Ойлау және сөйлеу

Жоспар

  1. Ойлау табиғаты және негізгі түрлері.
  2. Ойлаудың негізгі формалары.
  3. Сөйлеудің жалпы сипаттамасы.
  4.  Сөйлеу пайда болуының теоретикалық мәселелері.

            Ойлау табиғаты және негізгі түрлері. Ойлаудың негізгі сипаттамалары. Ойлау және интеллектуалдық процесстердің ассоциатитвті ағымы. Ойлау мен сөйлеудің өара байланысы. Л.С.Выготский бойынша ойды сөзбен жеткізу процессі. Ойлаудың классификациясы: теоретикалық және практикалық.. Ойлаудың негізігі түрлерінің  ерекшеліктері: түсініктік, бейнелік, көркем-бейнелік, көркем-әрекеттік.

            Ойлаудың негізгі формалары. Түсінік. Жалпы және жекеленген түсініктер. Түсініктерді игеру процессі. Түсінікті игеруге ықпал ететін факторлар. Саналау және түсіну. Түсіну ерекшеліктері.  Ой тұжырымдау ойлаудың ең жоғары формасы ретінде.

            Сөйлеудің жалпы сипаттамасы. Сөз және тіл. Тілдің лексикалық, грамматикалық және фонетикалық құрамы. Сөз және оның мағынасы. Сөйлеу тілдік қарым-қатынас процессі ретінде. Сөздің эмоциялық-мәнерлік жағы. Сөйлеудің филогенезде дамуы. Клмплекстік кинестикалық сөйлеу, қол арқылы кинестикалық сөйлеу, дыбыстық сөйлеу және полисемантизм, жазбаша сөз.

Сөйлеудің пайда болуының теоретикалық мәселелері. Сөйлеужің туа берілген және жүре қалыптасқан құрылымдарының ара қатынасы. Үйрену теориясы. Н.Хомскийдің арнайы нышандар теориясы. Ж.Пиаженің когнитивті теориясы. Л.С.Выготсктий теориясы. Ойлау мен сөйлеудің өзара қатынас мәселесі.