Электрондық төлем дипломдық жұмыс

Жоспар

Кіріспе
І. ҚР электронды банктік қызмет
1.1. Электронды банктік қызметінің түсінігі және түрлері
1.2. Банктік төлем жүйесінің жұмыс істеу механизмі және түсінігі

ІІ. ҚР-да банктік жүйені реттеу есебі және электрондық банк қызметінің даму тенденциясы
2.1. Электрондық банк қызметінің даму тенденциясы
2.2. Банкте электронды жүйені есептеу проблемасы
2.3. Электрондық есепті пайдалану жүйесі және экономикалық тиімділікті енгізу

ІІІ Электронды банк қызметінің нарықтың облыстарына негізгі бағытты жетілдіруді қадағалау
3.1. Қазақстанның банк саласында электронды банк қызметінің дистанциялық жетілдіруін қадағалау
3.2. Қазақстанның банк саласында электронды банк қызметінің байланысын қадағалауды жетілдіру

Тұжырымдау және қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қосымша

Кіріспе

Тақырып маңыздылығы. Электронды банктік жүйе қазіргі банк жүйесінің дүниежүзілік практикада стратегиялық даму бағытының бірі болып есептелінеді. Электрондық банк қызметін кең және тар анықтамада қарастыруға болады. Кең анықтамада (ЭБҚ) банк қызметінің бөлігі болып табылады және электрондық банк бизнесінің жиынтығын ұсынады, банктіқ ақпараттық технологиясы, сонымен қатар, ғылыми және аналитикалық білім болып табылады. Қазіргі қызығушылық зерттеу алаңында электрондық банк қызметі тар мағынада жатыр, ол өзімен кредиттік қызмет ұйымын ұсынады, клиенттерге банк қызмет ұсыныстары ара-қашықтықта бағытталған.

Кейбір дамыған елдерде (Норвегия, Финляндия) электрондық банк қызметі банк бөлімінің негізгі сапалық моделі ретінде қарастырылады. Дамушы елдерде де (Бразилия, Индия, Қытай, Филиппин, Оңтүстік Африка Республикасы, Малайзия) осындай стратегиялар сәтті іске асырылып жатыр немесе қорытынды кезеңде енгізіліп жатыр.

Электрондық есептер интернет желісінде қолдануымен (интернет-Банк) және жаңа Қазақстандық банк түрлеріне қатысты өзге электрондық банк қызметін ұсынады. Сонымен қатар, инновациялық қызметті іске асыру соммасы біздің мемлекетте тек қалыптастыру сатысында ғана, ал қазіргі кезде электрондық есеп жүйесі басқару банк шотында банктік карталар дүниежүзілік елдерде өшірілген құрал-жабдықтар ретінде қарастырылады, ал есептердің өзі халықаралық мінездемеге ие болды. Қазақстан банкінің халықаралық карталық жүйесіне қызығушылығы кездейсоқ емес. Мұндай банктік карталарды шығару дүниежүзілік банк қызмет жүйесін интегралдайды, банктің іскерлік имиджін көтереді және нарықты басып алу мен клиентураны іске тартуды қарастырады. Мамандардың айтуы бойынша халықаралық карталық жүйесіне қатысу кредиттік ұйымдарға жаңа батыс банктік технологияларымен басқаруға мүмкіндік береді, сонымен қатар үлкен масштабты инфрақұрылымды есептеуді қолдануға мүмкіндік береді.

Тапсырмалар мен зерттеулердің мақсаты

Қазіргі кезде инновациялық несие қызмет ұйымының даму тенденциясы нарықта электрондық банк қызметімен инфрақұрылымдық механизмдер және төлем жүйесін дамыту қызметінен тұрады.

Зерттеу объектілері инновациялық несие қызметінің ҚР және шетел нарықтарындағы электрондық банктік қызметінің процесстеріне байланысты таңдалады, яғни экономикалық қарым-қатынастарының бірлестігінде және ұйымдық құрылымдар, институттар және ғылыми-техникалық творчество саласындағы инновациялық кәсіпкерліктер.

Зерттеу объектісі болып Қазақстанда және шетелдегі даму процесінде қарастырылатын электрондық банктік қызмет көрсету нарығында инновациялық іскерлік инфрақұрылымдары болды. Электрондық банк қызметінің нарықтағы несиелік ұйымның және электрондық банк қызметінің нарығындағы есептеу механизмін жетілдіру. Банк картасының сегментінде және Интернет-банкингте жан-жақты зерттеуде қарастырылады.

Бүгінгі таңда дүниежүзіндегі кез-келген банк 3 негізгі функцияларды атқарады: ақшалай қаражатты жинау, олардың орын ауыстыруы және несиелендіру. Ақшалай қаражат жинау ол банкке шығын арқылы келеді, олардың орын ауыстыруынан табыс түсіруге болады, бірақ негізгі банк бизнесі – бұл несие беру. Өкінішке орай, біздің республикамызда ұйымды несиелендіру қазіргі кезде сенімсіз және Әлі оған бағытталуға мүмкіндік бермейді. Ол негізгі салада банкке табыс әкелмейді. Ұйымның электрондық есептеу жүйесі көмегімен банктік өнімді алуға болады, қазіргі Қазақстан жағдайын ескере отырып, банктік функцияның үшеуін біріктіріп табыс түсіруге  мүмкіндік береді: орташа жағдайлы клиенттердің арзан ресурстарын үлкен көлемде жинау, банктік шот циклы бойынша айналымын қадағалау.

– Клиент – дүкен – банктік шот – кәсіпорынды несиелендіру және өнім құрылымдары клиентурамен байланысты болады. Бұл банкке табыс түсірудің негізгі бір жолы болып табылады.

Бұл тақырыптың маңыздылығы айқын, себебі өмірде біз электрондық есептеулермен жиі кездесеміз және қазіргі заманғы құрал-жабдық ақша айналымы үздіксіз жүреді. Кейбір сәтте айналым құрал-жабдықтың ауысуына әкеп соғады. Оған қоса біздің өмірімізде тез жалдамдықпен Internet пайда болды, онда электронық есептеу жаңа құралдармен есептелінеді.

Қазіргі ғылым мен техниканың даму сатысында көптеген облыстарда көптеген жаңа техникалық мүмкіндіктер туындады. Оның көмегімен ақшалай есептеуді және өзара есеп беруді ақшаның көмегінсіз есептеуге болады. Коммерциялық банктер бұл заманда электрондық есептеу жүйесімен байланысты барлық дамыған жағдайларды жасауға міндетті.

Дипломдық жұмыстың зерттеу тақырыбы және банктің электрондық қызметі. Бұл жоғары технологиялық банкілік өнімі және коммерциялық банктердің табыс әкелу құралы ретінде қарастырылады.

Жұмыстың мақсаты – банктік іс оқулықтарының материалдары негізінде электронды есептеу жүйесінің қолдану мүмкіндіктерін және Қазақстан банктеріне берілген материалдар бойынша анализ жасап, замандас заңнама және технологиялық бағыттағы коммерциялық банктердің болашақ даму жүйесін қарастыру. Бұл жұмыста электронды есептеудің қазіргі заманғы коммерциялық банк көзқарасынан мынандай аспектілерге бөлінеді:

—         банк қызметінің қазіргі заманғы деңгейі;

—         техникалық және ақпараттық базаның дамуы және олардың клиентінің дамуы;

—         электрондық банк өнімінің технологиялық жұмысы;

—         есептеу жүргізудің қауіпсіздігі;

—         құқықтық база;

—         коммерциялық банктерді жеке қызмет көрсету мүмкіндіктері.

 Диплом жұмысы / 66 бет