Category: Өндіріс, Өнеркәсіп, Құрылыс, Мұнай-газ, Электротехника

Кәсіпорындарды, үйлерді және ғимараттарды жалдау шарты

Кәсіпорындарды, үйлерді және ғимараттарды жалдау шарты туралы қазақша реферат Кәсіпорынды жалдау шарты және үйлерді, ғимараттарды жалдау шарты азаматтық заңымен мүлік жалдау шартының жеке түрі ретінде қарастырылады. Оларға арналған нормалар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 29-тарауындағы §...

Лизинг

Лизинг туралы қазақша реферат ҚР АК мүлік жалдау (аренда) туралы жалпы ережелерінен кейін лизингке арналған нормалар көзделген (565-572-б.) Бұл кездейсоқтық емес шығар деп есептейміз. Бүның себебі қазіргі нарықтық инфрақұрылымда лизинг қатынастарының маңызы өте жоғары болып...

Мүлік жалдау шартының жекелеген түрлері

Мүлік жалдау шартының жекелеген түрлері туралы қазақша реферат Мүлік жалдау шартының түрлері алдында қарастырылған еді. Қосымша ҚР АК бекіткен мүлік жалдау түрлерінде оларды жіктеудің анық негізі жоқ екенін айтуға болады. Мүлік жалдауды түр-түрге бөлудің негізі...

Мүлік жалдау шартының мазмұны

Мүлік жалдау шартының мазмұны туралы қазақша реферат Жалға беруші мүлікті жалға алушыға шарт талаптары мен мүліктің мақсатына сәйкес, келетін күйде беруге міндетті (АК 547-б. 1-тармағы). Мүліктің күйі бірінші кезекте шартпен анықталуы тиіс. Мысалы, жалға қоймалар...

Аренда шартының мерзімі

Аренда шартының мерзімі туралы қазақша реферат Мүлікті жалдау шарты нақты анықталған мерзімге жасалуы мүмкін. (ҚР АК. 545-6, 1-т.) Қаз. ҚСР-ң Азаматтық кодексімен, жалға берілетін мүлік түріне қарамастан мүліктік жалдаудың мерзімі 10 жылдан аспауы тиістігі қарастырылған...

Мүлік жалдау шартының элементтері

Мүлік жалдау шартының элементтері туралы қазақша реферат Мүлік жалдау шартының тараптары жалға алушы және жалға беруші, жалға беруші және жалға алушы ретінде кез келген тұлға, заңды және жеке тұлға бола алады. Егер шарт мемлекет атынан...

Мүлік жалдау шартының нысаны

 Мүлік жалдау шартының нысаны туралы қазақша реферат Бұл шартқа да ҚР АК 151-154-б. ұсталатын мәміленің нысаны қойылатын жалпы талаптар қолданымды болып келеді. Сонымен бірге мүлікті жалдау шартының нысанына арнайы талаптар да қойылады. Егер, мысалы, ол...

Мүлік жалдау (аренда) шартының ұғымы және элементтері

Мүлік жалдау (аренда) шартының ұғымы және элементтері туралы қазақша реферат Мүлік жалдау қатынасы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 29-тарауында реттелген, § 1 мүлік жалдау туралы жалпы ережелер мазмұндалған. Мүлік жалдау қатынастарын реттеу, тек АК-пен шектеліп қоймайды,...

Жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарты

Жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарты туралы қазақша реферат. Мердігерлік шартының шартының бұл түрі құрылыс жұмыстарымен тығыз байланысты жұмыстар жүргізілуін құқықтық реттеуге арналған. Жобалау жұмыстар оларға сәйкес, алда құрылыс жүргізілетін құжаттар өнделуін қарастырады. Әдетте,...

Тұрмыстық мердігерлік

Тұрмыстық мердігерлік туралы қазақша реферат. Бұл шарт мердігердің тұрғындарға қызмет көрсету аясындағы қатынастарды реттейді. Ол арқылы азаматтар бөлшектеп сатып алу – сату шарттарды жасасып иелене алмайтын заттарға иелене алады, сол сияқты тұрмыстық мердігерлік шарты...