Category: Педагогика, дефектология

Дидактика мәселелерін зерттеу әдістерінің бақылаумен байланысы

Оқушылардың тәртібін, олардың қылықтарын, ұстаздардың жұмысын, олардың тәрбиеленушілермен өзара қатынастарының ерекшеліктерін бақылау, зерттеуші құндылығы көзбен көрген адамның әңгімесімен, құжатты жай хабар алумен салыстыруға келмейтін материалдар жинастырады. Әсіресе, күрделілігі мен өр түрлілігі басқа тәсілдермен тепе-теңдігін...

Бақылау әдісінің жалпы ерекшеліктері және оны реттеу мүмкіндіктері

Бақылау — тәртіптің мәні мен мазмұнын анықтау үшін қолданылатын жүйелі және бағытты психологиялық-педагогикалық зерттеу әдісі. Педагогика саласындағы зерттеудегі бақылау екі қызмет атқарады: а)теориялың зерттеуді эмпириялық ақпаратпен қамтамасыз ету; б)теорияның тәжірибедегі тепе-теңділігі мен шын-шылдығын тексеру.

Тәжірибеден фактілер жинау әдістері

Жалпы педагогикалық тәжірибеде, мысалы оқытушыны зерттеу үшін байқау әдістерін (атап айтқанда, күнделік жазу әдісі), әңгіме (сауалнама, сұхбаттасу) және тест жүргізуді пайдаланған дұрыс. Сыныпта, топта (топтың жіктеліс) оңушыларының өзара қарым-қатынасын зерттеу үшін ұзақ уақыт бойы...

Ғылыми фактілер жинау әдістері

Зерттеу өдістері педагогикалық ғылым дамуының басты құрамды бөлігі болып табылады. Ғылыми нәтижелердің анықтығы алғашқы ақпараттарды алудың жолдары мен тәсілдеріне және зерттеу әдістерінің сенімділігіне байланысты. Кез келген педагогикалық зерттеу белгілі ғылыми білімдерді дәлелдеу емес, ол...

Педагогикалық зерттеулердің белгілері

Педагогикалың зерттеулердің негізгі белгілері мыналар: 1.Мәселенің болуы, яғни шешім қажет ететін және оған арнайы ғылыми-зерттеулер жүргізбей дұрыс жауап бере алмайтын белсенді және маңызды мәселелердің болуы. 2.Дәлелді немесе тексеруді қажет ететін, шешімі нақты емес мәселенің...

Зерттеу үрдісінің негізгі кезеңдері

Зерттеу үрдісін жоспарлау және ұйымдастыруда барынша тәуелсіз, сонымен қатар өзара қисынды түрде байланыстан танымдың әрекетердің бірнеше түрлерін айырып алу маңызды; зерттеу тақырыбын таңдау себептері; — тақырыптың мәселелік көзқарастарын қалыптастыру; — ғылыми таным нысындағы, зерттеу...

Педагогиканың зерттеулер туралы ұғым

Педагогикалық ғылымның қазіргі кезеңдегі дамуы. Теориялық білімінің іс-тәжірибеде қолданыс табуы мен және осы тәжірибенің адамзат қызметіндегі жаңа ауқымды қамтып, кеңеуімен ерекшеленеді. Өмірдің өзі педагогикаға зерттеулердің, тың белестерін танытуда.

Дәстүрлі педагогикалық әдістер: қадағалау, әңгіме, педагогикалық тәжірибені оқып-үйрену, т.б.

Дәстүрлі педагогикалық әдістерге бақылау, әңгіме, тәжірибе, т.б. жатады. Осылардың, кейбіреуіне қысқаша тоқталайық. Бақылау таным әдісі ретінде эмпириялық деңгейде табиғи жағдай немесе арнайы ұйымдастырылған жағдайда өткізіледі. Бұл зерттеуші қайшылық процесінде нақты деректер алатын кей педагогикалық...

Педагогикалық ақиқатты зерттеу мәні

Педагогикалық ақиқат мәні, оның өкілдері жүзеге асыратын және педагогикалық деп аталатын қызметпен айқындалады. Бұл адамзаттың жинақталған мәдениеті мен тәжірибесін аға ұрпақтан кіші буынга беруге бағытталған тұлға дамуына жағдай тудыратын және қоғамға белгілі бір рөл...