Дидактикадағы тестілеу әдісінің жалпы сипаттамасы және оның зерттеушілік мүмкіншіліктері

Тест — жеке тұлғаның дара психологиялың қасиетінің салыстырмалы көрсеткіште, сонымен қатар білімін, дағдысы мен шеберлігін өлшеуге арналған қалыптасқан стандартты тапсырмалар. Тест үлгілі түрдегі жағдайларды көрсетеді, олардың көмегінен жеке тұлғаның ерекшеленген белгілері анықталады.

Үлгерім тестілері білім мазмұнының белгілі бір аспектілерді дәрежесін өлшеуге бағдарланған тапсырмалар жиынтығымен сипатталады. Болжамалы (оқушының оқу материалын одан әрі оқуға қажетті білім, дағды мен іскерлігі деңгейін анықтауға мүмкіндік береді);

Г. Кері байланыс (оқушылар мен мұғалімдердің өздеріне білім жөнінде ақпарат береді);

     Д. Оқытушы (тапсырмалар мен сұрақтар талдауы). Кемшіліктері:

—      оқушының тапсырманы дұрыс түсінбеуі;

—      оқу материалдарын механикалық қабылдау; Тестілерді шектеулітапсырмаларды шешуде қолдануға болады.

Мысалы, оқулық, көрнекі құралдар, кинофильмдермен басқа да әдістемелік құралдарын қолдануды шешкенде. Сонымен бірге тестілер оқу материалдарын меңгерудегі жеке ерекшеліктері үшін қолданылуы мүмкін.