Category: Мәдениетттану, философия, әлеуметтану, дінтану

XX ғ. кеңестік мәдениет контекстіндегі маркстік философия және посткеңестік философия

Жоспары: 1. Марксизм философиясының алғышарттары. 2. Марксизм философиясының негізгі мәселелері. 3. В.И.Лениннің философиялық көзқарастары. 

XIX ғ.-XX ғ. басындағы ресейлік мәдениет контекстіндегі орыс философиясы

Жоспары: 1.Батысшылдар мен славянофилдер  XIX ғ. — XX ғ. басындағы орыс   философиясының бастауы негізінде. 2. Н.Г.Чернышевский, Г.В.Плехановтың философиясы. 3. Діни орыс философиясы.