Фаза роторымен асинхрондық қозғаушы

Фаза роторымен асинхрондық қозғаушы туралы қазақша реферат

Мазмұны 

Кіріспе……2

Фаза роторымен асинхрондық қозғаушы жалпы түсінік…3

Қорытынды………..12

Қолданылған әдебиеттер тізімі. ….13

Кіріспе

Фаза роторы бар асинхрондық қозғаушының жылдамдығының реттеулерiн процесстiң мәнi реттеу реостаты көмегiмен келесiге апарады. Қозғаушының роторына нақтылы инерциямен ие болады, және сондықтан бастапқы моментке эққ роторда өзгерiссiз болып қалуға индукциялалатын оның жылдамдығының реостатты енгiзуi iлесе. Ротордың шынжырындағы iске қосқыш реостатының кедергiсiнiң үлкеюi  айналдырушы моменттiң кiшiрейтуiне алып келген ротордың тоғының кiшiрейтуi шақырады.Ротордың айналуын жылдамдық бұл себептен, азаяды. Пропорционал sтар sтың эққ ротор не индукциялалатын сырғанауларын үлкеюге жылдамдықтың кiшiрейтуi сол сияқты салдарынан, сонымен бiрге ротордың тоғының үлкеюi шақыра өседi. Болғанша, тоқтың өсуi және ротордың айналуын жылдамдықтың кiшiрейтуi тоқ созыла өз бұрынғы мәнiне жетпейдi. Жаңадан тең статикалық, және қозғаушы айналдырушы момент осы жағдайда шамасы бiрнеше реостатты енгiзуге дейiнi аз болатын тұрақты жылдамдықпен айналады. Фаза роторы бар асинхрондық қозғаушының жылдамдығының реттеуi айналымдар тек қана кiшiрейтуге қарай iске аса алады.Асинхрондық қозғаушылардың екi негiзгi түрлерi танылады: қысқа тұйық ротормен және фаза роторымен. Асинхрондық қысқа тұйық электр қозғағышы жылжымайтын бөлiктен тұрады — статор және жылжымалы бөлiк — қозғаушы екi қалқан нығыздалған подшипник айналмалы ротор. Статор және роторының өзектерi жеке бiр шеттетiлген басқа парақтардан электротехникалық жинаған болды

Фаза роторымен асинхрондық қозғаушы

Фаза роторы бар асинхрондық қозғаушы мұндай машиналар және (крандар, лифттар және бұйрық) жүктемелермен жүрiсте жолаушылайтын тетiктердiң ерiксiз келтiруi үшiн қолданады. Қозғаушының ұқсас ерiксiз келтiрулерiнде  iске қосқыш реостаты көмегiмен жететiн максимал моментi жiберуде жетiлдiруi керек. Статор фаза роторы бар қозғаушыда осылай орындаған, сонымен қатар қысқа тұйық роторы бар қозғаушыда. Роторда үш тұратын үш фазалық орам орналастырған, тоғыз және тағы басқалар, алты. басқа туралы бiр (екi полюстi машинада) 120 жылжытылған (машинаның полюстарының сандарына байланысты) катушкалар, ( төрт полюстiк) 60 және тағы басқалар. Статор және ротордың орамдарының полюстарының сандары бiрдей алады.

Фаза роторының орамын жұлдыздармен әдетте жалғастырады. Ол аяқтар үш шөткелер арқылыларға үш фазалық iске қосқыш реостаттары қосатын түйiскен сақиналарға қосады, өйткенi. жiберу ротордың әрбiр фазасына кезде қосымша белсендi кедергiлердi ендiредi. Фаза роторы бар қозғаушылар түйiскен сақиналар және шөткелердiң тозуының кiшiрейтулерi үшiн шөткелердiң көтеруi және сақиналардың тұйықталуы үшiн құрал-саймандармен (259-шы сурет қара) 1 қысқа реостаттың сөндiруiнен кейiн кейде жабдықтайды.

Мұндай қозғаушының статорының құрылымы және орам оны қысқа тұйық роторы бар қозғаушының статорының құрылымдарынан айырмашылығы болмайды. Екi бұл қозғаушылардың арасындағы айырмашылық ротордың құрылымында болады. Фаза роторы бар электр қозғағышы, сонымен қатар статорда, үш өзара (сиректеу үшбұрышпен) жұлдыз бiрлескен фаза орамдары орналастырған ротор алады. Ротордың құрыштан жасалған өзегiнен, салдарынан да, салдарынан да ротордың фаза орамдарының аяқтары үш ротордың өзара шеттетiлген бiлiк нығыздалған мыс сақиналарына қосады, сол сияқты бұл қозғаушы не түйiскен сақиналары бар қозғаушының атауы сонымен бiрге алды.

Жоғары бiз ротордың шынжырына белсендi кедергiсiнiң кiрiспесi қозғаушының iске қосқыш тоғы жiберуде азайтатын және iске қосқыш айналдырушы моментiн үлкейтетiн күлмандық. Фаза роторымен қозғаушылары бұл мақсат үшiн iнжiрлер iске қосқыш реостаты болады.  түйiскен сақина салған роторлардың орамымен шөткелердiң арқасында бiрлескен. Бұл жағдай реостаттың толық кедергiсi қозғаушының жiберуiнде жүргiзiледi iнжiрлердiң иасы көрсетiлген. Әйтеуiр, реостаттың кедергiсi ротордың айналуын жылдамдықтың үлкеюлерi шара бойынша бiртiндеп iске аспай қалады және, реостаттың кедергiсi қозғаушы өз нормалы жылдамдығына жететiнде толық iске аспай қалады; реостатты қысқа тұйықтанады. Фаза роторы бар қозғаушылардың кейбiр конструкцияларында түйiскен сақиналарды тұйықталылуға және шөткенi көтерiлуге мүмкiндiк беретiн құрал-сайманда болады.

Фаза роторымен асинхрондық қозғаушы Қысқа тұйық роторы бар асинхрондық қозғаушының кемшiлiгi номиналды тоқты асатын үлкен iске қосқыш тоғы болып табылады 5-шi рет. Асинхрондық қозғаушының iске қосқыш мiнездемелерi жақсартқысы келе, М.О.доливо-Добровольский М.О.доливо фаза роторы бар қозғаушыны жасады. Фаза роторы бар асинхрондық қозғаушы үш фазалық торлық орамы бар статордың асинхрондық қозғаушылары үшiн кәдiмгi алады, бiрақ сонымен бiрге ротордың бетiнде үш фазалық орамда болады. үш ротордың фаза орамдары жұлдызбен өзi роторларда жалғастырады, еркiн олардың аяқтары үш шеттетiлген машинаның бiлiгiнде (8.6-шы сурет) ол шеттетiлген нығыздалған бiр-бiрiмен түйiскен сақиналармен жалғастырады. Фаза роторымен асинхрондық қозғаушы сондықтан түйiскен сақиналары бар асинхрондық қозғаушымен сонымен бiрге деп атайды.

Түйiскен сақиналар жылжымайтын щетк ұстаушы қойылған шөткелермен жанасады. Жiберу ротордың орамының белсендi кедергiсi кезде өзгертетiн iске қосқыш үш фазалық реостатына сақиналар және ротордың орамының шөткесiнен кейiн тұйықтанады. Мұндай қозғаушының статорының орамы (8.7). сурет үш фазалық желiге тiкелей қосылады.

Бұл жүйелердi (iске қосқыш тоғының кiшiрейтуi үшiн айналдырушы моменттiң бiр уақыттағы сақтауында) жiберу үшiн, немесе қозғаушының роторының айналуын жылдамдықтың реттеуi үшiн қолданылады. Iске қосқыш реостатының ротордың таратып жiберуiнен кейiн сөндiрiледi, және орам арнайы центрден тепкiш автоматты замыкателя көмегiмен тұйықтандырады. Фаза роторы бар кейбiр қозғаушылардағы үйкелiсiне жоғалтуларды кiшiрейтулер үшiн түйiскен сақиналардан шөткелердiң қарсылық бiлдiруi үшiн құрал-сайман олардың тұйықталуынан кейiн болады.Фаза роторы бар асинхрондық қозғаушының ең маңызды қадырларын бiр жiберу кезде жанында үлкен айналдырушы момент қысқа тұйық қозғаушыға қарағанда едәуiр кiшiсi iске қосқыш тоқтары жасалатын болып табылады. Бұл асинхрондық қозғаушы ротордың осындайда белсендi кедергiсi максимал айналдырушы моментiн жiберуде жетiлдiредi болады қозғаушының индукциялы кедергiсiне тең ұғындырылады. Қалай былайша ротордың белсендi кедергiсiнiң фаза роторы бар қозғаушыларында iске қосқыш реостаты көмегiмен өзгертуге болады, онда және олар iске қосқыш мiнездемелерi қысқа тұйық роторы бар қозғаушыға қарағандасы едәуiр жақсы.Фаза роторы бар асинхрондық қозғаушының жiберуi төмендегiше өндiрiп алады. Iске қосқыш реостаты (роторының шынжыры алшақ салынған) клеммаға холостуюға бекiтiледi, статорға торлық кернеудi әпередi. Содан соңы iске қосқыш реостаты, және оның кедергiсi қосылады қозғаушы номиналды жылдамдықты алатында нөлге бiртiндеп азайтып теңейдi. Фаза роторы бар қозғаушының iске қосқыш тоғы номиналды жинағы 1, 5-2 ретте асады. Бұдан басқа, iске қосқыш реостатының роторының шынжырына қосынды айналдырушы моменттi едәуiр үлкейтедi

Статордың өзегiнiң саңылауларында шеттетiлген өткiзгiш iстелiнген орам жатқызған. Ротордың өзегiнiң саңылауларында өзектi орамдарды жинақтайды немесе ерiтiлмелi алюминиларды құяды.Сақиналар — ұстатқыш (бұдан және атау — қысқа тұйық) аяқтар бойынша ротордың орамдарын қысқа тұйықталады. Қысқа тұйық ротордан, фаза роторы саңылауларындағы айырмашылықтарға статордың орамының түрi бойынша iстелiнген болып орамды орналастырады. Орамның аяқтары бiлiк нығыздалған түйiскен сақиналарға тұжырымдайды. Сақиналар бойынша шөткелердi iске қосқыш немесе реттеу реостаты бар орамды жалғастыра сырғанайды.

Фаза роторы бар асинхрондық электр қозғағыштары қымбат бағалырақ құрылымдармен болып табылады, квалификациялы қызмет көрсету, сенiмдiден кемдер талап етедi, сондықтан тек қана өндiрiс олар керексу мүмкiн емес салаларындағы қолданылады. Оларды бұл себептенге аз, және олар бiз ендiгәрi қаралуға жайылған болмаймыз.Статордың үш фазалық шынжыр қосылған орамы бойынша айналмалы магниттiк өрiс құратын тоқ ағады. Статордың айналмалы өрiсiнiң магниттi күш сызықтары электрмен жүргiзу (эққ ) күшiнiң оларында ротордың орамының сырықтары және индуктируюттердi кесiп өтедi. Ротор сырықтары бұл эққты әсермен тұйықталған қысқа тоқ ағады. Сырықтар айнала ротордың ортақ магниттiк өрiсi ротор статордың магниттiк өрiсiн айналуды бағытында айналуға iстететiн күштi статордың айналмалы магниттiк өрiсiмен әрекеттесе құрады құратын магниттi ағындар пайда болады. Орам құрылған статордың магниттiк өрiсiн айналу жиiлiгi ротордың айналу жиiлiгi бiрнеше аз. Sтың сырғанауымен бұл көрсеткiш және шектердегi қозғаушылардың көпшiлiгi үшiн 2мен 10%пен аралығындағы болуға бейнеленедi.Өнеркәсiптiк қоюларда бiр iзге салған топтамалардың түрлерiнде шығаратын үш фазалық асинхрондық электр қозғағыштары өте жиi қолданылады. Оған 0, 06 машинасы үлкен сенiмдiлiктермен айырмашылығы болатын 400 квтке атаулы қуатты диапазоны бар бiртұтас 4A-шi топтама жатады, жақсы жақсы қолдану кезiндегi сапалармен және дүниелiк стандарттардың деңгейлерiне сәйкес келедi. Автономды асинхрондық генераторлар — айнымалы тоқтың электр энергиясына алғашқы қозғаушының механикалық энергия өте құрастыр үш фазалық машиналар.

Егер асинхрондық қозғаушы желiлер айырылған қандай болмасын алғашқы қозғаушыдан айналуға келтiрiлсе, онда электр машиналарының қайтатындығының қағидасымен сәйкес iлеспе айналу жиiлiгiнiң табысында, қалдық магниттiк өрiстi әсермен статор орамы қысқыштарында кейбiр эққ құрастырады. Егер статор орамының қысқыштарына ендi конденсаторлардың батареясын қосса, онда статоры орамдарындағы ёмкостный тiзгiнүздi осы жағдайда магниттейтiн болатын тоқ ағады. Ёмкость батареялар C0нiң кейбiр кризистiк мәнi, автономды асинхрондық генератордың параметрлерге байланыстылары асуы керек: тек қанасы генератордың өздiгiнен қозуы және статор орамдарында осы жағдайда болады кернеулердi үш фазалық симметриялық жүйенi бекiтiледi. Кернеудi мәнге тәуелдi болады, ақырында, конденсаторлардың машина және ёмкостидың мiнездемесiнен. Сайып келгенде, асинхрондық қысқа тұйық электр қозғағышы асинхрондық генераторға айналдырыла алады.

Көрiнгендей келтiрiлген мәлiметтер, қуаттың коэффициент төмендететiн асинхрондық генераторға индукциялы жүктеме керектiк ёмкостилармен қатты үлкею шақырады. Демек, тұрақты жүктеменiң үлкеюiмен кернеудiң сүйемелдеулерi үшiн үлкейтiп және конденсаторлардың ёмкостьсi қосымша конденсаторлар қосуға керек. Бұл жағдайлар асинхрондық генератордың кемшiлiк ретiнде қарастыры керек. Нормалы тәртiптегi асинхрондық генератордың айналу жиiлiгi асинхрондық сырғанауды шамаға S = 2 10% асуы, және iлеспе жиiлiкке сәйкес келуi керек.

Осы шарт орындау емес шығарылатын кернеудi жиiлiк частотоны аумалы жұмысқа келтiрген 50 гцтiң өнеркәсiптiк жиiлiгiнен айырмашылығы бола алатынын келтiредi — электр энергиясының тәуелдi тұтынушылары: электр үрлегiш, жуу машиналары, трансформаторлық кiруi бар құрылым. Шығарылатын жиiлiктiң төмендетуi әсiресе қауiптi, электрқозғалтқыштың орамдарының индукциялы кедергiсi өйткенi осы жағдайда төмендетедi, сала олардың үлкен қыздыруы және мезгiлсiз шығуды себеп бола алған трансформатор. Қайта жөнделер қолдану тиiстi қуаттың кәдiмгi асинхрондық қысқа тұйық электр қозғағышы қандай болмасынсыз асинхрондық генератор ретiнде бола алады. Электр қозғағышының қуаты — генератормен қосылатын құрылымдардың қуатымен анықталады.

Өте энергия сыйымды олардың iшiнен болып табылады: • тұрмыстық дәнекерлегiш трансформаторлар; • электропилдар, (0, 3 3 квт қуат) дән уатқыш, сүргi; • «Россиянка\» \ның түрiнiң электр пештерi, 2 квтке дейiн қуатпен «Мечта\» \; • (850 1000 Вт қуат) электроутюгтер. Тұрмыстық дәнекерлегiш трансформаторлар ерекше пайдалануға тұрақты болады

Электр энергиясының автономды көзiне олардың қосуы өте лазым, өйткенi олар өнеркәсiптiк желiден жұмыс iстегенде электр энергиясының тұтынушылары қолайсыздықтардың бiр қатары басқалар үшiн құрады. Егер тұрмыстық дәнекерлегiш трансформатор 2 3 ммнiң диаметрiмен электродтары бар жұмысқа есептелiнсе, қуат асинхрондық генератор 5 7 квт шекте оны қоректену үшiн болуы керек, онда оның толық қуаттылығы шамамен 4 6 квттi құрайды. Егер тұрмыстық дәнекерлегiш трансформатор 4 ммнiң диаметрiмен электродтармен жұмысқа жол берсе, онда металл «резки\» өзi ауыр тәртiп — \де сәйкесiнше асинхрондық генератордың қуаты 11 13 квт шекте болуы керек толық қуаттылық оларға 10 12 квт жете алуға тұтынылатын.

Батареялар дербес жасауды жағдайда, Мбго түрдiң конденсаторлары қолдану керек, Мбгт тағы басқалар кемiнде 600 В.электролиттiк конденсаторлар жұмыс кернеуiне қолдану мүмкiн емес, Мбгп. үш фазалық электр қозғағышының қосуын вариант қарастырылған жоғары генератор ретiнде классикалық санауға болады, бiрақ жалғыз емес. Дәл осылай iс жүзiнде өздерiн жақсы кепiлдеме беретiн тағы басқа әдiстер бар болады. Мысалы, конденсаторлардың батареясы қашан бiр немесе екi электрқозғалтқыштың орамдарына қосады — генератор.

Мұндай схеманы осындайда қолдану керек үшфазалы кернеудi алуда қажетi жоқты. Бұл қосындының варианты конденсаторлардың жұмыс ёмкостьлерiн азайтады, туралы бос жүрiстiң тәртiбiнде және өйткенi алғашқы механикалық қозғаушыға жүктеменi төмендетедi. отын «драгоценное\» \ны сығымдап ұстайды.

Аз қуатты генераторлар ретiнде тұрмыстық тағайындаудың бiр фаза асинхрондық қысқа тұйық электр қозғағыштары қолдану мүмкiн 220-шi айнымалы бiр фаза кернеу қолдану мүмкiн өндiретiн: «Ока\» \ның түрiнiң жуу машиналарынан, «Волга\» \, «Агидель\» \ның суарғыш үрлегiштерi, «Бцн\» \ және конденсаторлық батареяның оларында бұйрық параллель жұмыс орамына қосуға, немесе iске қосқыш орам қосылған бар фаза жылжытқыш конденсатор ендi қолдана алады. Бұл конденсатордың сыйымдылығы, болуы мүмкiн, бiрнеше үлкейтуi керек. Оның шамасымен жүктеменiң генератор қосылатын сипатымен анықталады: (электр пештерi, шырақ жарық, электр дәнекерлегiштер) белсендi жүктеме үшiн.

Генератор айналуға алып келетiн алғашқы механикалық қозғаушы туралы бiр ауыз сөздер ендi. Белгiлi жай, энергияның кез келген өрнектеуi олардан болмай қалмайтын жоғалтулармен байланған. Олардың шамасы құрылымның ПӘКiмен анықталады. Механикалық қозғаушының қуаты сондықтан асинхрондық генератордың қуаты 50 100%ке асуы керек. Мысалы, 5 квт асинхрондық генератордың қуаттарының жанында, қуат механикалық қозғаушы 7, 5 10 квт болуы керек. Берiлiс тетiк көмегiмен генератордың жұмыс тәртiбi механикалық қозғаушының орташа айналымдарына бекiтiлгендей етiп механикалық қозғаушы және генератордың айналымдарын келiсулер дегенiне жетедi. Керек болса қысқа мерзiмдi генератордың қуатын механикалық қозғаушының айналымдары жоғарылата үлкейту мүмкiн.

Әрбiр автономды электр станциясы қажеттi iлiнген жабдықтың минимумы болуы керек: ( шәкiлмен 500ге дейiн) айнымалы тоқтың вольтметрi, (лазым ) жиiлiк өлшеуiш және үш сөндiргiш. Бiр сөндiргiш генераторға жүктеменi қосады, екi басқа — қоздыруды шынжырларды коммутация жасайды. Қоздыруды шынжырдағы сөндiргiштерiнiң бар болуы механикалық қозғаушының iске қосуы жеңiлдетедi, сонымен бiрге генератордың орамдарының температурасын азайтуға жылдам мүмкiндiк бередi, жұмыстың аяқтауынан кейiн — айлап-апталап қоздырылмаған генератордың роторы әлi механикалық қозғаушылардан айналдырады. Бұл процедуралар генератордың орамдарының белсендi қызмет мерзiмiн ұзартады.

Мысалы, егер кәдiмгi тәртiпте тұрғын үйдiң жарығының айнымалы тоқтың желiсiне қосатын жабдық тұрмыстық электроприборлар ) қоректенуге генератор арқылы есептесе, онда генератордың жұмысының мерзiмiне өнеркәсiптiк желiден осы жабдықты бөлiп тастайтын екi фазалы ажыратқыш ескеруге керек. Екi өткiзгiш бөлiп тастау керек: «фазу\» \ және «Ноль\» \.

Қорытынды 

Айнымалы тоқтың генераторы үлкен қауiп-қатердiң құрылымы болып табылады. 380-шi кернеу тек қана шеткi қажеттiлiктiң жағдайында қолданыңыз, электр генератор техника қауiпсiздiгiнiң талаптары бойынша 220 В  кернеудiң барлық өңге жағдайларында жерге қосумен жабдықтауға керек пайдаланыңыз. Генератордың жылулық тәртiбiне көңiл аударыңыз. Бос жүрiс «любит\ емес» оның \лары. Жылулық жүктеменi азайтсын қоздырғыш конденсаторлардың мұқият таңдап алудан астам сыйымдылығы мүмкiн. Генератор iстеп шығарылатын электр тогiнiң қуатымен жаңылмаңыз. Егер екi фаза — болса генератордың 2/3 ортақ қуат болса егер үш фазалық генератордың жұмысына бiр фазаны қолданылса, онда оның қуаты генератордың 1/3 ортақ қуатын құрайды. «ходаның бойдағы»  тәртiбiнде 220/380 Втер өнеркәсiптiк мән 4 6 %ке асуы керек болатын демалыс кернеуi бойынша жанама тексеру мүмкiн генератормен жанама тексеру мүмкiн iстеп шығарылатын айнымалы тоқтың жиiлiгiн қарастырады.

 Қолданылған әдебиеттер тізімі

  1. А.И. Абрамов, А.В. Иванов- Смоленский « Проектирование гидрогенераторов и синхронных компенсаторов».  Москва «Высшая школа» 1978 г.
  2. www.Malimetter.kz сайты
  3. И.А.Глебов, В.В. Домбровский, А.А. Дукштау, А.С. Попер, Г.Б.Пинский, Э.В. Школьник. «Гидрогенераторы». Ленинград «Энергоиздат» 1982г.
  4. Хожин. «Электростанциялар»