Category: Кәсіпорын экономикасы, қаржылық менеджмент

Инновацияның мәні, белгілері және түрлері

Инновация сөзі 1440 жылдары француз тіліндегі «жаңғыру немесе жаңару» әлде «зат жасаудың жаңа жолы» деген мағыналарды білдіретін, «innovacyon» сөзінен пайда болған. Инновация дегеніміз ─ ғылыми техникалық прогресс жетістіктерінің нәтижесі болып табылатын жаңа технология. Бұл...

Инновация

Инновация: 1) техникалар мен технологиялардың ауысуымен қамтамасыз етуге байланысты экономикаға қаржы жұмсау; 2) ғылыми техникалық прогрестің жетістігі нәтижесінде жаңа техника мен технология. Инновацияны анықтайтын фактор ─ ол өнертапқыштық, оңтайландыру,  ірі жаңалықтарды жарыққа шығару болып...

Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының салық жүйесін дамыту жетістіктері

Салық  алуды  ұйымдастыру  салық  қатынастарының  формаларын  қамтитын  салық  механизімін  құру: Пропорционалды  ставкалар  салық объектісінің  көлемі  ескерілмей,  біріңғай  процент  түрінде  белгіленеді. Прогрессивті  ставка  табыс  немесе  мүлік  көлемі  өсуіне  қарай  күрт  өсетін  шкала  түрінде болады. Регрессивті ...

Қазақстан Республикасының салық жүйесінің бюджеттің кіріс бөлігін толтырудағы басқа дамыған елдерден ерекшелігі

Мемлекет  алатын  ( жинайтын) барлық  салықтар  жүйесі,  олардың  құрылу  әдіс – тәсілдері,  салық  органы  қызметтері  мемлекеттің  салық жүйесін  құрайды.  Салық  жүйесі  салықтық  жеңілдіктер,  шегерістер,  салықтың  көптеген  түрі  болғандықтан   күрделі  жүйе  болып  табылады.  Салық  жүйесі ...

Салық жүйесінің негізгі бағыттары

Қазақстандық бюджет республикасының стратегиялық басымдықтарын жүзеге асырудың негізгі құралы болып келеді, өйткені ол елдің ең маңызды қаржы ағымдарының қозғалысын реттейді. Келешек көкжиектегі салықтың – бюджеттік аяны реформалаудың негізгі бағыттарына салықтық әкімгерлеуді жақсарту және бюджеттік...

Салық жүйесінің ықпалы мен рөлі

Республиканың жеке кәсіпкерлері екі жыл салық салудың патенттік жүйесі жағдайында жұмыс істеді. Салық патенті негізінде жеке кәсіпкерлік қызметпен айналысатындарға салық салуды реттеу және жетілдіру мақсатында былтыр 19 тамызда «Қазақстан Республикасының аумағында салық патенті негізінде...

Салық жүйесінің мәні

Салықтар мемлекетпен бірге пайда болады және оның өмір сүруінің негізі болып табылады. Мемлекетті ұстау үшін оның азаматтарының ақшалай немесе натуралдық формада тұрақты түрде төлейтін жарналары қажет болады. Адамзаттың даму тарихында салықтың формалары мен әдістері...

Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры

Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры мемлекеттеің жинақтарын құру мақсатында және мемлекеттік және жергілікті бюджетке әлемдік бағаның әсерін төмендету мақсатында құрылады. Осыған сәйкес қорлар екі функцияны атқарады: жинақтаушы және тұрақты.

Қазақстанның инвестициялық қоры

Инвестициялық қордың мақсаты қайта құрылған және күшіндегі ұйымдардың жарғы капиталына қатысу жолымен экономиканың шикізаттық емес секторында бәсекеге қабілетті өндіріс ашу туралы жеке сектор ынтасына қаржылай қолдау көрсету болып табылады.