Нұсқау

Нұсқау – бұйрықтарды, нұсқаулықтарды, тапсырмаларды және с.с. орындауды ұйымдастыруға байланысты мәселелер бойынша өкімдік құжат. Нұсқауға кәсіпорын басшысы немесе өз құзыреті шегінде оның орынбасары қол қояды. Нұсқаудың өкімдік бөлігі «ҰСЫНАМЫН» деген сөзбен басталады. Нұсқау басқа өкімдік құжаттардан бөлек жалпы бланкіде ресімделеді. 

Жеке құрам бойынша нұсқаудың үлгісі 

«Арқау» ЖШС

ӨКІМ 

Алматы қаласы

№ ________

200_ жылғы «___» ______  

2007 жылғы еңбек демалысының

кестесі туралы 

2007 жылға арналған еңбек демалысының кестесін жасау үшін

ҰСЫНАМЫН:

1. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары кадр қызметіне 2007 жылғы кезекті еңбек демалысының болжамды мерзімін көрсете отырып, қызметкерлердің тізімін ұсынсын.

Тізімді ұсыну мерзімі – 2006 жылдың 20 желтоқсанына дейін.

2. Кадр қызметі (Еркінова Г.) 2006 жылдың 25 желтоқсанына дейін кәсіпорын қызметкерлерінің 2007 жылға арналған кезекті еңбек демалыстарының кестесін жасап, оны директордың бекітуіне ұсынсын.

3. Осы нұсқаудың орындалуын өзім бақылаймын.

Директордың орынбасары         __________                _____________

(қолы)                                    (аты-жөні)

Нұсқаумен танысқандар:

(артқы бетінде құрылымдық бөлімшелер басшыларының қолдары қойылады).