Category: Мәдениетттану, философия, әлеуметтану, дінтану

Киім түстерінің үйлесуі

Өмірдің барлық жағдайларына арналған гардеробты таңдағанда, түстердің үйлесуімен санасу керек, ол киімнің әр түрлі бөлшектірін араластыруға тиімді. Ең бастысы, сізге жарасатын негізгі екі түсті таңдау керек, сонда сізде қырықтың шамасында үйлесімдер жасауға мүмкіншілік пайда...

Іскери әйелдерге арналған киім

Қызметте ерлер және әйелдер деп бөліп қарауға болмайды, мұнда тек мансаптық айырмашылыктар бар. Әрине, қызметтегі адамдар жұмыста да ерлер мен әйелдер болып қала береді, бірақ олардың жыныс айырмашылығының жұмысқа еш қатысы жоқ, бизнес —...

Киімнің үш стилі

Консервативті киім үлгісі әдетте банк кызметкерлері , мемлекеттік қызмет орнында істеушлерге, юристтерге жарасымды болады. Өйткені бұл олардың құрметтілігін көрсетіп, өзіндік ерекшелігін бейнелейді. Қатаң тәртіппен тігілген классикалық костюм консервативті стильді бейнелеуге септігін тигізеді. Классикалық костюм...

Имидж түсінігінің құрылуы. Сыртқы келбет

Имидж (ағылшын  «image» сөзін аударғанда, түр, бейне деген мағынаны береді)  мақсатты түрде бағытталып, қалыптасатын  бейне (қандай да бір, құбылыстар ,зат). Адамда сана-сезім , “ мен ”  сезімі пайда болғаннан бері және басқа біреуді өзіңе ...

Қазіргі жағдайда менеджменттің дамуы

Қазіргі қоғамның дамуы жүйелік сипаттағы терең әрі динамикалық өзгерулермен сипатталады. Мемлекеттік, саяси және экономикалық тұлғалар өзгеріп, жаңа әлеуметтік және өндірістік технологиялар енеді. Осы процестердің барлығы күрделі ұйымдасқан әлеуметтік жүйелердегі басқарудың маңызын елеулі арттырады.

Өзін-өзі ұйымдастыру

Басқару қызметі тек басшы – бағынышты тік қатынастарын ғана қамтымайды. Ұйымдарға сондай-ақ өзін-өзі ұйымдастыру тән. “Өзін-өзі басқару” ұғымы әдетте екі мағынада болады: кең және тар. Кең мағынада “өзін-өзі басқару” ұғымы белгілі бір ұйымдастырушылық жүйенің...

Басқарушылық шешімдер

Басқарудың ең басты өнімі не? Әрине бұл оның қабылдаған шешімдері. Басқарушылық шешімдер – бұл ұйымдағы белгілі бір өзгерістердің ресми жобасы. Осылардың негізінде келесідей басқарушылық шешімдер түрі бөлініп шығады: 1) Қатаң детерминацияланған шешімдер: мұнда басшының...

«Басшылық – бағынушы» қатынасы

«Басшылық ұғымы» басқару ұғымына жақын және ұйымдастырушылық қатынастың басты түрін, атап айтсақ, қызмет бабындағы міндеттерді шешу үшін басшылықтың бағынушылармен ұйымдастырудың ерекше түрін бөлу үшін қолданылады.     Осыған байланысты, әлеуметтік көзқарас басшылықты ұйым ішіндегі адамдар...

Басқару тәсілдері

Бұл ұжым, топ, жұмысшыларға деген мақсатты ықпалдың әлеуметтік тәсілдерінің жиынтығы. Әрбір көрсетілген деңгейде басқару ерекше мәселелерге тап болады, сондықтан сәйкесінше әдістерді құрайды. Олардың біреулері әрбір үш жағдайға да қолданылады, ал келесілерін қолдану нақты бір...

Басқару социологиясы

Еңбек ұйымдары қызметінің орталық осі болып басқару табылады. Басқаруға деген әлеуметтік көзқарастың негізгі үш түрлі компонентті бөлуге байланысты. Олардың біріншісі — мақсатты ойлау мен мақсатты жүзеге асыруды қамтитын мақсатты бағытталған басқарушы әсер, ол басқарудың...