Дизъюнкция

Дизъюнкция туралы қазақша реферат

a және  b тұжырымдарының дизъюнкциясы деп,егер екі тұжырымның бірі ақиқат болса, ақиқат және егер екеуі де жалған болса, жалған болатын жаңа тұжырымды айтамыз.

a, b тұжырымдардың дизъюнкциясы мына символмен белгіленеді:  aÚb және былай оқылады «a немесе b». a, b  тұжырымдары дизъюнкция мүшелері деп аталады.

a және b екі тұжырымның барлық мүмкін логикалық мәндерінің дизъюнкциясы келесі ақиқат кестеде көрсетілген:

а

b

аÚb

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0