Қиял

Жоспар

1. Қиялдың жалпы сипаттамасы,  психикалық іс-әрекеттегі ролі.

2.  Қиял түрлері.

3. .Қиялдың даралық ерекшеліктері мен дамуы.

4. Қиял мен шығармашылық.

            Қиялдың жалпы сипаттамасы және оның психикалық іс-әрекеттегі ролі. Қиял елестетулердің түрлену процессі ретінде. Қиялдау процессінің механизмдері. Қиялдауды ңадам өміріндегі ролі. Қиялдауды ңфизиологиялық негіздері.  Қиялдың органикалық процесстер және қозғалысты реттеудемен байланысы.

            Қиял түрлері.Әдейілік дәрежесі бойынша қиялды классификациялау: ырықты және ырықсыз қиял. Қайта жасаушы қиял. Творчестволық қиял. Арман. Кеңістіктік қиял. Активті және пассивті қиял.

Қиялдың даралық ерекшеліктері мен дамуы. Адамдардың арасныдағы олардың қиял дәрежесі мен елестетулер түрі бойынша айырмашылығы. Қиялдың даму дәрежесі бойынша сипаты.  Қиялдың негізгі типтері.  Қиялдың даму сатылары.  Қиял дамуының даралық айырмашылықтары.

Қиял мен шығармашылық. Шығармашылық жайлы жылпы түсінік. Шығармашылыұтағы қиялдың мәні.  Т.Рибо концепциясы.  Г.Уоллесс бойынша шығармашылық сатылары.  Г.С.Альтшуллер бойынша шығармашылық тапсырма деңгейлері.