Кооператив

Кооператив туралы қазақша реферат

Кооператив — өндірістік және басқа да іспен бірлесіп айналысу үшін тұлғалардың тобы бірігіп құрған кәсіпорын. Кооперативте оның мүшелері еңбек етуі немесе басқа іспен айналысуы шарт. Сонымен қатар олар мүліктік, үлестік жарналарын біріктіруі шарт.Осыған байланысты:

Басқарылушы кіші жүйелердің жұмыс істеу қағидалары.

1. Техникалық  жүйе өндірістік кәсіпорынның  өндірістік қуатын көрсетеді,  соның көмегімен адамдар өндіріс  процесінде белгілі бір мөлшерде  және сапалы өнім өндіре алады.

Ғылыми  – техникалық процес техникалық жүйеге мейлінше көп ықпал жасайды.

2. Технологиялық  жүйе өндіріс операциялары мен  процестерінің ережесі .Технологиылық  жүйені адамдар ғылым мен техника  жетістіктерін, алдыңғы ұрпақтардың  тәжірбиесін ескере отырып жасайды  және ол ғылыми прогрестің  өзгеруімен өзгеріп отырады.

3. Өндірісті  ұйымдастыру жүйесі өндірісті  ұтымды ұйымдастыруға, өндірісте  өндіргіш күштерді ұтымды пайдалануға,  өндіріс процесін, прогрестік тәсілдермен  әдістерінің көмегімен шығынның  аз болуын өндіріс процесіне  ұтымды біріктіруге мүмкіндік  береді.

4. Бірлескен  еңбек жүйесі жекелеген еңбек  түрінің саны және сапа жағынан  белгілі бір пропорциясы, олардың  өндіріс процесіндегі өзара байланысы. (адамдар тобы)

5. Экономикалық  жүйе өндірістің барлық жақтарындағы  экономикалық байланыстардың бірлігіболып  табылады. Экономикалық жүйе барлық  өндіріс жүйелерінің мүмкіндіктерін  және оның тиімділігін арттыру  үшін жан – жақты пайдалану  міндетін шешеді.

    Қолданылған әдебиеттер тізімі.

1. Павлов К. Ресей аймақтарындағы жергілікті басқару жүйесі және дамыған елдер тәжірибесі /К. Павлов //Басқару теориясы және практикасының проблемалары. — 1999. —  №5. — б. 47-50.

2. Қазақстан Республикасының әкімшілік үрдіс  құрылымы туралы :  Қазақстан Респ. 1993 ж. 8 желт. №2572-XII заңы// ЮРИСТ [Электронды ресурс] : анықтама жүйе /Шығыс-Қазақстандық аймақтық орталық. — Өскемен :  Юринфо, 2007.

3. Рой О. М. Мемлекеттік және муниципалдық басқару жүйесі /О. М. Рой. — М.:   Дело, 2003. — 254 б.