Category: Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Қараудың түрлері мен мақсаты

Тергеулік қараудың түрлерін жіктейтін болса, оларды келесідей бөлуге болады: Қарау обьектілері бойынша жоғарыда көрсеткеніміздей: —      оқиға орнын қарау; —      мәйітті табылған жерінде сырттай қарау; —      заттарды қарау;

Қараудың басқа тергеу әрекеттерінен айырмашылығы

Тергеулік қарауды жауапқы оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау сияқты тергеу әрекетін де айыра білу керек. Жауапты оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудағы тергеушінің әрекеттерінде осы тергеу әрекетін қарау мен жақындастыратын біраз элементтері бар:...

Тергеу қарауының жалпы ережелері

Қылмыс ізін, өзге материалдық обьектілерді анықтау, сондай-ақ іс үшін маңызы бар жағдайларды айқындау мақсатында тергеуші, ал ол жоқ болған жағдайда анықтаушы немесе қылмыс туралы арыз немесе хабар түскен анықтау органының лауазымы жағынан жоғары қызметкері...

Кедендік тарифтер түрлері және іс-әрекеті

Кеден тарифтік жүйесі көптеген элементтерді қамтиды. Кедендік тарифтік шаралар дегеніміз – сыртқы экономикалық қызметті реттеуге бағыталған және мемлекеттік органдармен заңға көрсетілген реттерде жүзеге асырылатын ұйымдастырушылық, экономикалық, құқықтық шаралардың жиынтығы. «Кеден тарифтері және баж» туралы...

Қазақстан Республикасы прокуратурасы

Прокуратура кез келген заңдылық бұзушылықты анықтау және жою жөнiнде шаралар қолданады, Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдар мен өзге де құқықтық актiлерге наразылық жасайды, сотта мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi, сондай-ақ заңда белгiленген жағдайларда тәртiп...

Нұсқау. Өтiнiш. Ұйғарым

1. Прокурор: 1) қылмыстық iстердi қозғау мен тергеу жүргiзуге байланысты анықтама және тергеу органдарына; 2) жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдарға; 3) заңмен белгiленген өзге де жағдайларда нұсқау бередi.

Санкция

1. Прокурор жазбаша түрде: 2) қылмыстық iс жүргiзу заңдарында көзделген жағдайларда тiнтуге; 3) айып тағылған адамды қызметтен шеттетуге, сезiк келтiрiлген немесе айып тағылған адамды сараптама жүргiзу үшiн медициналық мекемеге орналастыруға;

Прокуратураның құқықтық актiлерi

Прокуратураның құқықтық актiлерiнiң жүйесi 1. Прокуратураның құқықтық актiлерiнiң жүйесiн: 1) прокурорлық қадағалау актiлерi: наразылық, қаулы, ұйғарым, өтiнiш, санкция, нұсқау, ұсыным, заңға түсiндiрме;