Орал аймақтық «Казкоммерцбанк»АҚ- филиалының қызмет көрсетулерін талдау

Бұл филиалға. біріншіден, құрылымдық бөлімшелердің қызметтерін бақылауға мүмкінідік бреді, екіншіден, операцияларды сапалы жүргізумен қамтамасыз ету; үшіншіден, еңбекақы қоры және іс-сапарлар бойынша шығындар азаяды.
АҚ Оралдық аймақтық филиалында тұрғындарға қызметтердің келесі түрлері көрсетіледі:
Жеке тұлғаларға көрсетілетін қызметтер:
1)    Ұлттық және шетел валютасында банктік шоттар ашу;
2)    Клиенттердің банктік шоттары бойынша қызмет көрсету;
3)    Депозиттер қабылдау;
4)    Ақша аударымдары;
5)    Несиелендіру;
6)    Пластикалық карточкалар шығару;
7)    Бағалы қағаздармен операциялар;
8)    Валюта шығаруға анықтама беру;
9)    Коммуналдық төлемдер қабылдау.
Банктік шот-банк және тұтынушы арасында депозит және келесілер
мен байланысты операцияларды орындауды келісім-шарт енгізінде бейне
леу тәсілі:
а) тұтынушыларға тмесілі ақшаларды банктің қолдануы және барлығын қамтамасыз ету;
б) тұтынушы пайдасына ақшаларды алу;
в) тұтынушының көрсеткен талабы бойынша аударымдар жасау.
Төлемдер мен аударымдар: Төлем-қолма-қол немесе ақша аударымы жолын пайдалану, ақша төлемі жөніндегі бұйрық, ақшалық міндеттемеден тұратын төлемдік құжатты беру болып табылады
Ақша аударымы- төлемді немесе басқа мақсаттарды іске асыруымен байланысты ақша аударымы жөнінде жөнелтушілердің қабылдаушы банкінің нұсқауларын орындау.
Ақша төлемдері және аударымдары іске асыру әдістері:
1)    Қолма-қол ақшаны аудару;
2)    Төлемдік тапсырытсы көрсету
3)    Банктік шотты тікелей дебеттеу;
4)    Төлемдік карточкаларды пайдалану;
5)    Төлем талап тапсырысты көрсету;
6)    Инкассалық нұсқауларды көрсету;
7)    Қазақстан Республикасының заңдық актілерімен қабылданған басқа жағдайлар.
Келесі қызметтің түрі депозитерді қабылдау.
Депозиттер-белгілі бір ереже бойынша халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың ақшалай қаражаттары.
Талап ету депозиттері-клиент тарапынан хабар етусіз талап ету қаражаттары. Оларға қаражаттарды мақсатты пайдаланумен байланысты ағымдағы, есептік және басқа да шоттағы қаражаттар жатады.
Мерзімді депозиттер- банктің белгілеген уақытында ғана алынатын депозиттер.
Сонымен банктің өзіне тартқан депозиттері бойынша сандық көрсеткіштерді төмендегі екінші кесте арқылы көре аласыздар.
Банк келесі қызмет банктің ұсынатын несиелері.
Несиелер: Несиелер-қайтарылу мерзімі жағдайында қарыз алушыға берілетін ақшалай немесе тауарлық формадағы қарыз, қарыз алушының қолданған қарыздары үшін пайыздық төлем.
Несие-бұл қайтару негізінде несие беруші мен несие алушыға ақшалай немесе тауар түрінде берілетін несие: көбінесе несие үшін процент төлеу түрінде, несиенің сан алуандығы, ережесі, ұсыну мерзімі, проценттерді төлеу бойынша ажыратылады.
Несиелік келісім-шартта несиелік қарым-қатынастардың субъектілері- несие беруші және қарыз алушы.Несие берушілер ретінде белгілі бір мерзімге меншікті бос ақша қаражаттарын несиеге беретін тұлғалар болып табылады. Қарыз алушы-белгілі бір мерзімде қайтаруға қаржыны пайдалану үшін қажет ететін несиелік қатынастардың бір жағы. Банктік несие бойынша несиелік қатынастар субъектісі-бұл жерде міндетті түрде екі тұлға несие беруші және қарыз алушы.
Бұл көбінесе тартылған қаражаттар негізінде жұмыс істеумен байла
нысты, яғни шаруашылық органдар, халық және мемлекетке қатысы бойынша банктегі шоттарда жатқан қаражаттар иесі ретінде қарыз алушы саналады. Қажет ететін тұлғалардың пайдасына өзіндегі ресурстарды бөле отырып, банктер несие беруші ретінде болып отырады.
Халық банкте пайдалану мерзімі бойынша несиенің келеаі түрлерін ұсынады: қысқа мерзімді-негізінен бір жылға дейінгі мерзімге және кәсіп
орынның айналым капиталын қалыптастыру мақсатында беріледі, орташа мерзімді, бес жылға дейінгі мерзімге, ұзақ мерзімді-бес жылдан артық мерзімге берілген және инвестициялық капитал ретінде қолданылады.
Қамтамасыз ету бойынша несиелер: кепілдірілген сәйкес, қамтамасыз етуге, кепілдікке беріледі, бланктік (сенімділік) несие кепілдікпен қамтама
сыз етілген, теке қана қарыз алушыға жеке сенім негізінде берілетін несие, несиелік карточкалар бойынша қарыздар, депозит кепілдігіне қарыз.
Мақсаты бойынша несиелер: банктермен ақшалай формада ұсыныла-
ды, коммерциялық заңды және жеке тұлғаларға тауарлы түрде қарыз мін
деттемелері бойынша беріледі, халықаралық-сатып алушылардың сатушылардан тауарларды алу үшін формасы түрінде беріледі.