Нұсқаға қарап ожаудың суретін салу

Сабақтың максаты: Оқушылардың нұскаға қарап қабылдау, бейнелеу дағдыларын қалыптастыру. Зат құрылысын, түсін, өлшемдер қатынасын дұрыс бейнелеуге үйрету.

Сабақтың көрнекілігі: Ожауды салу жолдары көрсетілген таблица. Суретшілердің натюрморт шығармаларының репродукциялары (Т.Тоғысбаев «Қызыл натюрморт», Шарден «Өнер атребутттары»

Сабақтың кезеңдері: бірінші — Нұсқадан қарай салған • суретші туыңдыралының ерекшеліктерін көрсету, ойыншықтың формасына, түсіне, кеңістіктегі орнына талдау жасау; екінші — ожауды бейнелеу жолдарын көрсету, оқушылардың натураны бейнелеуі.

Сабақтын барысы: Сабақтың көрсетілген бірінші кезеңінен соң, мұғалім форматты дұрыс орналастыру, бейнені газ бетіне үйлестіру, зат құрылысын дұрыс бере білу, штрихтау әдістерін балаға көрсетіп жәрдем береді.