Category: Математика

Нормал және жетілдірілген формалар

Нормал және жетілдірілген формалар туралы қазақша реферат А(а1, а2, …, аn)nтұжырымның формуласын қарастырайық. Анықтама 1. n тұжырымның қарапайым конъюнкциясы (қарапайым дизъюнкциясы) деп тұжырымдардың немесе олардың терістеулерінің конъюнкциясын (дизъюнкциясын) айтады.

Логика алгебрасының функциялары

Логика алгебрасының функциялары туралы қазақша реферат Жоғарыда айтылғандай, логика алгебрасы формуласының мәні бұл формулаға кіретін тұжырымдардың мәндеріне тәуелді. Сондықтан логика алгебрасының формуласы оған кіретін қарапайым тұжырымдардың функциясы болады. Мысалы,  формуласы үш айнымалының f(x,y,z) функциясы болады....

Формулаларды тепе-тең түрлендіру

Формулаларды тепе-тең түрлендіру туралы қазақша реферат Тепе-теңдіктерді пайдаланып, формуланы немесе оның бөлігін оған пара-пар формулаға ауыстыруға болады. Мұндай түрлендірулер тепе-тең түрлендірлер деп аталады. Тепе-тең түрлендірулер тепе-теңдіктерді дәлелдеу, формуланы берілген түрге келтіру, формуланы ықшамдау үшін қолданылады.

Импликация

Импликация туралы қазақша реферат a және b екі тұжырымның импликациясы деп, егер a ақиқат, ал b – жалған болса жалған және қалған жағдайда ақиқат болатын жаңа тұжырымды айтамыз. a, b тұжырым импликациясы былай белгіленеді a®...

Эквиваленция

Эквиваленция туралы қазақша реферат a және b екі тұжырымдарының   эквиваленциясы деп егер тұжырымдар бірдей ақиқат немесе жалған болса, ақиқат, ал қалған жағдайларда жалған болатын жаңа тұжырымды айтамыз. a және b тұжырымдарының эквиваленциясы мына символмен белгіленеді:...

Дизъюнкция

Дизъюнкция туралы қазақша реферат a және  b тұжырымдарының дизъюнкциясы деп,егер екі тұжырымның бірі ақиқат болса, ақиқат және егер екеуі де жалған болса, жалған болатын жаңа тұжырымды айтамыз. a, b тұжырымдардың дизъюнкциясы мына символмен белгіленеді:  aÚb...

Конъюнкция

Конъюнкция туралы қазақша реферат a және b тұжырымдарының конъюнкциясы деп, егер екі тұжырым да ақиқат болғанда ақиқат және егер кем дегенде біреуі жалған болғанда жалған болатын жаңа тұжырымды айтамыз. a және b тұжырымдарының конъюнкциясы мына...

Тұжырым ұғымы

Тұжырым ұғымы туралы қазақша реферат Бүкіл математикадағы сияқты, біздің курстағы әр бөлімде де бастапқы  негізгі ұғымдар бар. Негізгі ұғымдар анықталмайды. Біздің әрқайсысымыздың олар туралы ішкі түсінігіміз бар деп есептеледі. Бұл ішкі түсініктерде математикалық білім саласындағы...