Биржалық баспа

Биржалық сауда өз жұмысын сауда ақпаратынсыз жүргізе алмайды. Көптеген биржалар өзінің ақпараттық басылымын шығарады. Биржалық бюллетендерде келесі ақпараттар жарияланады:

• Котировкалық кестелер.

• Нарықтық бағалар.

• Сұраныс пен ұсыныс.

Бұл бюллетендер биржалар арасында айналысқа түседі. Сондықтан олар барлық биржалық жүйелердің арасындағы байланыстырушы жүйе ролін атқарады. Осындай ақпарат алмасу көмегімен әрбір биржа нарықтың және биржалық жұмыстардың жағдайын біле алады.