Бухгалтерлік есеп шоттар жоспары

Бухгалтерлік есеп шоттар жоспары туралы қазақша реферат

Бухгалтерлік есеп шоттар жоспары— барлық шаруашылық операциялар балансқа әсер етеді, оның оған әсер етуіне байланысты әр түрлі операциялар түрі қарастырылады. Яғни , әрбір жаңа операцияныжүзеге асыру барысында баланс өзгеріп отырады, сондықтан әр жолы қайта құру мүмкін емес. Жекелеген мүлік құралдарының (активти позициясында) және міндеттемелердің жеке капиталды қосқандағы(пассив позициясында)өзгерістер шоттарда, яғни екіжақты жазуда ескеріледі. Ол үшін шоттағы бастапқы баланс қарастырады.

Барлық баланстық позицялар инвесторлық шотқа кіргізіледі:

−       Активті шоттарда бастапқы қалдық дебетке кіргізіледі.

−       Пассивті шоттары бастапқы қалдығы кредитек кіргізіледі.

Бастапқы баланстық шоттарға бөлінгеннен кейн және бастапқы қоларды енгізгеннен кейін операцияларды жүргізуге болады.

Сондықтан бухгалтерлік кітапта жазудың ережесі бар.

−       Түсімдер немесе көбеюлер бастапқы қалдық бар жағында жүргізіледі.

−       Шығындар немесе қордың азаюы шоттың келесі жақ бетінде жүргізіледі.

Кредиттік мекемелерде де басқа да кәсіп орындар сияқты ең аз дегенде туындайтын шығындарды жабу үшін табысқа жетуге ұмтылу керек.        Сондықтан дебиторлар несиелеуді пайдаланғаны үшін пайыз төлейді. Және керісінше, салымшылар өздерінің салымдары бойынша пайыз алады. Барлық шығындар және табыстар капиталдың азаюы немесе көбеюі болып табылады. Меншікті капиталдың өзгеруінің осындай жиі рәсімдерін тікелей меншікті капитал шоттарында жүргізу тиімдірек болар еді. Осы жағдайда капиталдың өзгеруін бухгалтерлік кітапқа жазу меншікті капитал шотындағы түсінбеушілікке әкелер еді. Сонымен қатар жекелеген табыстар мен шығындардың мөлшерін және маңызды динамикаларды бөлу мүмкін емес болар еді. Сондықтан табыстар мен шығындар капиталдағы осыған ұқсас өзгерістер тіркелетін Бас кітаптың ерекше шотында жүргізіледі. Бұндай жағдайда, нәтижелік шоттың көмегімен кәсіпорынның жақсы қызметінің қызметінің себебін зерттеуге және баға беруге болады.Осылайша қорытынды шот меншікті капитал шотының аралық шоты болып табылады. Қорытынды шот тек капиталдағы өзгерістерді ғана есептейтіндіктен, олардың бастапқы қоры жоқ.Қорытынды шоттағы өзгерістер осы меншікті капитал шоты жағында жасалады.

−       Табыстар табыстар шотының кредитінде капиталдың өсуі сияқты жүзеге асырылады.

−       Шығындар капиталдың азаю сияқты шығындар шотының дебетінде жүзеге асырылады.

Аналитикалық есепте жазбалар есеп айырысу-ақша құжаттарының мәліметтері бойынша жүзеге асырылады.

Дербес шоттарда келесідей деректемелер басылып шығарылады.

−       соңғы операциялардың жүзеге асқан күні

−       операцияның нақты жүзеге асырылған күні

−       құжат нөмері

−       корреспондеттік шот нөмері.

−       операциялар түрінің шартты цифрлы белгілері

−       дебет және кредит бойынша айналыс сомасы

−       кіріс және шығыс қалдық.

Баланстан тыс шоттардағы аналитикалық есептің дербес шотында коррепонденттік шоттың нөмірі және цифрлы белгілер деректемелері, сондай-ақ операциялар түрлері толтырылмайды.операция жүзеге асырылған күннен келесі күні клиенткесенімхат бойынша дербес шоттың көшірмесі,онымен бірге операцлардың түрлері толтырылмайды. Операция жүзеге шоттың көшірмесі, онымен бірге операциялардың сипаты жайлы қажетті мәліметтері бар құжаттар ұсынылады. Бұл құжаттар болмаған жағдайда шот менеджері сома түскен банкке хабарлама жібереді. Әрбір жылдың 1қаңтарынада банктің клиенттері барлық дербес шоттар бойынша жазбаша нысанда қалдықты растауын көрсетуі керек.

БТА Ипотека ұйымдар және мекемелер дербес шот көшірмесінің мәліметтері бойынша банктің есеп айырысу, кассалық операцияларды орындағандығын бақылайды және бұл операцияларды өздерінің бухгалтерлік есебінде көрсетеді. Клиенттердің жазбаша өтініш бойынша анк мекемесі бастығының рұқсатымен қажет жағдайда дербес шот көшірмесінің дубликаты беріледі. Дубликат алу өтінішіне банк штын басқаратын тұлғалар қол қояды.Баланстан тыс шотбойынша бухгалтерлік журнал және жиынтық карточкалар баланстан шот сияқты жасалады, онда да дербес шоттар, баланастан тыс кіріс және шығыс ордерлерінің мәлеметтері немесе баланстан тыс шоттардың карточкада ескерілетін төлем құжаттар мәлеметтеріменжасалатын жазулар да сондай әдіспен жасалады.

Ұқсас реферат

 Бухгалтерлік есепті реттеудің банктің есеп саясаты

«Бухгалтерлік есеп туралы» заң бекіткендей, Қазақстанның бухгалтерлік есеп органдардың нормативті актісімен, реттеуші бухгалтерлік есеп туралы заңын басшылыққа ала отырып , банктер өздерінің есеп  аясатын өздері қалыптастырады. Сондай ақ банкте қабылданған есеп саясаты жылдан жылға өзгеріссіз қолданылатындығы көрсетілген.

 Толығымен