Оқиға болған жерді қараудың сатыға бөлу

Оқиға болған жерді қарауда келесі 3 сатыға бөлеге болады:

1) Дайындық

2) Жұмыстық (опарациялық)

3) Қорытынды

Оқиға болған жерді қарауды осылай сатылау тергеу әрекетінің бүтіндігін бұзбай қарай тактикаларының жалпы ережелдерін қолдана отырып жүзеге асыруды қамтамассыз етеді.

Толықтық, обьективтілік, әдістемелік және басқа да тактикалық ережелер тергеушінің нақты ұйымдастырылған жұмысының негізінде, егер оқиға болған жерді қарау белгілі бір тәртіппен қатаң белгіленген тәртіппен ғана жүзеге асырылады. Оқиға болған жерді қарау әрекеттерін бұлай бөлудің мақсаты оқиға болған жерде тергеушінің жүйеленген әрекеттерді белгіленген тәртіппен, сатымен атқаруы сапалы жұмысты қамтамассыз етеді.

Оқиға болған жерді қарау дайындық, жұмыс және қорытынды саты деп бөлуі тергеушінің қарау үрдісі кезіндегі жеке-жеке әрекеттерінің барлығы қараудың жалпы мақсатына жетуге бағытталған.

Оқиға болған жердегі жағдайды және обьектілерді нақты зерттеуді бастау үшін тергеуші қарауға қажетті жағдай жасауы, оған қатысты тұлғалар және оның затын анықтауы және оқиға болған жердегі келесі атқарылатын жұмыстарды қамтамассыз етуі керек. Тергеудің бұл жұмыстары – іс жүргізу барысының “қарау” негізгі бөлігін құрайды және ол онсыз мүмкін емес.

Осындай әрекеттің жүйесінің жиынтығы қараудың дайындық сатысын құрады.

Оқиға болған жерді қараудың жұмыстық сатысының мазмұны – обьектілерді қарауды нақты зерттеуден тұрады.

Егер тергеушінің дайындық сатысындағы негізгі ұйымдастырушылық  мінездегі әрекеттерін жасаса, ал жұмыстық сатыда зерттеушілік мінез байқатады.  Қараудың қорытынды сатысында тергецуші атқарылған зерттеу жұмысының негізінде фактілік қорытынды жасайды және нәтижесін ресімдейді.

Қарау сонымен аяқталады, бірақ болашақ әдістемелік және ұйымдастырушылық мінездегі бірнеше сұрақтарды шешу керек, қараудың нәтижелерін одан кейінгі тергеуде қолдану мүмкіндігін қамтамассыз ету қажеттілігінің барлығы қараудың қорытынды мазмұнын анықтайды.