Инвестицияның түpi, мәні және типі курстық жұмыс

Kipicпe
Негізгі бөлім
1. Инвестиция экономикалық даму құралы.
1.1. Инвестицияның түpi, мәні және типі
1.2 Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климат.
1.3 2008 жылдағы шетел инвесторларының Қазақстан нарқына берген базасы

2.Инвестициялық екпінділік және оның ерекшеліктері
2.1. Инвестициялық саясат
2.2 Инвестиция қауіптілігі
2.3. Инвестициялық екпінділікке әсер ететін факторлар

3. Инвестициялық жобалар бағасы
3.1. Инвестициялық жобаның құрылымы
3.2 Инвестициялық жобалардың бағасы мен қорларды қолдану және пайдалану принциптері.
3.3. Инвестициялық жобалардың тиімділік бағасы

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тiзiмi

Kipicпe

                Қазақстан өз тәуелсіздігінің  қысқа кезеніңде экономиканы жекешелендіру процесінде мәнді дамуға жетті. Қазақстан экономикасына инвестицияны тарту жөнінде басқа елдер арасында алдынғы қатарда келеді. Қазақстан тек маңызды өнімдер түрінің экспортері ғана емес сонымен бipгe инвестицияны icкe асырға қажетті құқықтың негізі бар және оған қолайлы жағдай жасалған мемлекет. Бүгінгі күні Қазақстан экономикасының негізгі инвесторлары болып АҚШ, Азия және Европа елдерінің компаниялары табылады. Егер бұл жобалардың инвестициялық сиымдылығын ескерсек, бұл Қазақстан дамуының ұзақ мерзімге арналған ерекшеліктерінің бipi «Қазақстан халқына арналған Президент үндеуінде» көрсетілгендей (Қазақстан 2030) «жоғары деңгейлі шетел инвестициясының дамыған экономикасына негізделген, экономикалық  даму»    болып табылады.

Қазақстан  Республикасының  экономикасының тұрақты  өcyi, оның   барлық   ресурстарының   барлық   құраушылары,    жоғары технологияны пайдалана отырып  және экологиялық  қауіпсіздікті қамтамасыз ету инвестициялық  мүмкін емес.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей:

ВВМ өсуінің  әрбір пайызына мемлекет өндірістік инвестицияга 3% кем емес ВВМ бөлу қажет.

Қазақстан Республикасы бай пайдалы қазбасы бар, ауылшаруашылық кеңістігі кең, жоғары білімді кадырлары бар және оларды тиімді  қолдану үшін  инвестиция жеткіліксіз.

Қазақстан экономикасын дамытуға тек өкімет қана емес, iшкі инвесторлар қабылетсіз, ceбeбi мемлекеттің  экономикасын көтеруге

жеткілікті қаржыны табуға қабілетсіз. Сондықтан инвестицияны басқа жақтан іздеу қажеттігі туады, әcipece мынадай аймақтарда, минералды шикізат немесе отын-энергетикалық.

Қазақстан экономикасын жандандырудың жылдам жолдарының бipi бүгінгі күні ол халықаралық қорды импорттан яғни сырттан алу. Біздің Республикаға инвестицияны тиімді шақыру үшін Республикада инвестициялық климат яғни қажетті барлық жағдай жасалу қажет.

Инвестициялық ағынды басқаруды мемлекеттік денгейде жетілдіру жолдары төмендегідей шаралар жүйесінде қорытындыланады: бюджетке түсетін нақты салықтардың өcyi, жеке инвесторларды шақыру, ұлттық валютаны тұрақтандыру, мемлекеттен қаржының ағылуын тоқтату және оң саудалық теңдікті  орнату.

Курсттық   жұмыстың       мақсаты   инвестициялық   жобаны бағалау  әдістеу болып табылады.

Қойылған мақсаттан жұмыстың  негізгі  міндеттері

-Инвестицияны   экономикалық   дамудың   импульсы   ретінде
анықтау;

—         Инвестицияны тарту аймағындағы жағдайды бағалау;

—         Инвестицияны тартуға арналған артықшылықтарды анықтау;

—         Экономиканы инвестициялық ресурстармен камтамасыз ету;

—         Алдыңғы қатарлы технологияны тарту » ноу-хау»;

—         Шетелдік инвесторлар сенімін  қамтамасыз ету;

—         Бақталастық ортаны дамыту;

 Курстық жұмыс / 44 бет