Category: Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Міндеттемені орындау

1 Міндеттеменің мақсаты оны орындау болып табылады. Дегенмен «міндеттемені орындау түсінігі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде қарастырылмаған, бірақ теориялық жұмыстарда оны міндеттеменің қағидасы деп қарастырады.

Міндеттеме түсінігі және тараптары

1 Міндеттеме бірнеше мағынада қолданылады. Көбінде міндеттер (несиеге алынған мүлікке ақы төлеу міндеті) мен жеке міндеттемелерді (сатып алынған затқа ақысын төлеу) бекітетін құжат деп қарастырады. Азаматтық – құқықтық міндеттеме дегенді қалай түсініесіз? Соңғы 5...

Меншік құқығын және басқа да заттық құқықтарды қорғау

1 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде азаматтық құқықтарды қорғаудың тізімдері берілген. Бұған қарамастан заттық құқықтарды қорғаудың арнайы әдістері де бар. Заң нормасында көрсетілген заттық құқықтарды қорғаудың шарттары неде?Қандай арнайы қорғау тәсілдерін белесіз? Қазақстан Республикасының Азаматтық...

Басқа да заттық құқықтар

1 «Заттық құқық» түсінігі алғашқы қалыптасу кезеңдерінде цивилистердің қолданысында болмаған. Ал қазіргі заңдылық бойынша қоланысқа енді. Аталған түсінік міндеттемелік құқық түсінігіне қайшы келеді.

Жалпы меншік

1 Бірқатар цивилистердің пікірі бойынша жалпы меншік тек объективті мағынада ғана, ал субъективті мағынада ондай құқық жоқ дейді. Профессор Н.И.Коваленконвң айтуынша, құқықтың жалпы теориясы мен Азаматтық кодекстің «Жалпы меншік» тарауының кейбір бөлімдеріне қолданыстағы заңдылықтар...

Меншік құқығының түсінігі

1 Көбіне меншік құқығы экономикалық қытынас ретінде бекітіледі. Меншік түсінігін экономикалық  категория ретінде дұрыс анықтама беруге болады. Бірақ олар өзіндік әр түрлі анықталады. Мысалы: —  Меншік – бұл материалдық құндылық (көбі солай есептеледі).

Азаматтық құқықтағы мерзімдер. Талап мерзімі

1 Мезгіл ретінде кейбір жағдайларда сәт (момент), ал басқа жағдайларда уақыт кезеңі деп түсіндіріледі. Цивилистік теорияда мерзімді заңи факт ретінде қарастырады. Сіздің пікіріңізше, цивилистік және тұрмыстық «мерзім» ұғымдары қалай ажыратылады. Мерзімдер қандай заңи факт...

Мәмілелер

1 Шет ел кинофилмдерінде осындай сюджеттер көбірек кездеседі: жас жесір әйел қайтыс болған қарттың өсиетінен мынаны біледі, егер ол зайыбы қайтыс болғаннан кейін қайта тұрмысқа шығатын болса, қалған өсиетке иелік ете алады. Осындай өсиет...