Category: Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Құжаттарды және жазуды криминалистикалық тұрғыда зерттеу

          Құжаттарды   криминалистикалық  зерттеу— бұл   хаттың,  осыдан   шыққан  кейбір    тұлға  құралын,  құжатты   жасау  әдістерінің   табиғи  заңдылықтарын,   сонымен   бірге   қылмысты     ашу  мен  тергеу  мақсатындағы   тану  әдістері  мен  тәсілдерін  қарастыратын  криминалистикалық   техника  саласы....

Тергеу барысында құжаттарды қарау

Қылмыстарды  ашу  мен  тергеудегі  құжаттармен  жұмыс,  жетістігі  бірқатар  ережелерді  сақтаумен  қамтамасыз  етілетін  тергеудегі  қараудан  басталады.  Табылған  құжаттар  тек  қолға  қолғап  киіп, не пинцет  қолданып  орындаған  жөн,  себебі  құжатта  қандай  іздер  бар  және  олар  қайда ...

Құжаттар, криминалистік маңызды ақпараттардың түпнұсқалары

Криминалистік  құжаттар  жазу  табиғаты,  құжаттарды  жасау  тәсілдері  және  жазбалар  ерекшеліктері  бойынша,  нақты  тұлғаның  жалған  құжаттар  жасауын  және  оны  анықтау  тәсілдерін  зерттейтін,  қылмыстарды  тергеу  және  ашу  мақсатында  құжаттардағы  ақпараттарды  пайдаланудың  ғылыми  негіздерін  құратын  саласы  болып ...

Криминалистика дамуының қысқаша тарихы

Қандай  да  болмасын   ғылыммен  танысқанда,  білген  оның  тарихы,  пайда  болу  мен  даму  сатыларын  білген  жөн. XIX  ғасырда  Еуропа  мен Америка  елдерінде  ғылым  мен  техниканың  айқын  дамуы  кәсіби  ұйымдасқан қылмыстардың  көбеюіне,  ал  ол  өз  кезегінде ...

Криминалистика

Криминалистика басқа да   ғылымдар  сияқты  объективтік  құбылыстар   заңдылықтарының  жиынтығы  болып  табылады. Бірақ та  осы  көптеген  жиынтықтардан  криминалистиканың айырмашылығы, ол қылмысты  ойдағыдай  ашуға, тергеуге және алдын  алуға қажетті  заңдылықтарды  оқытады. Бұл  заңдылықтардың  қалыптасуы  әрбір  қылмыстың ...

Шартты бекіту, өзгерту және бұзу

1 Оқу әдебиеттерінде шартты бекіту туралы жағдайлардың нақты бір нұсқасын көрсетпейді. Денегмен бұл жағдай тәжірибеде қолданылуда. Сіздің көзқарасыңыз бойынша шартты бекітудің неше нұсқасы болады деген ойдасыз? Қандай факторлар шарттың бекітілуіне себеп болады? Шартты бекіту...

Міндеттеменің тоқтатылуы

1 Әр міндеттеменің басы (оны «пайда болу деп атайды») және соңы («тоқтатылу») болады. «Міндеттемені тоқтату» ұғымының заңды анықтамасы жоқ. Ал, доктриналды анықтамасы соңғы жылдары беріле бастады, бірақ азаматтық құқықтың әр әдебиетінде емес. Авторын белгілей...

Азаматтық құқық бойынша жауапкершілік

1 Барлық азаматтық – құқықтық санкцияларға мемлекеттік мәжбүрлеу белгісі тән. Алайда, бір санкциялар ешқашан теріс мүліктік салдарларға және кей кездерде кінәлі құқық бұзушыны айыптауға әкелмейді, ал басқа санкциялар әрқашан мүліктік сипаттағы теріс салдарларға және...