Бухгалтерлік есепті 1С. Бухгалтерия жүйесінде жүргізу

Бухгалтерлік есепті 1С. Бухгалтерия жүйесінде жүргізу туралы қазақша реферат

1С «Кәсіпорын» жүйесі (8.1 версия) 1С жүйесі қарапайым да күрделі бухгалтелік есеп программасы болып саналады, ол әр түрлі меншік формасында және әр түрлі қызмет саласындағы кәсіпорындарда қолдануы мүмкін. Жүйенің жұмысы мынандай үш компонентке негізделіп жасалған. «Оперативті» «Бухгалтерлік есеп» « Есептеу» компаненті.

Бухгалтерлік есеп компоненті кәсіпорынның шаруашылық қызметін қамтиды. Бұл шоттар жоспарын операциялармен проводкаларды және бухгалтерлік қорытнды есептіқамтамсыз етеді.жинақтамалы шоттар бойынша көп өлшемді және көп деңгейлі есеп жүргізуге мүмкіндік береді. Есептің қалған бөліктерінде, мысалы валюталық есеп, қосалқы шоттар және басқалары оның қосымша бөлігі болып табылады, кейде олар пайдаланбауы да мүмкін. Есеп ақшалай да, заттай да жүргізіледі. Көп өлшемді талдамалы есеп қорытындыларын әртүрлі бөліктерде алуға мүмкіндік береді.            Құжаттарды жүргізу кезінде бухгалтер проводкаларды қолмен немесе автоматты түрде енгізе алады.

    Жүйенің негізгі мүмкіндіктері

−       банк және касса есебі

−       негізгі құралдар және материалдық емес активтердің есебі

−       тауарлар есебі,өнімді өндіру және қызмет көрсету

−       валюталық операциялар есебі

−       ұйымдар мен алашақтармен, берешектермен, есеп беруші тұлғалармен өзара есеп айырысу есебі

−       еңбекақы бойынша есеп айырысу

−       бюджетпен есеп айырысу

−       есептің басқа бөлігі

«Жедел есеп» компоненті – белгілі бір уақытқа байланысты шаруашылық операцияларды басқаруға арналған. Бұл компоненттердің негізі қалдықтар немесе айналымдардың көп өлшемді есеп жүйесін құрайтын тіркелімдер болып есептеледі.Тіркелімдегі ресурстар қозғалысы Кіріс және Шығыс сияқты екі тәсілмен туындауы мүмкін, сонымен қатар бұл ереже тіркелімнің барлық ресурстары үшін орындалуы тиіс.Сонымен қалдықтар тіркелімі кірістелетін және шығысталатын ресурстар бойынша балансты белгілеп қана қоймай, оның «Жедел есеп» компонентінің негізгі тәсілі болып табылады. Барлық құжаттар кәсіпорынның шаруашылық қызметіндегі іс-әрекеттер тізбекті құрайды. Құжаттың басқа құжатқа қатысты жайғасымы күнімен, уақытымен, сонымен қатар тізбегінің бір күндегі бір уақытымен белгілеу қосымша шамасымен анықталады. Құжаттарды «кейінгі күнмен» өткізу және түзету ерекше факт болып есептелінеді және белгілі бір ережелер бойынша орындалады. «Жедел есеп» компонентінен оның кез келген күрделі есепті және кәсіпорынның экономикалық қызметінің әр бөлігі бойынша құрылымын ұйымдастыруға мүмкіндік беретінін көруге болады. «Есептеу» компоненті арнайы алгоритмдер бойынша кезеңдік есептемені орындайды. Бұл компонентінің негізі болып, кезендік есеп беру деректері және олардың алдыңғы тарихы сақталған қорытынды есеп журналы болып табылады. Қорытынды есеп журналына міндетті түрде есеп беру обьектісі немесе басқа да анықтамалар жатады. Бұл анықтамалық бойынша есеп жүргізілетін обьектілер түрі анықталады. Журналдағы жол бір күннен бір жылға дейінгі кез келген кезең үшін, анықтамалықтағы бір обьекті бойынша қорытынды есеп беруді бейнелейді. Ақпаратты еңгізудің қолайлылығы ескеріледі. Құжаттарды толтырғанда алдын-ала қойылған параметр арқылы немесе сәйкес анықтамалықтан тандау арқылы мәндерді еңгізу жүзеге асырылады. Бір анықтамалықтың өзі есеп берудің бірнеше түріне қатысуы мүмкін онда ол үшін бірнеше журнал құрылады . Конфигурациялау сатысында икемделген есептеме журналының саны шектеусіз және шешілуге қажетті.

         БТА Ипотеканың операциялары аудитінің бағдарламасы.

Аудит процедуралры Ақпарат көздері
Бта ипотека есептік,ағымдағы валюталық және басқа да шоттар бар екендігін айқындау Тестілеу материалдары
БТА Мпотеканың ақша шоттарындағы операциялардың заңдылығын,анықтығын және шаруашылық мақсатқа сәйкестілігін тексеру Заңды және жеке тұлғалармен шарттар,өкім қағазы және талап арыздар
Шотқа түскен ақшаны кіріске алудың дұрыстығын,уақытылығын ж.е толықтылығын тексеру Банктің ақшалай есептік құжаттары тіркелегн көшіршелері 2журнал -ордер 2ЖО№2тізімдемесі бас кітап баланс
Ұсынылған шоттарға төленген қаржының дұрыстығын толықтығын сәйкестігін тексеру Банк көшірмелері мен бастапқы құжаттар.
Бюджетке салық және бюджеттен тыс қорларға міндетті төлемдер аударудың уақытылығын тексеру. Төлем тапсырмалары мен талаптары
Банктер алынған ж.е кассаға кіріске алынған,сондай ақ олардың мақсатты пайдалануын тексеру Кірістік ордерлар,кассалық құжаттарды ж.е тіркеу журналдары
Бтаның төлем қабілетілігі әр түрлі кредиторлармен соның ішіндегі банкпен несиелер бюджетпен салықтар бойынша есеп айырысу мерзімін өткізіп алу себептерін анықтау Өтімділік коэффициенттері,қаржылық тұрақтылық есептеулері шот фактуралар,1-3ЖО ж.е оларға тізімдемелер
Кәсіпорындар мен әр бір қолма -қол ақшасыз есептесу бойынша шарттар өзара қарым қатынастардың сәйкестігін тексеру Контрагентермен шарттар,төлем тапсырмалары,банк көшірмелері анықталмаған нормативті ақпараттар.
Құжаттар мен жазбаларда көрсетілген ақшаның бар екендігі мен қозғалысы туралы мәлеметтердің сәйкестігін тексеру. Бастапқы құжаттар журнал ордерлер, чек кітапшалары,бас кітап
Банк операциялары юойынша шот корреспонденцияларының дұрыстығын тексеру Бухгалтерлік есепке алу шоттарының анықтамасы және корреспонденциясы