Category: Өндіріс, Өнеркәсіп, Құрылыс, Мұнай-газ, Электротехника

Ойын техникасын топтау

Баскетболшы техникасына берілген нақты ойын жағдайларын тиімді пайдалану үшін арналған спорт түрінің дамуы барысында жинақталған әдіс-тәсілдер және олардың жиынтығы мен түрлілігі жатады. «Техника тәсілі» термині құрылымы бойынша сәйкес келетін және бір ойын жағдайын шешуге...

Атом электр станциялары

Д. И. Менделеев жасап шығарған элементтердің периодтық жүйесі материяны оқып-білудегі бірінші кезеңді аяқтайды. Оның вегізіне түрлі материя түрлерінен түратын жай бөлшектер мен «гомдар» жайындағы түсінік кіреді. Атом гректің бөлінбейтін деген созінен шыққан деп болжаған....

Ұсынылатын қызмет көрсетудің өмірлік циклінің үдерістері

Ұсынылатын қызмет көрсетудің өмірлік циклінің үдерістерін жоспарлау «Қарашығанақ» кенорнында мұнай тасымалдау бойынша, басқа ұйымдардың магистралды мұнай құбарларын қолдануды үйлестіру үдерісіндегі операторлық қызметті ұсыну бойынша тапсырыс берушілерге қызмет көрсету жұмыстары жоспарланады  — мұнайды тасымалдау

Сапа және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясат

Саясат Кәсіпорынның бас директорымен бекітіледі және Кәсіпорын басқармасында қарастырылады. Бұл кәсіпорын үшін қол жетімді және төмендегілерден құралады: «Қарашығанақ» кен орны масштабты және технологиялық күрделі қызметі бар Қазақстан Республикасының ірі мұнай кен орындарының бірі болып...

Құжаттама мен жазбаларға қойылатын талаптар және оларды басқару

ЫМЖ құжаттамасы келесі бес деңгейлі сұлба бойынша құрылған: 1 деңгей – сапа және қоршаған ортаны қорғау саласындағы «Қарашығанақ» кен орнының саясаты; 2 деңгей — Сапа жөніндегі басшылық және қоршаған ортаны басқару жүйесі бойынша Басшылық;

Сапа және қоршаған ортаның ықпалдастырылған менеджмент жүйесіне қойылатын жалпы талаптар

«Қарашығанақ» кен орнында сапа және қоршаған ортаны қорғаудың ЫМЖ әзірленген және әрекет етеді.  Бұл жүйе ISO 9001:2000 «Сапа менеджмент жүйесі. Талаптар», ISO 14001:1996 «Қоршаған ортаны басқару жүйесі. Талаптар және қолдану бойынша басшылық» халықаралық стандарттар...

Өлшеу құралдары, талдау және жақсарту арқылы ЫМЖ-ны жетілдіру

Мәліметтерді өлшеу фактілерге негізделген шешімдерді қабылдау үшін өте маңызды. Жоғарғы басшылық ұйымның нәтижелік жұмысы мен мүдделі тараптардың қажеттіліктері қанағаттандырылғанына сенім білдіру үшін мәліметтердің тиімді өлшенуін, жинақталуын және валидациясын қамтамасыз ету қажет. Бұл қызметке өлшеудің...

Қызметті ұдайы жақсарту

Ұйымның стратегиялық мақсаты ұйымның қызметін жетілдіру және қызығушы жақтардың пайдасын қамтамасыз ету үшін үрдістерді ұдайы жақсарту болып табылады. Үрдістерді ұдайы жақсартып отырудың екі негізгі жолы бар: — бар үрдістерді жақсарту және қайта қарау немесе...

Сәйкес емес қызметті басқару

Жоғары басшылық ұйым қызметкерлеріне сәйкессіздікті анықтап, оны уақытылы жоюды қамтамасыз ету үшін қандай да үрдіс сатысында сәйкессіздіктер туралы хабарлау жауапкершілігі мен құзыреттілігін жүктеу қажет, сонымен қатар өнім мен үрдіс талаптарына сәйкестігін қолдау мақсатымен сәйкестендіру...

«Қарашығанақ» кен орнына енгізілген ЫМЖ-ны талдау

Кәсіпорынның сапа бойынша басшылығы келесі нормативті құжаттардың талаптарын ескере отырып әзірленген: — ҚР СТ ИСО 9000:2008 — Сапа менеджменті жүйелері. Негізгі жағдайлар және сөздік. — ҚР СТ ИСО 9001:2008 — Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар.