Мінез

Жоспар

  1. Мінез жайлы түсінік.
  2. Мінез қалыптасуы.
  3.  Мінез зерттеудегі теоретикалық және эксперименталдық ықпалдар.

            Мінез жайлы түсінік. Мінез анықтамасы. Мінездің психикалық феномен ретіндегі ерекшелігі. Мінез өмірлік қалыптасу ретінде. Мінез қалыптасу заңдылықтары. Мінез қырлары туралы түсінік.  Мінез қырларын жіктеу. Мінездің іс-әрекет арқылы, басқа адамдарға қатынасынан, қызығулары мен эмоционалдық ,ерік арқылы көрінуі. Тұлғаның мотивациялық және интрументалды қырлары.

            Мінез зерттеудегі теоретикалық және эксперименталдық ықпалдар. Мінез типологиясы эксперименталды зерттеулер мен теоретикалыө ізденістердің орталық мәселесі ретінде. “Характерологияның” түрлі бағыттары. Мінез акцентуациялары.К.Леонгард және  А.Е.Личко концепциялары. Э.Фром бойынша мінез типтерін классификациялау.  К.Юнг бойынша мінез классификациялары. Мінез және темпераменттің өзара байланысы.

            Мінез қалыптасуы. Мінездің балалық шақта қалыптасу ерекшеліктері. Мінез қалыптасуындағы синзетивті кезең.  Мінез қалыптасуындағы ересек адам мен баланың өзара араласу ролі. Мектепке дейінгі және мектептегі жас кезінде мінез қалыптасуының ерекшелігі. Мінездің өмір барысындағы трансформациясы. өзін-өзі тәрбиелеу. Мінез қалыптасуындағы еңбек ролі.