Category: Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп

Есептеу мен басқа да кредиторлық қарыздариен есептесулердің есебі

Есептеу мен басқа да кредиторлық қарыздариен есептесулердің есебі туралы қазақша реферат Жеке басты және мүлікті сақтандыру бойынша есеп айырысулар. Сактандырушыларға сақтанушылар сақтық төлемдерінен, сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған өзге де көздерінен сактандырушылар қалыптастыратын ақша қорларының немесе...

Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу есебі

Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу есебі туралы қазақша реферат Кәсіпорын өз ондірісінің тиімді және ырғақты жүмысын қамтамасыз ету үшін өзінің материалдық-техникалык базасын жасайды, яғни өндіріске қажет корларын құрайды. Кәсіпорынды жабдыктау экономикалық және әлеуметтік даму жоспарларына...

Алынған аванс бойынша есеп айырысу есебі

Алынған аванс бойынша есеп айырысу есебі туралы қазақша реферат Тауарларды жеткізуге не жүмыстарды орындауға алынған аванстар бойынша сондай-ак ішінара дайындығына карай тапсырыс берушілер үшін өндірілген өнім мен атқарылған жұмыстардың өтемакысы бойынша есеп айырысу үшін 3510...

Жинак зейнеткерлік корға төленетін міндетті зейнеткерлік жарнасының есебі

Жинак зейнеткерлік корға төленетін міндетті зейнеткерлік жарнасының есебі туралы қазақша реферат Кәсіпкерлікпен айналысатын жеке нотариустар, адвокаттар, жеке кәсіпкерлер және занды түлғалар, сондай-ақ басқа да қызметпен айналысатын, занды тұлға болып саналмайтындар (бір сөзбен айтканда, салық төлеушілер),...

Көлік құралдарына салынатын салық

Көлік құралдарына салынатын салық туралы қазақша реферат. Мемлеқеттік есепте тұрған меншік және меншікті сенімді басқаруға, шаруашылықты жүргізуге алғандар және  жеке тұлғалар салық төлеушілер болып табылады. Көлік құралдарына салынатын салық жыл сайын төленеді жене Қазақстан Республикасы...

Жер салығы

Жер салығы туралы қазақша реферат. Бюджетке төленетін жер салығының есебі 3140 шотта көрініс табады. Салык салу мақсатында барлык жер Қазакстан Республикасының заң актілеріне сәйкес арналым максатына және белгілі бір категорияға жататындығына карап қарастырылады.

Әлеуметтік салық

Әлеуметтік салық туралы қазақша реферат. Әлеуметтік салықты жұмыс беруші кәсіпорын есептейді, ол ақшалайда, заттайда төленуі мүмкін. Әлеуметтік салыктың есебі 3140 шоттың «Әлеуметтік салық» деп аталатын сүбшотында жүреді.

Акциздік (жанама) салық

Акциздік (жанама) салық туралы қазақша реферат — сатып алушы төлейтін тауардың бағасына немесе тарифіне қосылатын жанама салық болып табылады. Акцизді есептеген кезде 1210 шоты дебеттеліп, 3140 шотының «Акциз» деп аталатын субшоты кредиттеледі.

Қосылган құн салыгы

Қосылган құн салыгы туралы қазақша реферат. Бұл өндіріс процесіне және тауардың (жүмыстың, қызметтердің) айналысына косылған, сату айналысына салынатын құн бөлігінің бюджетке аударылатын, қосылған құны салығы болып табылады, сондай-ақ Қазакстан Республикасының аумағына тауарларды импорттау кезінде...

Төлем көзінен ұсталатын салықтар

Төлем көзінен ұсталатын салықтар туралы қазақша реферат. Төлем көзінен ұсталатын салықтар 15% мөлшерлемесі бойынша ұсталады, сондай-ақ ол Қазақстанда жұмыс істейтін резидент еместердің де табысынан үсталады. 15% мөлшерлемесі бойынша төлем көзінен ұсталатын табыстардың қатарына: —     ...