Category: Химия

Аминқышқылдары және олардың организмдегі атқаратын ролі

Аминқышқылдары және олардың организмдегі атқаратын ролі туралы қазақша реферат Молекула құрамында бір немесе бірнеше аминтоптары бар карбон және дикарбон қышқылдарының туындылары, аминкарбонды қышқылдары немесе жай амин қышқылдары сияқты органикалық қосылыстардың маңызды тобын құрайды.

Na+ ионын анықтау

Na+ ионын анықтау туралы қазақша реферат Уранилацетатпен реакциясы UO2(CH3COO)2. Заттық шыныға Na2CO3 ерітіндісінің 1 тамшысын тамызымыз, сосынсулы моншада кепкенше буландырады. Жанына сұйытылған сірке қышқылындағы уранилацетат ерітіндісінің  2 тамшысын тамызып, реактивтв шыны таяқшаның көмегімен қалдықпен қосады.

Бояғыштағы лазерлердің пайда болу тарихын, құрылымын, қасиеттерін және қолданылуын баяндау

Бояғыштағы лазерлердің пайда болу тарихы туралы қазақша реферат Жұмысымның мақсаты: Бояғыштағы лазерлердің пайда болу тарихын, құрылымын, қасиеттерін және қолданылуын баяндау.

Болат өндіру

Болат дегеніміз — темірдің көміртек (2%-ке дейін) және басқа элементтермен қорытпасы; темірдің көміртегі және басқа элементтермен қосылып жасалған деформацияланатын қорытпасы.

Балқыған болатты құйып алу тәсілдері

Балқыған болатты құйып алу тәсілдері туралы қазақша реферат.  Балқыту пештерінде балқыған болатты шөміштерге құйып алып, көпір кранмен оны сом тьемір құятын жерге жеткізеді. Ол шөміштердің сыйымдылығы  5-250 т аралығында. Ірі балқыту пештерінде болат қорытқанда, шөміш...

Электр пештерінде болат өндіру

Электр пештерінде болат өндіру туралы қазақша реферат. Балқытудың басқа агрегаттарымен салаыстырғанда, электр пештерінде балқытудың артықшылықтарына мыналар жатады. Жылдам қызып, 2000˚C-қа дейін жылудың тұрақты болуы. Тотықтанатын, бұрынғы қалпына келетін немесе бейтарап атмосфера және вакуум жасау...

Болат өндірудің мартен әдісі

Болат өндірудің мартен әдісі туралы қазақша реферат. Мартен үдерісін 1865 жылы француз металлургтары Э. Мартен мен оның ұлы П. Мартен ұсынған. Мартен пеші жылынды және регенеративті пеш болып табылады. Оның балқыту кеңістігінде газ тәрізді отын немесе...

Болат өндірудің конвертер әдісі

Болат өндірудің конвертер әдісі туралы қазақша реферат. Конвертер деп іші отқа төзімді кірпішпен астарланған болат ретортаны айтады. Конвертерде болат алу әдісін 1854 – 1856 жылдары ағылшын Г.Бессемер бірінші болып қолданған. Бастапқыда бұл әдіс бойынша болат...