Музыкалық ойлаудың негізгі параметрі

Музыкалық ойлау жүйесі (әлеумет мәдениет қатегориясы) әлеуметтік қоршаған ортада қалыптасады, адамдардың өзара қарым қатынасында. Сондықтан, ұлттық мәдениет өзінің ерекше музыкалық мәдениетінің болуы, музыкалық бейненің түрлі тәсілдерінің айырмашылығы, музыкалық ойлаудың ерекшелігі.

Шығыс музыкасының сипатына музыкалық ойлаудың жалпағынан (по горизонтали) дамуы саздың көптілігінен, бірақ та ырғақтық құрылысының көптілігі, дыбыс қатынасы.

Ұстаз — музыкант – музыкалық тілді меңгеру мен әрекетінің икемділігі мен дағдысын қадағалайды.

Кәсіби музыкант – интонация жүйесін анықтайды, мәнерлеушілік құралдарының қолдануы басымды.

Музыкант–орындаушы – тәжірибе әрекетінде.        Композитор — өмірлік сезімді жүзеге асыруда.(Н.Дүкенбай, Г.Дүкенбай. Музыкалық психология, музыкалық білім беру психологиясы, музыкалық іс-әрекет психологиясы. / Оқу құрал. ПМУ. 2008. Б.21-22.)