Category: Химия

Күміс

Күміс. Күмісті б.э. дейінгі IV мыңжылдықта Кіші Азияның шығыс аймағында өндірген. Кейінірек күміс кен орындарын Бактрияда өндірген. Б.э. дейінгі 500 жылдары Грецияда күміс-қорғасын кендерін өңдеген. XIII-XV ғғ Трансильвания (Румыния) мен Богемияда (Чехия) күмісті алған....

Бірімжанов Батырбек Ахметұлы — ғылыми химик

Қазақстандық көрнекті ғалым-химик, республика жоғары білімі мен ғылымының ірі ұйымдас¬тыру¬шысы, шығармашылықтың шыңы іспеттес болған Батырбек Ахметұлы Бірімжанов бұрынғы Самара губерниясының Бузулук қаласында 1891 жылғы 10 желтоқсанда дүниеге келген. Бастауыш білімді әйгілі Ал¬тынсарин мектебінде алып,...

Алюминий дәуірі

Академик А.Е.Ферсман алюминийді ХХ ғасыр элементі, сондықтан бұл ғасырды алюминий дәуірі деуге де болады деген. Күнделікті пайдаланылып жүрген ыдыс-аяқтан бастап, космосты шарлап жүрген ракеталар осы алюминийден жасалады. Қоғамдық шаруашылықтың барлық салаларында алюминий қолданылмайтын сала...

Азот

Касиеттер Азот II периодта, V топтыц Heri3ri топшасында орналаскан. Азоттан баска ол топшаны, фосфор Р, мышьяк As, сурьма Sb жене висмут Bi элементтер1 курайды. Бул элементтердщ ец сырткы энергиялык денгейшес1нде бес электрон бар. Мысалы,...

Алюминий

Академик А.Е.Ферсман алюминийді ХХ ғасыр элементі, сондықтан бұл ғасырды алюминий дәуірі деуге де болады деген. Күнделікті пайдаланылып жүрген ыдыс-аяқтан бастап, космосты шарлап жүрген ракеталар осы алюминийден жасалады. Қоғамдық шаруашылықтың барлық салаларында алюминий қолданылмайтын сала...

Фаза роторымен асинхрондық қозғаушы

Фаза роторымен асинхрондық қозғаушы туралы қазақша реферат Мазмұны  Кіріспе……2 Фаза роторымен асинхрондық қозғаушы жалпы түсінік…3 Қорытынды………..12 Қолданылған әдебиеттер тізімі. ….13

Су қоймаларында кадмийдің таралуы

Су қоймаларында кадмийдің таралуы туралы қазақша реферат Соңғы жылдары белсенді антропогендік әсер ету нәтижесінде жер бетіндегі сулармен қатар жерасты суларының химиялық құрамы елеулі өзгерді. Ластанудан жер бетіндегі суларға қарағанда қорғалғандығына қарамастан жер асты суларының өзінде...

Кадмий элементіне сипаттама

Кадмий элементі туралы қазақша реферат Кадмий (Cd)-элемeнттepіне периодтық жүйесінің II ші тобындағы химиялық элемент, балқу температурасы 321,1°С,қайнау температурасы 766,5°С, тығыздығы 8,65г/см3.кадмийді 1817 жылы неміс физигі Ф.Штомейер ашқан.Кадмий күмістей ақ, жұмсақ металл, табиғатта тұрақты 8 изотопы...

Адам денсаулығына судың химиялық әсері

Адам денсаулығына судың химиялық әсері туралы қазақша реферат          Мышьяк. Мышьяк мыс және қорғасын кендерін балқытқанда пайда болады. Мышьяк қосылыстарының улылығы оның химиялық, физикалық түрлеріне байланысты. Сіңірілген мышьяк мөлшері адамдардың шашында байқалуы мүмкін. Ауыз судағы...

Фосфордың сапалық анализі

Фосфордың сапалық анализі туралы қазақша реферат РО43- иондарының сапалық реакциялары BaCl2 әрекеттесуi BaCl2 ерiтiндiсiмен натрий гидрофосфаты ақ түстi ВаНРО4 тұнбасын бередi. Аммиак қатысында барий фосфаты пайда болады: 2НРО42-+3Ва2++2NH3       Ba3(PO4)2+2NH4+