Легірленген болаттардың жіктелуі

Легірленген  болаттарды   қолдануына   байланысты   үш   топқа   бөлуге   болады:  конструкциялық  легірленген,   аспаптық  легірленген,  айрықша  қасиеттері  бар  болаттар.   Легірленген  болаттардағы  легірлеуші  элементтер  әріптермен  белгіленеді: Х-хром, Н-никель, Т-титан,  Д-мыс,  М-молибден, П-фосфор,  Г-марганец,  Ц-цирконий,  В-вольфрам,  Ю-алюминий,  К-кобалть,  Б-ниобий,  Р-бор,  С-кремний,  Ч-сирек  кездесетін элементтер.