Жедел-іздестіру шараларыныңтүсінігі» тақырыбына тақылау жасау

Жедел-іздестіру шараларыныңтүсінігі» тақырыбына тақылау жасау туралы қазақша реферат

Жоспары:

  1. Жедел-іздестіру шараларын жүзеге асыру мерззімдері.
  2. Жедел-іздестіру шараларын токтатудың негізі.
  3. Жедел-іздестіру шараларын қысқартудың негізі

Лекция мақсаты: Осы саладағы гылым жедел-іздестіру қызметІнің өкілдері ғана емес, сондай-ак тергеуші, прокурор, білімгерлерге, қорғаушыларға, оқытушыларға үлгі бола алады. Құқықтық мәселелерді толығымен кдмтиды.Жедел-іздестіру қызметінің міндеті: -адам    мен    азаматтардын    өмірі,    денсаулығы,    бостандықтарын, күкықтарын қылмыстық іс-әрекеттерден қорғау;

?қоғам мен мемлекеттін қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

?қылмыстың алдын алу, оны ескерту, жасапған қылмысты ашу; -анықтау органдарынан, алдын ала тергеу мен соттан бас жасырып

жүргендерді іздестіру.

 Лекция мәтіні:Жедел-іздестіру шаралары — бүл өз өкілеттігі шегінде жедел-Іздестіру кызметін жүзеге асырушы мемлекеттік органдардың іс-әрекеті.

Осы   көрсетілген   түсінікті   аша   отырып,   жедел-іздестіру   қызметінің төмендегі элементтерін аныктауга болады;

жедел-іздестіру кызметі заңға негізделген барлау (іздеу) шараларын жүзеге асырушы орган ретінде;

жедел-іздестіру шараларын жүзеге асыру кезінде ғылыми-техникалық кұралдарды қолдану жэне қылмысты тіркеу, оны ашу, ақпарат жинаушы қызмет ретінде;

жедел-Іздестіру шараларын жүзеге асыру кезінде ғылыми негізделген тэсілдерді қолдануды;

занды   көзделген   субъектілерден   басқа  ешқандай  тұлға  жедел-іздестіру шараларын жүзге асыруга құқығы жоқ. «Жедел-ІздестІру қызметі туралы» Заңының 1-тарм. 10-бабына сэйкес жедел-Іздестіру қызметін жүзеге асыруға мыналар негіз бола алады:

1). Қозгалған қылмыстық істің болуы;

2). Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органга келіп    түскен төмендегі ақпаратгардың болуы;

—       дайындалып жатқан, жасалған немесе жасалатын қылмыстар туралы;

—         аныктау органдарынан,   алдын  ала тергеуден  немесе  соттан  бас
жасырып жүрген адамдар туралы;

— із-түссіз жоғалған адамдар немесе танылмаған мәйіттер;

— шетел арнайы қызметінің немесе халықаралық ұйымдардың;

3). Тергеушінің немесе прокурордың жазбаша тапсырмалары;

4). Құқықтық көмек негізіндегі шетел мемлекеттерінің сұраулары;

5). Қоғам, мемлекет мүддесін қорғау мақсатында барлау ақпараттары.

Жедел-іздестіру шараларының мерзімдерін іске асыру, тоқтату немесе қысқарту осы жоғарыда көрсетьілген шарларды жүзеге асырушы органдар туралы занда көрсетілген. Бұл көрсетілген акті тек қана ҚР Бас прокурорының келісімін қажет етеді. «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңының 16-бабына сәйкес жедел-іздестіру шаралары төмендегі жағдайларда ғана кысқартылады;

алдына қойылған мақсаттар орындалған соң;

объективті  түрде   алдына  қойылған  мақсаттарды   жүзеге  асыру

мүмкіндігі болмаган жағдайда;

заңда негізделгендей, тексерілушінің қылмысқа қатысты болмаган

жағдайларда.