Аспаптық көміртекті болаттар

Бұл  болаттар  кесу   және   өлшеу  аспаптарын  жасауға  қолданылады.   Аспаптық  көміртекті   болаттар   екі  топқа   бөлініп,  келесі  түрде  белгіленеді:

  1. Сапалы  аспаптық  көміртекті   болаттар  (У7, У8, У9, У10,У11, У12, У13).
  2. Жоғары  сапалы  аспаптық  көміртекті   болаттар  (У7А, У8А, У9А, У10А, У11А, У12А, У13А).

Мұнда У әрпі   көміртекті  болат  екенін  білдіреді.  Сан  болат   құрамындағы   көміртегінің  мөлшерін   пайыздың  оннан   бір  бөлігімен   көрсетеді.  А  әрпі   болаттың   жоғары   сапалы  екенін  көрсетеді.   У7, У8  болаттарынан   слесарлық   балғалар,   шапқылар  т.б  аспаптар   жасалады. У9 , У10  болаттарынан  бұрғылар,   калибрлер,   бұранда   кескіштер  т.б   жасалады.  У12 , У13  болаттарынан  егеулер,  қылауықтар  жасалады.