Музыкалық психология, музыкалық білім беру психологиясы, музыкалық іс-әрекет психологиясы пәні бойынша ұсынатын тест сұрақтары

$$$ 1 Тұлға қатегориясына әр түрлі анықтама кімдер берді?

А) философтар, педагогтар, филологтар

В)*философтар, педагогтар, тарихшылар

С) социологтар, педагогтар, тарихшылар

D) педагогтар, психологтар, музыканттар

Е) психологтар, музыканттар, экологтар

$$$2 Музыка мұғалімінің қасиетіне жатпайтыны

А) музыкалығы, өзін музыкант деп санауы

В)*музыка мұғалімінің кәсіби шеберлігінің деңгейін көтермеу

С) балаларға деген махаббаты, эмпатийлығы

D) музыкалық педагогикалық сезгіштілігі

Е) мұғалімнің әртістілігі

$$$ 3 Музыкалық педагогикалық құрылысында келесі элементтер көрінеді

А) мазмұны, мотивациясы, шеберлігі

В)*мотивациясы, мазмұнды-мағыналығы, коммуникативті-орындаушылығы

С) орындаушылығы, эстетикалығы, мотивациясы, мазмұнды — мағыналығы

D) көркем — интеллектуалдығы, мотивациясы, мазмұнды — мағыналығыц

Е) коммуникативті — орындаушылығы, көркем — интелектуалдығы, мазмұнды – мағыналығы

$$$ 4 Мазмұнды-мағыналығы қандай мақсат ретінде қаралады

А) музыкалық-педагогикалық

В)*көркем — коммуникативтік

С) мотивациялық

D) мазмұнды — мағыналы

Е) орындаушылық

$$$ 5 Музыкалық-педагогикалық қатынасына қандай элементтер  жатады

А) орындаушылық

В)*музыкалық – орындаушылық

С) әртістілік

D)  музыкалық — педагогикалық

Е) музыкалық — психологиялық

$$$ 6 «Интелегент» — тұлғаның қандай бөлігі болып табылады

А) қарапайым бөлігі

В)*негізгі бөлігі

С) музыка бөлігі

D)  орындаушылық бөлігі

Е) әртістік бөлігі

$$$ 7 Музыкалық-педагогикалық қатынас педагог-музыканттың кәсіби шығармашылығының бір бөлігі ретінде қаралады да, ол қандай жүйе ретінде қалыптасады

А) материал жүйесінде

В)*функция жүйесінде

С) мағыналы жүйе

D) қарапайым жүйе

Е) күрделі жүйе

$$$ 8 Мотивация элементі бұл …

А) педагогиканың қатынастың негізі

В)*музыкалық — педагогиканың қатынасы

С) музыкалық қатынастың негізі

D) психологиялық қатынастың негізі

Е) педагогика — психологиялық қатынастың негізі

$$$ 9 Адамның өз мақсатына жету жолындағы кездесетін қиыншылықтар мен бөгетшіліктерді өтуін білуді қалай атайды?

А) еркіндік

В)*еріктік

С) еріксіз

D) психологиялық

Е) педагогикалық

$$$ 10 Еріктік импульсі деген не?

А) адамның психологиялық әрекетінен

В)*адамның сана сезімінің келеуі, не сана сезімінің ішіндегі

С) адамның педагогикалық әрекеті

D) адамның психологиялық мақсаты

Е) сана сезімі

$$$ 11 Музыкалық-педагогикалық қатынасына қандай элемент жатады

А) орындаушылық

В)*музыкалық орындаушылық

С) әртістілік

D) музыкалық-педагогикалық

Е) музыкалық ерік

$$$ 12 Тұлғаға өмірлік қажеттілікті, мақсатты, маңыздылықты не қажет етеді

А) қарапайым ерік

В)*ерікті бағыттайды және өнімдейді

С) жай ерік

D) әртістік ерік

Е) музыкалық ерік

$$$ 13 Ерік интелектіні ақиқаттауға қажет, ал интелект …

А) өнімдейді

В)*ерікті бағыттайды және өнімдейді

С) еріктейді

D) музыкалық ерікті бағыттайды

Е) күрделі ерік

$$$ 14 Мақсатқа жету, шешу барысында көрінеді, кәсіби қиыншылықтарды жеңе білуде байқалады, осының бәрі адамның интелектінің дамуында

А) қиқарлық

В)*ерктік пен өжеттілік

С) ерік

D) ерік пен қиқарлық

Е) интелект

$$$ 15 Классикалық музыканың басқадай музыкадан кейін қалуы ол кімге байланысты?

А) дәрігерлерге

В)*өзімізге

С) композиторларға

D) өзгелерге

Е) барлығы дұрыс

$$$ 16 Музыка сүйер адамды бала бастан тәрбиелеу кімнің міндеті?

А) ел басының

В)*қоғамның

С) мұғалімдердің

D) ата — аналардың

Е) депутаттардың

$$$ 17 Музыкалық тіл, жанр, стиль және рухани құндылық мәдениет принципі ол:

А) жеке қабылдау

В)*парапар қабылдау

С) түгелдей қабылдау

D) бөліп — бөліп қабылдау

Е) барлығы дұрыс

$$$ 18 Музыкалық қабылдау адамның алдына бір-бірімен байланыстылық мақсатты қойып отыр. Олар қандай?

А) парапар қабылдауның шарты бойынша музыкалық тіл жетіктігін меңгеру

В) түрлі музыкалық сауаттылығын меңгеру кезінде есту қаблетіне биіктік-ырғақтық қатынасының ұйымдастыруы

С) музыканың тақырыптың дамуын байқауы, дамушы нұсқауы және қорытынды бөлімдерін экспозициядан айыруы

D)*музыкадағы өзгерістерді білу, тақырыптылық мақсаттығы, айырмашылығы, бағыттылығы және өзінің санасына қабылданған музыканың бейнесі

Е) барлық жауап дұрыс

$$$ 19 Ағылшын психолог Вернон Ли музыканы қабылдайалатыны адамдардың неше түрі болады деді?

А) бір түрі

В)*екі түрі

С) үш түрі

D) төрт түрі

Е) бес түрі

$$$ 20 Баланың музыка қабылдау зейіні толық жағына көп көңіл бөлінеді

А) Музыкалық дамуының олшың, көрнекті бейнеге, тақырыпқа, динамикалық және бояу кезеңдеріне

В)*еркініне, динамикасына, бояуына, артикуляцияларға, фразаларға

С) бейнелерге, динамикасына, артикуляцияларына

D) музыкалық тақырыпқа, фразаларға

Е) болуына, оның көрнекті бейнесіне

$$$ 21 Ал үлкен кісілердің қабылдау зейіне неге көп көңіл бөлінеді, толық жауабын бер?

А) екпініне, динамикасына, бояуына, артикуляцияларға, фразаларға

В)*музыкалық дамуының олшық, көрнекті бейнеге, тақырыпқа, динамикалық және болу кезеңдеріне

С) тақырыпқа, динамикалық және болу кезеңдеріне

D) артикуляцияларға, фразаларға

Е) музыкалық тақырыпқа, динамикасына

$$$ 22 Неменеге байланысты музыка мұғалімі балаларды музыканы қабылдауды үйретеді, тәрбиелейді?

А) психологиясына байланысты

В)*жол ерекшелігіне

С) отбасының тәрбиесіне

D) мінезіне

Е) келбетіне

$$$ 23 Оқудың дамулығы мен тәрбиесі баланың қандай дамуына бағытталады?

А) жас ерекшелігіне

В)*психологиясына

С) келбетіне

D) мінезіне

Е) отбасына

$$$ 24 Музыкалық тәрбиенің негізгі мақсаты:

А) мұғалім музыканың қадірін жеткізе білуі керек

В)*мұғалім музыканың суреттеу — бейнелеу мүмкіншілігін балаға жеткізе білуі керек

С) ата — аналары музыканың әдемілігін түсіндірулері қажет

D) қоғам музыка туралы плакаттар көшелерге ілу керек

Е) баланың достары музыканың бейнесін көрсете білуі керек

$$$ 25 Музыка сабағындағы іс-әрекеттер түрлі, кезектігін ауыстырып отырған жөн. Осылардың ішіндегі ең негізгісі қайсысы?

А) музыка тыңдауда кіріспе сөзбен

В)*көркем-бейнелік ойлауына, эмоциялық атмосфераға, қызығуына, эстетикалық талаптарға т.б. оқушыға жан-жақты өсуіне, дамуына жағдай жасауы

С) ән орындау, үйрету, қайталау, еске алу т.с.с.

D) аудиотаспа, бейне таспаны қолдану

Е) теориялық негіздері т.б.

$$$ 26 Музыкалық қабылдаудың даму жолындағы әдіс-тәсілдерінің негізгі  жолы:

А) өлең айтуы

В)*өзіне музыка жазуы (шығары)

С) күйді тартуы

D) би билеуі

Е) шығарма жазуы

$$$ 27 Композитор, ол:

А)*жоғары деңгейдегі музыкант

В) төмен деңгейдегі музыкант

С) орташа деңгейдегі музыкант

D) мүлдем музыкант емес

Е) ешқандай жауабы дұрыс емес

$$$ 28 «Мен музыкалық шығарманы біртұтастай, бір көріністен байқаймын. Шығарманың музыкалық идеясы болу керек, оның негізгі түйіні, ортасы, сол ортада өзінің ойын, шығармашылығын сол ортаға әкелуі». Бұл кімнің айтқан сөзі?

А) Лазурский

В)*Моцарт

С) А.Фулье

D) В.Мендушевский

Е) Д.Кабалевский

$$$ 29 Музыка сабағында дәлелденді …

А) музыка сабағы керек екені

В) композициялық, шығармашылық кезеңдер ойын ретінде ашылады

С) музыка сабағының мұғалімі актер екені

D) музыка сабағына қызығушылықпен келеді

Е)*барлығы дұрыс

$$$ 30 Адамның өзіндік тұлғалығының психологиялық қасиеттері қалаай аталады?

А) педагогикалық қаблет

В)*музыкалық қаблет

С) психологиялық қаблет

D) есту қаблеті

Е) орындаушылық қаблет

$$$ 31 «Амузия» деген ұғым нені білдіреді?

А) музыкаға деген қабілеті жататын адамдарды

В)*музыкаға деген ешқандай қаблеті жатпайтын адамдарды

С) музыкаға деген сүйіспеншілік

D) музыкалық қаблеті бар адамдарды

Е) музыкалық-педагогикалық қаблеті бар адамдарды

$$$ 32 Психологтар музыкалық қаблетті неше жыл зерттеп келеді?

А) 100 жылдай

В)*150 жылдай

С) 155 жылдай

D) 160 жылдай

Е) 130 жылдай

$$$ 33 … музыкалық қаблет … ырғақтық және гармониялық есту сезімін жатқызады, бұл саздылығын, күйін есту, екпін мен өлшемді сезінуі, тональдікті сезінуі т.с.с. кімнің сөзі

А) Б.М.Теплов

В)*Н.А.Римский — Корсаков

С) Г.Ревеш

D) Чайковский

Е) К.Сишор

$$$ 34 … сазды сезінуі, есту сезімінің қаблеттілігі, ырғақ сезімі т.с. кімнің сөзі

А) Н.А.Римский — Корсаков

В)*Б.М.Теплов

С) Г.Ревеш

D) Чайковский

Е) К.Сишор

$$$ 35 Кім дыбыстың биіктігін жақсы сезеді?

А) дирижер

В)*скрипкашы

С) сыбысшы

D) пианист

Е) домбырашы

$$$ 36 Музыкалық қабылдауды, орындаушылықты, әндетудің мүмкіншілігін қалай атайды?

А) күрделі музыкалық қаблет

В)*қарпайым музыкалық қаблет

С) музыкалық қаблет

D) музыкалық — педагогикалық қабілет

Е) музыкалық — психологиялық қаблет

$$$ 37 Кәсіби музыкалық іс-әректінде, музыкалық форманы сезінуі, стилді байқауы, музыкалық дарындылығын қалай айтады

А) қарапайым музыкалық қаблет

В)*күрделі музыкалық қаблет

С) музыкалық қабілет

D) музыкалық — педагогикалық қаблет

Е) музыкалық — психологиялық қаблет

$$$ 38 Адам мен ұрпақ арасындағы қарым-қатынас формасы, басқа адамды түсіну тәсілінің ерекшелігі және өзінің басқаға мәнерлеушілігін қалай атайды?

А) би

В)*музыка

С) ән

D) бейнелеу

Е) гармония

$$$ 39 Не арқылы музыкалық ырғақ сезімі дамиды және қалыптасады

А) ырғақтық үлгілер арқылы

В)*музыкалық — ырғақтық үлгілер жүйесі арқылы

С) музыкалық үлгілер  арқылы

D) орындаушылық үлгісі арқылы

Е) барлық жауап дұрыс

$$$ 40 Музыкалық қаблетінің негізі болып не  табылады

А) есту сезімі

В)*музыкалық есту сезімі

С) тыңдау сезімі

D) музыкалық сүйіспеншілік

Е) тыңдау сүйіспеншілігі

$$$ 41 Дыбыс биіктікігінің есту сезімі бір дауысты әуен болса, оны не дейміз?

А) музыкалық дейміз

В)*әуенді дейміз

С) тыңдау дейміз

D) есту дейміз

Е) би дейміз

$$$ 42 Жинақтаған сезімдік қорды, оның сақталуы және де оны іс-әрекетте қолдануы не болып табылады

А) жай есте сақтау

В)*музыкалық есте сақтау

С) педагогикалық есте сақтау

D) психологиялық есте сақтау

Е) музыкалық — педагогикалық есте сақтау

$$$ 43 Музыкалық есте сақтау үрдісіндегі маңызды ерекшеліктері қандай?

А) сипаты, ерекшелігі, орындау тәсілдері

В)*мазмұны, сипаты, осы әрекетті орындау тәсілдері

С) сипаты, шығармашылығы, ерекшелігі

D) шығармашылығы, ерекшелігі, орындау тәсілдері

Е) шығармашылығы, интелктуалдығы, ерекшелігі

$$$ 44 Автоматикалық есте сақтау деген не?

А) мазмұнын түсінбеу

В)*қайта — қайта қайталау

С) музыкалық түсінік

D) бір рет қайталау

Е) жаттау

$$$ 45 Сапалық арқылы музыканың тууын, өзгеруін, музыканың дамуын т.б. қалай айтамыз

А) музыкаға қаблеттілік

В)*шығармашылыққа қаблеттілік

С) өнер қаблеттілігі

D) музыкалық түсінік

Е) қайта-қайта қайталау

$$$ 46 Әрбір баланың өз бойында қандай потенциалы бар? – деп, психологтар мен педагогтар санайды

А) музыкалық

В)*шығармашылық

С) мазмұндық

D) өнер

Е) қайта — қайта қайталау

$$$ 47 «Адамның психологиялық қасиеті оның қандай да болсын іс-әрекетінің нәтижелігінің қатынасы және осы іс-әрекет процесін меңгеруі» – деп кім айтты?

А) К.Сишор

В)*Б.М.Теплов

С) Г.Ревеш

D) Н.А.Римский — Корсаков

Е) М.Жұмабаев

$$$ 48 Кім дыбыстың биіктігін жақсы сезеді

А)*скрипкашы

В) дирижер

С) сыбысшы

D) домбырашы

Е) пианист

$$$ 49 Скрипкашы нені жақсы сезеді?

А) музыканы

В)*дыбыстың биіктігін

С) шығарманы

D) қате ойнағанды

Е) музыкалық түсінікті

$$$ 50 Музыкалық импровизация денегіміз не?

А) музыкалық тіл

В)*одан жаңа туындылар

С) музыкалық шығармашылық

D) грамматикалық форма

Е) ақпаратты жеткізеді, сақтайды

$$$ 51 Музыкалық тіл деген не?

А) шығармашылық қаблет

В)*бұл арнайы құрал, ол арқылы музыкалық «ақпаратты» жеткізеді және сақтайды

С) грамматикалық форма

D) қолдану ереже

Е) музыкалық шығармашылық

$$$ 52 4 жасында бала музыкалық-шығармашылық қаблеті бастапқы жағдайда және де музыкалық ойлаудың өнімі ретінде қалыптасады. Бұл кезеңді қалай атайды?

А) ойын кезеңі

В)*байқау, сынау

С) бозбалалық кезең

D) ойлау кезең

Е) жасөспірім кезең

$$$ 53 5 жасында бала өзінің музыкалық импровизациясында кең мағынадағы мазмұнын қолдана біледі. Бұл кезеңді қалай атаймыз?

А) грамматикалық кезең

В)*ырғақтық кезең

С) байқау кезең

D) ойлау кезең

Е) балалық кезең

$$$ 54 Баланың қандай жасында музыкалық импровизациялық мазмұнды бейнені толықтырады?

А) 5 – 7 жаста

В)*7 жаста

С) 6 жаста

D) 8 жаста

Е) 10 жаста

$$$ 55 Балалардың музыкалық шығармашылығының қалыптасуы

дегеніміз не?

А) музыкалық ойлаудың қалыптасуы

В)*баланың музыкада өз-өзінің әсерлігі, қызығушылығы, ақтуалдығы, музыкалық аспаптарда ойнауы

С) әуендік кезеңнің дамуы

D) үлкен кісілердің  бала шығармашылығына қатынасы

Е) музыкалық — көркемдік әсемділігінің пайда болуы

$$$ 56 Әлеуметтік қоршаған ортада қалыптасады, музыкалық бейненің түрлі тәсілдерінің айырмашылығы, музыкалық ойлаудың ерекшелігі, бұл не?

А) жүйке жүйесі

В)*музыкалық ойлау жүйесі

С) әлеуметтік мәдениет категориясы

D) музыкалық шығармашылық жүйесі

Е) музыкалық импровизация

$$$ 57 Музыкалық тілді меңгеру, музыкалық әрекеттілігі, икемділік пен дағдысы, бұл сөздер кім жайлы?

А) кәсіби музыкант

В)*ұстаз-музыкант

С) оқушы

D) музыкант-орындаушы

Е) композитор

$$$ 58 «Өмірлік сезімді жүзеге асыру» бұл сөздер кім жайлы?

А) кәсіби музыкант

В) оқушы

С) музыкант орындаушы

D) ұстаз-музыкант

Е)*композитор

$$$ 59 Музыкалық ойлаудың мәні-маңызы неде?

А) музыкалық материал туралы түсінігі мен ойы

В)*өз табиғатында, құрылысында, эволюция принципінде, дамуында

С) музыкалық мәдениеттің дамуында

D) музыкалық шығармашылық ойдың қалыптасуында

Е) музыкалық ойлаудың ерекшелігінде

$$$ 60 Интонация дегенеіміз

А) сабырлық

В)*күшейту, күш салу, жігерлік

С) орташа күш салу

D) күш салу және сабырлық

Е) барлығы дұрыс

$$$ 61 Аксиология қандай ғылым?

А) жай ғылым

В)*бастапқы ғылым

С) елеңбейтін ғылым

D) «мен» деген ғылым

Е) «өз-өзін» құтқару ғылымы

$$$ 62 Гуманитарлық білім беру бағытында мамандар кәзіргі кезде теориялық негізінде білім берудің неше түрі бар?

А)  1-еу

В) 2-еу

С)*3-еу

D) 5-еу

Е) 6-ау

$$$ 63 Қоғамның музыкалық сана-құбылы, көптүрлігі, анықтаусыз болса, ол тұлғалық санада нақты көрсеткіші бар, ол тұлғалығын не арқылы білеміз?

А) сыртқы ажары

В)*ішкі, сыртқы ажары

С) ішкі ажары

D) ішкі жан дүниесі

Е) сыртқы жан дүниесі

$$$ 64 Тұлғалық музыкалық сана

А) адамның музыканы қиын түсінуі

В)*адамның музыканы қабылдауы, музыкалық тілін түсінуі

С) адамның тілін бұрмалап түсінуі

D) адамның музыкамен айналысуы, бірін түсінбеуі

Е) барлық жауабы дұрыс

$$$ 65 Дыбыс бейнесі ол: толық жауабын бер

А) құрылымының ортасы

В)*музыкалық сананың ең негізгі және құрылымының ортасы

С)музыкалық сананың ең негізі

D) оқушының сана сезіміндегі сәулесі

Е) бұл психологиялық «құдай»

$$$ 66 Музыкалық бейне ол:

А) оқушының сана сезіміндегі сәулесі

В)*«сезім ой» және «идеялық-мазмұнының дәні»

С) бұл психологиялық «құдай»

D) музыкалық сананың ең негізі

Е) құрылымының ортасы

$$$ 67 Эмоция дегенді қалай түсінесің?

А) құрылымының ортасы

В) оқушының сана сезімінің сәулесі

С) бұл психологиялық «құдай»

D) ол «сезім ой»

Е)*музыкалық сананың ең негізі

$$$ 68 Қиял мен елесі – бұл:

А) ол «сезім ой»

В)*бұл психологиялық «құдай»

С) оқушының сана сезіміндегі сәулесі

D) құрылымының ортасы

Е) музыкалық сананың ең негізі

$$$ 69 Өнер түрлерін қарастырғанды абсалюттік идеяның қырын, көркем бейнесін байқаған кім?

А) Моцарт

В)*Гегель

С) Сухомлинский

D) Лазурский

Е) Бах

$$$ 70 Логикалық түсінушілік неге байланысты?

А) мұғалімге байланысты

В)*өнерге байланысты

С) ата-анаға байланысты

D) оқушыға байланысты

Е) қоғамға байланысты

$$$ 71 Музыкалық санада не маңызды роль атқарады?

А) мұғалім

В)*білім

С) кітап

D) компьютер

Е) музыкант

$$$ 72 Педагог әрекетінде не маңызды орын алады?

А) ми

В)*факт

С) актерлік

D) интонация

Е) мінезі

$$$ 73 «Ми мәдениеті қана сезім мәдениетін қамтамасыз етеді» деп кім айтты

А) Гегель

В)*В.Брюсьев

С) Бах

D) Мазурский

Е) Моцарт

$$$ 74 Музыкалық уайымдауды ғалымдар :

А) «музыканың қалыптасуы» дейді

В)* «музыкалық тану қалыптасуы» дейді

С) «музыкалық дамудын қалыптасуы» дейді

D) «өмірдің жүрісінің қалыптасуы» дейді

Е) дұрыс жауап жоқ

$$$ 75 Музыка – ол: толық жауап бер

А) адам өмірінің мәні

В* адам рухының ішкі өмірінің қалпы мен белсенділігі

С) күй

D) би, күй, ән

Е) адам өмірінің қызметі

$$$ 76 Музыкалық сана дегенеміз:

А) ол адамның сезімінің ерекше, арнайы түрі, ең төменгі психикалық деңгейі

В)*ол адамның сезімінің ерекше, арнайы түрі, ең жоғары психикалық деңгейі

С) ол адамның сезімінің ерекше түрі, ең орташа психикалық деңгейі

D) музыкалық сезімі

Е) музыкалық өнердің бір түрі

$$$ 77 Музыкалық сана, ол кімде бола алады?

А) жануарда не жеке адамда

В)*жеке адамда не қоғамда

С) мұғалімде не оқушыда

D) мұғалімде не жеке адамда

Е) қоғамда не аңдарда

$$$ 78 «Музыкалық сезім» термині неге байланысты

А) ғылымға байланысты

В)*кәсіби контекстігіне байланысты

С) өнерге байланысты

D) адамның көңіліне байланысты

Е) музыкалық санаға байланысты

$$$ 79 Қоғамдық музыкалық санасы ол:

А) әр түрлі кейде бірдей

В)*әр түрлі, әр құбылы

С) бүкілі бірдей

D) әр құбылы, бірдей

Е) мүлдем бірдей

$$$ 80 Өнер шығарманы түсіну …

А) ол өзіндік сыртқы қабылдауы

В)*ол өзіндік ішкі жаңа қабылдауы

С) ол өзіндік санасы

D) ол өзіндік сезімі

Е) жаңа қабылдауы және өмірдің шындығы

$$$ 81 Интерпретация болмаса;

А) адамның сезімі өлі

В)*музыка өлі

С) сана өлі

D) адамның бейнесі өлі

Е) дамуы болмайды

$$$ 82 Композитор, орындаушы, тыңдаушы санасындағы бейне:

А) бір-біріне ұқсамайды

В)*бір-біріне ұқсайды

С) бір-бірімен мүлдем ұқасамайды

D) екі жеке бөлек сезім

Е) барлық жауабы дұрыс

$$$ 83 Шығарманың құрылысын кім шығарады?

А) ақын

В)*музыкант

С) педагог

D) оқушы

Е) студент

$$$ 84 Біреуі орындайды, ал екіншісі

А) билейді

В)*тыңдайды

С) көреді

D) қызығады

Е) жай отырады

$$$ 85 Қазіргі музыкалық білім берудің негізгі мәселелерінің бірі, ол:

А) ұлттық музыканың негізі

В)*музыка мен халықтық, классикалық музыкасындағы интонациялық кедергілердің пайда болуы

С) ұлттық музыка шығармаларына мәнерлеушілік құралдарын меңгере алмауы

D) халық музыкасын, күйін тыңдаушыға жеткізу

Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 86 Қазақстанның әншілік дәстүрлері, күй мектептерінің түрі өзінің ерекше қасиеттері қандай

А) ерекшелігі

В)*стилистика тәртібін сынауы

С) көркем өнерінде

D) дыбыс бояында

Е) ырғағында

$$$ 87 Қазіргі халық музыкасының осы заманға электроқуат аспаптарын қолдану, дыбыс бояын табу, ол:

А) оның тембрі

В)*ырғақты қолдану және бейімдеуі

С) көркем-мәнерлеушілік

D) көп дауысты әндету

Е) жаттығу жұмысын жүргізу

$$$ 88 Қазақ халқының дәстүрлі музыкасымен танысу, ол

А) мұғалім жай ғана әңгімелеуі

В)*халық әні халық арасында орындалу барысында өзгереді, түрленеді

С) түсіндіру және көрсете білуі

D) ұлттық үйрету дәстүрін қолдануы

Е) орындаушылық шеберлігіне көңіл бөлуі

$$$ 89 Халықтық музыкалық шығармашылықпен танысу, ол

А) ұйымдастыру арқылы

В)*есту сезімін дамыту арқылы

С) орындаушылық шеберлігіне көңіл бөлуі

D) түсіндіру және тыңдата білуі

Е) музыканың поэзиялық мәтініне көңіл бөлуі

$$$ 90 Әншілік кезінде әншіліктің негізін меңгеру, ол

А) жақсы түсінуге бейімделуі

В)*таза интонация, дұрыс дем алу, дауыс аппаратын дамыту

С) музыканың көпқырлығын байқауы

D) өзін-өзі дамыта білуі

Е) музыканы түрлі жағынан қабылдауы

$$$ 91 Музыкаға баулу – оқушы мен мұғалімнің біріккен іс-әрекеті ол:

А) жай үгіттеу жұмысын жүргізу

В)*кәсіби психологиялық дайындығын қалыптастыру

С) білімді беруді қайта құру

D) қосымша сабақ өткізу

Е) жан — жақты қалыптастыруы

$$$ 92 Оқу-тәрбие процесінің сапалық деңгейін көрсету

А) оқытушы мен студенттің қатысы

В)*білім деңгейінің тереңдігі

С) өзінің білімділігін сезінуі

D) қалай және қайта дайындалуы

Е) өзінің білмегенін үйренуі

$$$ 93 Білім беру және оның проблемалары жеке болмысы неден болмайды

А) ізденістен

В)*әлемнен, адамнан, өмірден

С) жақсы жұмыстан

D) мәдениеттен

Е) әлеуметтіктен

$$$ 94 Акмеология дегеніміз не?

А) тұлғаның психологиялық дамуы

В)*тұлға құндылығының ғылымы, оны жетілдіруі

С) ізденіс жұмыстары

D) жақсы жұмыс

Е) қарама-қайшылық әрекеті

$$$ 95 Акмеология психологияның дамуымен жақындай келе, даму принциптерін анықтайды, олар:

А) сапалық

В)*дамушылық, жетілдіруі, даму сипатының субьктілерін тану

С) мәдениеттілік

D) бейімдеушілік

Е) жекелік даму сипаты

$$$ 96 Кәсіби өзін-өзі анықтау дегеніміз:

А) мақсат пен міндет

В)*кәсіби әрекетіндегі тұлғаның дамушылық процесі

С) қоғам өзгерістері

D) кәсібилік мотив

Е) мінез қасиеті

$$$ 97 Композитор, орындаушы, тыңдаушы санасындағы бейне:

А) бір-біріне ұқсамайды

В)*бір-біріне ұқсайды

С) бір-бірімен мүлдем ұқасамайды

D) екі жеке бөлек сезім

Е) барлық жауабы дұрыс

$$$ 98 Музыканттың даму-қалыптасуы мақсат бағытында, жоспармен, психология-педагогикалық кезінде олар:

А) үлгі ретінде

В)*ұйымдастыру, мазмұны, формасы, әдіс — тәсілдері

С) тәрбиесіне көңіл аудару

D) бір-бірімен байланысы

Е) өзіндік әдістемелік әрекеті

$$$ 99 Аспапта ойнау, оқытудағы икемділік пен дағды, кей уақытта тығыз арнайлығы нде?

А) өзіндік әрекетінде

В)*оның әрекет диапазоны әсер ететігінде

С) кәсіби қалыптасуында

D)  тұлғалық кәсібилігінде

Е) музыкалық ырғақ сезімінде

$$$ 100 Оқу процесінде, оны ұйымдастыра білу кезінде даму нәтижесінің көрінісі, жетістігі болып саналады, ол

А) музыкалық дамуының принципі

В)*оқу барысындағы дамушылық нәтижесі

С) жалпымузыкалық

D) музыкалық есту сезімі

Е) көркем стильдіктің көптігі

$$$ 101 Жас музыкантты тереңдете оқыту ол

А) музыкалық теориялық жағынан оқыту

В)*музыкантты жан — жақты оқыту

С) музыкалық шығарманы тыңдау

D)  өзін-өзі дамыту

Е) музыкалық шығарманы орындау

$$$ 102 Музыкалық-орындаушылық сыныбының жұмысы туралы айтатын болсақ, кәсіби — дамушылық түрлері мен формаларының бірі, ол

А) кітаптан оқу

В)*парақтан оқу

С) жан-жақты оқу

D) түрлі сипатта оқу

Е) бір бағытта

$$$ 103 Парақтан оқу барысында музыкамен танысу

А) музыкалық ойлау

В)*процесс, ерекше жорық, эмоциялық бояуды қатыстыруы

С) сапалығын көтеру

D) жалпы музыкалық барысы

Е) кең түрде танысу

$$$ 104 Өзбетімен деген ұғым ол:

А) керекті әдіс-тәсілдерді табу

В)*музыкалық аспапта ойнау

С) белсенділік

D) шығармашылық ойлауы

Е) зейін қойып тыңдау

$$$ 105 Ең негізгі жаратылыс, шығармашылықпен айналысу

А) жаттығусыз өнер болмайды

В)*жұмысты шығармашылықпен істеуге үйрету

С) өз бетімен білу

D) бағалау

Е) кәсібилік талдау

$$$ 106 Музыкалық — орындаушылық сыныбының жұмысы туралы айтатын болсақ, кәсіби дамушылық түрлері мен формаларының бірі

А) ән айту

В)*парақтан оқу

С) дыбысты сезінуі

D) бейімдеуі

Е) музыкалық әдебиет

$$$ 107 Парақтан оқу ….

А) ән айту

В)*оқушылардың жалпы музыкалық дамуына, болашақ барысындағы қысқа жол

С) музыканы ойнау

D) графикалық оқу

Е) бейімдеу

$$$ 108 «Өзбетімен» деген ұғым

А) музыкалық — орындаушылық сыныбындағы оқыту

В)*музыкалық аспапта ойнауы, оқушының басқадай көмексіз танымайтын музыкалық шығармада хабардар болу, авторлық мәтінді дұрыс ұғу

С) оқушының жан — жақты музыкалық ақпарат алу сапасы

D) кәсіби музыкалық саналылығының қалыптасуы

Е) өз-өзін тыңдай білуі, музыкадағы болып жатқан процестерге уайымдауы

$$$ 109 Музыкаға үйрену барысында, оның ішінде музыкалық-орындаушылық өзбетімен, белсенді шығармашылық ойлау неше аспектіге бөлінеді

А) 5-ке

В)*2-ге

С) 3-ке

D) 1-ге

Е) 4-ке

$$$ 110 «Өнер жаттығусыз болмайды, жаттығусыз өнер болмайды» деп кім айтқан?

А) Кабалевский

В)*Пратогер

С) Суслова

D) Школяр

Е) Пифагор

$$$ 111 Мұғалімнің мақсаты

А) көркем бейнені өзбетімен білу, талдау

В)*жалпылама осындай сапаны қолдау, ынталандыру

С) жұмысты шығармашылықпен атқаруға үйрету

D) іс-әрекетінің нақты нәтижесі

Е) оқушының кәсіби музыкалық санасының қалыптасуына көмектесу

$$$ 112 Ерік интелектіні ақиқаттауға қажет, ал интелект …

А) өнімдейді

В)*ерікті бағыттайды және өнімдейді

С) еріктейді

D) музыкалық ерікті бағыттайды

Е) күрделі ерік

$$$ 113 Музыкалық қабылдаудың даму жолындағы әдіс-тәсілдерінің негізгі жолы:

А) өлең айтуы

В)*өзіне музыка жазуы (шығару)

С) күйді тартуы

D) би билеуі

Е) шығарма жазуы

$$$ 114 Кімді дайындағанда психологиялық процесс өте қажет

А) педагогты

В) орындаушыны

С) ізденушіні

D) тыңдарманды

Е)*барлық жауаптар дұрыс

$$$ 115 «Таптырмайтын адам болмайды» сөздер қандай салаға жатпайды

А)*өнерге

В) дәрігерге

С) жұмыскерге

D) мұғалімге

Е) суретшіге

$$$ 116 «Қиқарлық» мінез қай кезде кездеседі

А)*бала кезінде

В) ер жігіт болғанда

С) ер адам болғанда

D) сәби кезінде

Е) бой жеткен кезінде