Category: Психология

Жан Пиаженің генетикалық психологиясы

Жан Пиаженің генетикалық психологиясы туралы қазақша реферат Ж. Пиаже ─ психология ғылымындағы генетикалық бағыттың ірі өкілдерінің бірі. Ж.Пиаже  жүйелі құрылымдық талдауды  пайдалана отырып, ол өздігінен, қандайда  бір құбылысты ғылыми тұрғыдан түсіндірудің  жеткілікті құралы бола алмайтынын...

Гештальт психологиясы

Гештальт психологиясы туралы қазақша реферат Ұзақ уақыт бойы  жас экспериментальдық  психологияның зерттеу объектісі болып  ─ түйсік саналды. Осы уақытта психикалық өмірдің бейнелік  аспектісі психологиялық лабороторияларда ашылмай, керісінше, жоғала бастады. Оны идеалистік философия  үстем етуші кезде...

Фрейдизм

Фрейдизм туралы қазақша реферат     Австриялық невропатолог, психиатр  және  психолог  Зигмунд Фрейдтің ілімінен басқа, ешқандай психологиялық ілім баға беруде келіспеушіліктер туғызған жоқ. Фрейдизм «адамның  жаңа бейнесін», жаңа дүниетанымды жасауға тырысты.

Бихевиоризм

Бихевиоризм туралы қазақша реферат            Ғылым тарихы, XX ғасырдың басында, жоғарыда айтылған барлық себептер салдарынан өз объектісі ретінде сананы емес, адамның мінез-құлқын қарастыратын бағыттың пайда болғанын көрсетеді. Мінез-құлық психологиясы  АҚШ ерекше дамыды. Л.И. Анцыферова былай...

Темперамент жөнінде түсінік

Темперамент жөнінде түсінік туралы қазақша реферат Темперамент – 25 ғасырдан бері ғылыми ойды қызықтырған мәселелердің бірі. Оған деген қызығушылықтың төркіні – адамдар бойында болатын дара өзгешеліктер. Әр адамның, баланың жан дүниесі өз алдына бір болмыс....

Қазақстанда психология ғылымының даму мәселесі

Қазақстанда психология ғылымының  даму мәселесі туралы қазақша реферат Қазіргі кезде біздің республикада өзекті психологиялық мәселелерді анықтауға деген қажеттілік, қызығушылық өсу үстінде. Ғылыми зерттеулер шыға бастады, психологиялық білімдерді насихаттау кеңейе түсті, бірнеше ғылыми-теоретикалық конференциялар өтті...

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы психология дағдарысы

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы психология дағдарысы туралы қазақша реферат 1923 жылы бiрiншi Психоневрологиялық съезд шақырылып, онда психологияның мiндетi қабылданған болатын. Орыс, кеңес психология ғылымының бой көтеруi не еңбек сiңiрген ғалымдар: Б. Г. Ананьев, П. П....

Психология ғылымының даму кезендері

Психология ғылымының даму кезендері туралы қазақша реферат Психология ғылымының дүниеге келуі 1879ж. Вундтін Лейпциг каласында алғашқы эксперементалды зертхана ұйымдастыруымен сипатталады. Психология ғылымының даму тарихы бірнеше этаптарға бөлінеді : 1. Психология жан туралы ғылым. 2....

Психологияның ғылымдар жүйесiндегi орны

Психологияның ғылымдар жүйесiндегi орны туралы қазақша реферат Психологияның басқа ғылымдар жүйесiндегi орнын тануға орай психологиялық деректердщ басқа ғылымдарда пайдалану мүмк iндктерi н жəне керiсiнше, психология олардың нəтижелерiн өзi не қалай қолданатынын жете түсiнуге болады. Əр...

Қазiргi заман психологиясының мiндеттерi

Қазiргi заман психологиясының мiндеттерi туралы қазақша реферат Қазiргi кезеңде психология ғылымы алдында тұрған теориялық жəне практикалық мiндеттердiң сан қилылығына орай үлкен қарқынмен дамуда. Психологияның негiзгi мiндетi психикалық iс-əрекеттi оның даму барысымен байланыстыра зерттеу. Соңғы он...