Тәжірибе нәтижелерін талдау

Тәжірибелік жұмысты қорытындылаудың маңызды жағы нәтижені болжаммен салыстыру болып табылады. Болжамды дәлелдеу — бүкіл зерттеудің, сонымен бірге тәжірибелік жұмыстың желілі сәті.

Тәжірибені дайындауға және өткізуге қанша уақыт кеткені ескерілуі тиіс. Алынған деректерге талдау жасау үшін математикалық статистиканы, компьютерлік бағдарламаларды пайдаланады. Зерттелінетін жүйе мен зерттеу нөтижесі жағдайын тануды алға қоя отырып, зерттелетін құбылыстардың жалпы математикалық сызбасы жасалынады. Осыған ұқсас зерттеулерді ескере отырып, математикалық сызба анықталады және өңделіп түзетіледі. Анықталған сызба негізінде тәжірибе жүргізудің тиімді және экономикалық жоспары жасалынады.