Category: Химия

Пісіру сульфат целлюлозаның автоматтандырылған технологиялық процесі

Целлюлоза туралы,жалпы целлюлоза құрамы туралы мәлімет келтіре кетсем. Целлюлоза (лат. cellula — клетка), полиглюкопираноза, (C6H10O5)n — негізгі құрам бөліктері өсімдіктер клеткаларының қабығын түзетін үлкен молекулалы көмірсу (полисахарид). Целлюлоза өсімдік тіндеріне мех. беріктік, серпімділік қасиет...

Негізгі технологиялық аппараттар мен машиналар

Суда болатын натрий мен калий сульфаттары цементті таспен жанасқанда, бір жағынан айтарлықтай дәрежеде цементті тастың құрамдас бөлігінің ерігіштігін жоғарылата алады, және де осы арқылы коррозияның I түрінің дамуын тездетеді, ал басқа жағынан — өзара...

Кремнийорганикалық полимерлердің химиялық қасиеттері

Силоксандар құрамында бір немесе бірнеше оттегі атомымен байланысқан, екі немесе одан да көп кремний атомдарынан тұрады: Осылай байланысқан кремнийдің екі атомы дисилоксан түзеді, үш – трисилоксан; полисилоксан – молекуласының құрамында бірнеше кремний атомдары болады....

Кремнийорганикалық полимерлердің физикалық қасиеттері

Кремнийорганикалық полимерлі сұйықтықтар иісі жоқ, тұтқырлығымен, қайнау және қату температураларымен ерекшеленеді. Олар өте термотұрақты және егер жанатын болса, қарапайым органикалық материалдарды бұзатын химиялық және физикалық факторлардың көпшілігі, судың әсеріне аз ұшырайды. Өз кезегінде, олар...

Полиорганофениленсиландар

3 – 10 кремнийдің атомына металдың 1 мезоатомы болатын полититанфенилсилоксан және полиалюмофенилсилоксан қыздырғанда жұмсармайды және тігілген полимерлерге тән термомеханикалық қисықтарға   ие, бірақ органикалық еріткіштерде суда ерігіштігін сақтайды. Пластификаторларды (минералды май) енгізуде бұл полимер 120...

Полиорганоалкиленсиландар

Бұл полимерлерге жоғары жылутұрақтылық қасиеті тән. Полиорганоалкиленсиландардың полимерлі қатарында тек Si – С және С – С байланыс болғандықтан, олар жоғары гидролитикалық тұрақтылыққа және сілті мен қышқылдың әсеріне тұрақтылығымен ажыратылады.

Полиорганосиландар

Полиорганосиландар төмен химиялық және термототықтырғыш тұрақтылығымен ерекшеленеді, себебі Si – Si байланысы сілтінің немесе тотықтырғыштардың әсерінен силанольды топтасу Si – OH түзіп ыдырайды.

Полиорганосилазандар

Сызықты полимерлер – органикалық еріткіштерде жақсы еритін, балқу температурасы 150 ден 320оС дейіңгі аралықта болатын, полициклды құрылымды полимерлер – қатты түссіз нәзік зат, тұтқырлы өнімдер болып табылады. Полиорганосилазандар бейтарап және әлсіз сілті ортасында судың...

Полиорганосилоксандар

1937 жылы кеңес академигі К.А. Андрианов алғаш рет кремнийорганикалық полимер – полиорганосилоксанды алды. Бұл полимерлердің негізгі механикалық және физико – химиялық ерекшелігі олардың макромолекуласының иілгіштігімен және олардың молекулааралық қатынастарымен байланысты. Силоксанды тізбектің жоғарғы иілгіштігі...