Category: Психология

Психология ғылымының пəнi жəне мiндеттерi

Психология ғылымының пəнi жəне мiндеттерi туралы қазақша реферат Адам болмысының табиғатына, оның саналы қоғам шеңберiнде өркендеуi мен қалыптасуына, тәң iрегiндегi басқа адамдармен қарым-қатынасының ерекшелктерiне деген психология дамуының негiзiнде жатқан қызықшылығы уақыт озуымен бiрге өрiстей түскен....

Ұғымдық ойлауды зерттеу

Ұғымдық ойлауды зерттеу туралы қазақша реферат       В.В. Холодная еңбегінде адам мәселесін танымдық әрекеттің субъектісі ретінде талдау, тұлға ойының белсенділігі құрылымында орталық орынды иеленетін ұғымдық ойлау сияқты, танымдық процесті психикалық ұйымдастыруды зерттеу қажет деп...

Баланың ойлауының дамуы

            Баланың ойлауының дамуы туралы қазақша реферат      Баланың ақыл ой дамуының тарихын зерттеу, әрине,  үлкен теориялық және практикалық қызығу туғызады. Ол ойлаудың табиғатын және оның дамуының заңдылықтарын терең тануға апаратын...

Ойлаудың даму ерекшеліктері

            Ойлаудың даму ерекшеліктері туралы қазақша реферат      Кез келген басқа да психикалық процестер ретінде ойлау да онтогенез барысында біртіндеп, қарапайымдыдан күрделіге қарай жетіледі. Жаңа туған балада ешқандай ойлау болмайды. Ойлау...

Ойлауды зеттеу әдістері

            Ойлауды зеттеу әдістері туралы қазақша реферат      Басқа да психикалық құбылыстар сияқты, ойлаудың психологиялық зерттеуде, қаншалықты қиын болса да объективті зерттеу жолынан басқа жол жоқ. Интроспекцияны психиканы зерттеу әдісі ретінде...

Ойлау қасиеттері

Ойлау қасиеттері туралы қазақша реферат      Кез келген психикалық процесс тәрізді ойлаудың да өзіндік параметрлері қасиеттері болады. Осындай ойлаудағы жеке дара ерекшеліктерді білдіретін ойлаудың қасиеттері сан алуан болады. Солардың ішінде негізгілері мыналар: Ойдың сыңдылығы–адамның...

Ақыл–ой операцияларының негізгі түрлері

Ақыл–ой операцияларының негізгі түрлері туралы қазақша реферат      Ойлау әрқашан анализ бен синтез процестерінен басталады. Ойлау–түйсік пен қабылдаудағы анализ бен синтездің жаңа мазмұнға ие болған түрі. Анализ дегеніміз–ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын...

Ойлаудың негізгі түрлері

Ойлаудың негізгі түрлері туралы қазақша реферат      Психология ғылымы өзінің тарихи дамуы барысында философиядан бірте –бірте алшақтай түсті, сондықтан психологтардың назарына, ең алдымен, алғашында философтардың назарында болған ойлаудың түрлері түсті. Бұл теориялық, пайымдап ойлау. Ірі...

Ойлаудың негізгі формалары

            Ойлаудың негізгі формалары туралы қазақша реферат      Ойлау ой операцияларымен қоса, ой формаларынан да тұрады. Ойдың бастапқы формасы болып ұғым есептеледі. Ұғым дегеніміз–заттар мен құбдылыстар туралы ой. Ұғымда заттардың  жалпы...

Ойлаудың психологиялық теориясы

Ойлаудың психологиялық теориясы туралы қазақша реферат      Ойлау психологиясы арнайы түрде XX-шы ғасырда ғана жасала бастады.Осы уақытқа дейінүстемдік еткенассоциативтік психология барлық психикалық процестер ассоциациялар заңы бойынша өтетін және сананың құрылуы аз не көп күрделі комплекстердің...