Өндірістік менеджмент

Жаңа өнімді жобалау. Инновациялық жобаларды басқару. Өндіріс процесінің типтері. Өндіріс циклі. Өндіріс қуаттылығы. Кәсіпорын орналасуы. Кәсіпорынныц өндіріс құрылымы. Өндірісті ағынды емес әдістермен ұйымдастыру. Өндірісті ағынды әдістермен ұйымдастыру. Жөндеу шаруашылыгын ұйымдастыру. Сайман шаруашылығын ұйымдастыру. Энергетикалық шаруашылықты ұйымдастыру. Зауыт ішіндегі көлікті ұйымдастыру. Материалдық-техникалық жабдықтау мен қойма шаруашылығын ұйымдастыру. Өнім сапасының стратегиясы. Өндіріс запастарын басқару. Запастарды басқарудың әдістері мен моделдері. Өндірісті жоспарлау. Өнім өтімін ұйымдастыру. Бұйым компоненттеріне қажеттілікті жоспарлау. Өндіріс бағдараламасын қалыптастыру. Құрау цехтарының өнім шығару бағдарламасын қалыптастыру. Өңдеу цехтарыныц өндірістік бағдарламасын қалыптастыру. Өндірісті оперативті басқару. Оперативтік-күнтізбелік жоспарларды жасау. Өндіріс жүрісін бақылау және реттеу. Өндірісті басқаруды үйымдастыру