Category: Математика

Достижения математики с 1591 до 1655 года

Главным условием, необходимым для развития физики и астрономии, которое прогрессировало во время научной революции, было продвижение математики, которое позволило доказательство абстрактных теорий и предоставило более логичный метод для нападок на систему Аристотеля. В конце...

Математиканың ғылым ретінде дамуы

Математиканы оқыту әдістемесі математика ғылымымен тығыз байланысты. Математика – орта мектептегі негізгі пәндердің бірі болып табылады. Ол басқа пәндерді оқып үйренуге, оқушылардың логикалық ой-өрісінің дамуына септігін тигізеді. Математика әдістемесінің мазмұны мен даму барысын дұрыс...

Қорларды басқарудың стохастикалық үлгілеулері

Бүл жағдайда сүраныс кездейсоқ болады. Сондықтан сэйкес үлгілердің мінездік сипаттары өзгереді де, оларды талдау қиындай түседі. Сондықтан, ең жай үлгілеулерге тоқталамыз. Сүраныс г -дің шамасы Т уақыт аралығында кездейсоқ болсын да, оның таралу заңдылығы...

Ағымдағы жоспарды тиімділікке тексеру. Мысалдар

Стохастикалық бағдарламалау модельдері сызықтық және сызықтық емес болып кездеседі. Көбінесе сызықтық бағдарламалау есептерінің модельдеріне сәйкестендіріліп құрылатын сызықтық модельдер кездеседі. Сызықтық модельдерде мақсатты функциядағы белгісіздердің коэффициенттері , шектеулердегі матрица коэффициенттері А және шектеулердің бос мүшелері...

Ең кіші элемент әдісін пайдаланып алғашқы базисті табу

Алдыңғы жағдайдағыдай жалпы түсініктемелерге толық тоқталмай-ақ есептеу алгоритмдерін келтіреміз. Әдісті пайдаланып, шығару жолы бұрын келтірілген. Сонымен, бұл әдістегі ерекшелік әрбір ұяшықтардағы тасымалдау құндарының есепке алынатындығы. Әр есептеу кезеңдерін Рим цифрларымен белгілейік. Алдымен көлік қатынасы...

Стохастикалық программалаудың өзара екі жақтылық есебі

Математиканың көптеген салаларында екі жақтылық теоремалары деп аталатын теоремалар кездеседі. Олардың әрқайсысы берілген теорияның кез-келген тұжырымы белгілі-бір ережелер стандарты бойынша екінші бір тұжырым алуға мүмкіндік береді және біріншісінің дұрыстығынан автоматты түрде екіншісінің де дұрыстығы...

Арифметикалық және геометриялық прогрессия

Ежелгі замандардан бастап адамзат арифметикалық және геометриялық прогрессиялардың заңдылықтарын қолдана білген.Мәселен, Біздің заманымызға дейінгі ежелгі вавилондықтардың сына жазу (клинопись) кестелерінде , ежелгі мысырлық және гректердің папирустарында арифметикалық және геометриялық прегрессияларға көптеген мысалдар кездеседі. Ежелгі...

Дәлелденетін формуланың анықтамасы

Дәлелденетін формуланың анықтамасы туралы қазақша реферат а) Әрбір аксиома дәлелденетін формула болады. б) Кез келген В формуласынан х  айнымалының орнына алмастыруды қолдану  нәтижесінде алынған формула – дәлелденетін формула.

Логикалық байланыстардың толық жүйелері

Логикалық байланыстардың толық жүйелері туралы қазақша реферат D1, D2, …, Dn логикалық амалдардың символдары болсын. Егер тұжырымдар алгебрасының кез келген формуласы үшін оған пара-пар D1, D2, …, Dn  амалдарының көмегімен құрылған формула бар болса, онда...