Category: Өндіріс, Өнеркәсіп, Құрылыс, Мұнай-газ, Электротехника

Мұнай газдылығы

Құмкөл кен орнында өндірістік мұнай-газ бергіштік төменгі неоком және жоғарғы юра кішігірім жинақтарында орналасқан. Төменгі неоком мұнай-газ бергіш жинағында екі өнімді горизонт М-1 мен М-2 анықталған ұңғыны геофизикалық зерттеу мөліметтеріне сүйеніп жасалған жыныс қабаттарының...

Тектоника

Оңтүстік Торғай ойпаты Торғай тегістігінің солтүстік-шығысында орналасқан. Ол Ұлытау тау жоталарымен оның шығысында орналасқан оңтүстік жалғасының төменгі Сырдария күмбезі мен батыста Орал бір беткей құрамалы құрлымның ортасында өзіндік бір беткейлігімен жағымсыз роль атқарып тұр....

Стратиграфия

Құмкөл кен орнының шөгінді тілігі бойынша жасалған зерттеулер нәтижесінде ол мезозой-кайназой шөгінділерінің өте терең кепкен ерте протерозой негізгі бетінде орналасқан. Төменгі протерозой РК1 18 ұңгыма қабаттың негізгі қалыптасқандығы анықталды.

Кен орнының геологаялық зерттелуі және игеру тарихы

70 жылдардың басында оңтүстік Торғай ойпаты кек көзін жоғары палеозой шөгіндісімен байланыстырып, негізінен геологиялық, магниттік, гравиметрлік өлшемдерге сүйеніп жасалуда. КМПВ Арысқүм мен МОВ Жыланшы мұнай газ аудандарында жасалған сейсмопрофильді бірнеше зерттеулердің нәти-жесінде мұнай газ...

Кен орны туралы жалпы мағлұмат

1984 жылы «Оңтүстік Қазақстан геологияның» кен орны бөлімімен Құмкөл мұнай аймағы ашылды. Осы кен орнының ашылуымен оңтүстік Торғай ойпаты жаңа өнеркәсіп мұнай газ облысы ретінде қарастырыла бастады. Кұмкөл кен орны әкімшілік жағынан Қазақстан Республикасының...

Қалдықсыз технология

Шетел әдебиеттерінде «таза өндіріс» термині қолданылады. Ол қоршаған орта мен адам үшін қауіп-қатерді ең аз деңгейге түсіріп, қоршаған ортаны ластауды болдырмайтын технология стратегиясы ретінде түсіндіріледі. Өндіріс үрдістерінде пайда болатын барлық шағарынды мен қалдықтардың уыттылық...

ҚР–ң фискальдық саясатының жағдайы

2008-2010 жылдарға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органының орта мерзімді фискалдық саясаты 2008-2010 жылдарға арналғанӨскемен қаласының жергілікті атқарушы органының орта мерзімді фискалдық саясаты Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 маусымдағы № 677 қаулысымен бекітілген

Күкірт қышқылы өндірісінің шикізаты

Тақырыбы: H2SO4  өнеркәсібінің шикізаты олардың сипттамалары. H2SO4  өндірісінен шығатын қалдықтарды тазарту әдістері. Мақсаты: Бұл срс жазу барысында  H2SO4  өндіру кезінде  пайдаланылатын шикізаттар туралы жазу. H2SO4  пайдалану аясын көрсету.Бұл өндірістен шығатын қалдықтармен қалай жұмыс жасайтынын...

Қазіргі кездегі көмір өнеркәсібі

Қазіргі кезде Қазақстанда 100-ден астам көмір кеніштері орналасқан, олардың геологиялық қоры 176,7 млрд. т. Олардың ішінде барланған қор – 38,63 млрд. т және қазіргі кезде өндіруге жарамды көмір қоры 34,1 млрд. т. Республика бойынша...

Екібастұз, көмір алабы

Тас көмір болғанымен, күлі көп (орташа күлділігі 43%), сапасы төмен, өте ауыр байытылады және кокстеуге келмейді. Сондықтан да тек қана энергетикалық отын ретінде пайдаланылады. Алаптың ерекшелігі — көмір қабатының қалыңдығы 150 метр және жер...