1сағат)

Топырақ гумусы (1сағат). Семинар сабақ Сабақтың мақсаты: Топырақтағы табиғи органикалық заттардың шіруі және қарашіріндінің түзілу үрдістерімен танысып, топырақтың құнарлылығын  арттыру шараларын қарастыру.

Топырақтың органикалық заты және оның топырақ құнарлылығын арттырудағы маңыздылығы (1сағат).

Топырақтың органикалық заты және оның топырақ құнарлылығын арттырудағы маңыздылығы (1сағат).  Семинар сабақ Сабақтың мақсаты: Органикалық заттар және олардың топырақ түзілуі мен  құнарлылығын арттырудағы ролін талдау.