Бұйрық

Бұйрық – дара басшылық негізінде іс-әрекет жасайтын министрліктер, ведомостволар, бөлімдер, басқармалар, мекемелер, бірлестіктер, ұйымдар, кәсіпорындар басшылары шығаратын құқықтық акті. Бұйрық негізгі шұғыл міндеттерді шешу үшін шығарылады.

Бұйрық басқару құжаттарының ішінде ең көп тараған түрі. Ол көбіне басқару тәжірибесінде жиі қолданылады.

Бұйрық мекеменің немесе оның құрылымдық бөлімшелерінің құрылу, таратылу, қайта ұйымдастырылу; оларға өзгеріс енгізу мақсатында ережелерді, нұсқаулықтарды бекіту; кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру, қаржыландыру, жоспарлау, есеп беру, жабдықтау, өнімдерді сату және басқа да өндірістік мәселелер, сондай-ақ кадр мәселелері бойынша жұмысқа қабылдау, ауыстыру, босату және т.б. мәселелер бойынша шығарылады. Бұйрық шығару арқылы басшы қызметкерлердің алдына негізгі міндеттерді қояды, түбегейлі мәселелерді шешу жолдарын көрсетеді. Бұйрық осы кәсіпорынның барлық қызметкерлері үшін орындауға міндетті. Жекелеген жағдайларда, бағыныштылығына байланыссыз ұйымдар мен лауазымды тұлғалардың үлкен тобына қатысты болуы да мүмкін.

Төмендегі құжаттар бұйрықпен ресімделуге жатады:

● кәсіпорын үшін тұрақты сипаттағы және орындалуы міндетті жұмыстарды ұйымдастыруға байланысты шешімдер мен тапсырмалар;

● ережелерді, жарғыларды, тәртіптерді, нұсқаулықтарды және с.с.-ды бекіту және енгізу;

● құрылымдық бөлімшелерді қайта құру, құру, тарату мәселелері;

● кәсіпорын жұмысының қорытындылары, хабарландыру, жүргізілген тексеріс қорытындылары;

● қызметкерлерді жұмысқа қабылдау, ауыстыру, босату;

● қызметкерлерді көтермелеу, тәртіптік жазаға тарту және басқа да кадрлық мәселелер.

Бұйрықтар нақты қажеттік туындаған кезде ғана шығарылуы керек. Бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізу тек бұйрық арқылы ғана жүргізіледі.

Бұйрық шығаруға төмендегілер заңдық негіз бола алады:

● Қазақстан Республикасының заңдары;

● Қазақстан Республикасы Үкіметінің жарлықтары, өкімдері;

● Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, өкімдері;

● кәсіпорын қызметін құқықтық реттеудің қажеттігі, кәсіпорын алдында тұрған шұғыл және негізгі мәселелерді шешу.

Бұйрықты ресімдеу үлгілері 

Ведомоствоның, мекеменің, ұйымның атауы

(қазақ тілінде)

БҰЙРЫҚ

Мемлекеттік елтаңбаның немесе диаметрі 20 мм-ден аспайтын фирмалық белгінің орны

Ведомоствоның, мекеменің, ұйымның атауы

 (орыс тілінде)

ПРИКАЗ

 

 

   
00.00.00. № ___________

__________ қаласы

  _________ №__________

г.  ________________

Шығарылатын орны

(қазақ тілінде)

 

Шығарылатын орны

(орыс тілінде)

     
___________________

не туралы екендігі

 

___________________________________________БҰЙЫРАМЫН:

1. ________________________________________________________.

1) ________________________________________________________;

2) ________________________________________________________;

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау

________________________________________________ жүктелсін.

(аты-жөні)

3. Негіздеме_____________________________________________.

Мекеменің басшысы __________               _____________

(қолы)                             (аты-жөні)

Белгі

«Арқау» ЖШС

БҰЙРЫҚ 

Алматы қаласы

№ ________

200_ жылғы «___» ______  

Жылдық түгендеу жүргізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН:

1. Кәсіпорынның барлық нысандарында 2007 жылғы 01 наурызға дейін негізгі, арзанқол және тез тозатын материалдарға түгендеу жүргізілсін.

2. Түгендеу жүргізу үшін төмендегідей құрамда комиссия құрылсын:

Аманова Н.Р. – кәсіпорын директорының орынбасары;

Бердімұратов Қ.К. – кәсіпорын директорының орынбасары;

Сабыров Т.П. – механик;

Асылова Г.М. – кассир.

Директор                                         __________                _____________

(қолы)                                    (аты-жөні)

Бұйрықпен танысқандар:

(артқы бетінде құрылымдық бөлімшелер басшыларының қолдары қойылады).