Темперамент

Темперамент жайлы ілімдерге қысқаша шолу.

Жоспар

  1. Темперамент жайлы түсінік.
  2. Темпераменттің физиологиялық негідері.

            Темперамент жайлы түсінік. Темперамент тұлға қасиеті ретінде. Б.М.Теплов бойынша темперамент анықтамасы. Темпераменттің негізіг типтері: холериктік, сангвиникалық, меланхоликтік, флегматикалық. Темперамент пен қабілет арақатынасы.

            Темперамент жайлы ілімдерге қысқаша шолу. Гиппократтың темперамент жайлы ілімі. К.Галеннің темперамент типтері. Э.Кречмер типологиясы. У.Шелдонның дене бітімі мен темперамент түрлерін жіктеуі. И.П.Павлов еңбектеріндегі темперамент мәселесі. Б.М.Теплов бойынша темпераменттің негізігі қасиеттері мен олардың көрінуі.  В.М.Русаловтың темперамент концепциясы.

        Темпераменттің физиологиялық негідері. Жүйке жүйесінің қасиеттері темперамент негіздері ретінде.И.П.Паволв ілімі. Қозу және тежеу күштері, жүйке процесстерінің салмақтылығы мен шапшаңдығы. И.П.Павлов бойынша жүйке жүйесінің типтері. Жүйке жүйесінің қасиеттерін зерттеу.