Ведомствалық мұрағат құжаттарын топтастыру

Ведомствалық мұрағат құжаттарын топтастыру туралы қазақша реферат

Құжаттарды топтастыру кезінде ведомствалық мұрағат паспортындағы қор жинағы және оның тобы болады.Тәжірибе бойынша құжаттарды топтастыру қорымен жинағының атын қорландыру дейді.Қорландырудың өзі анықтауыш хронологиялық тәуелділік қор құжатын және қорды қалыптастыру.Құжаттардың жиының мекеме және кәсіпорын,ешнәрсеге тәуелді емес,заңды тұлға  болама әлде жоқпа,олардың құжаттану қорын құрайды.Мекеме қор құжат бөлімі саясаты бар,халықшаруашылығы ғылыми ,әлеуметтік мәдениет немесе тарихи білім,мұрағаттың қорын құрайды және мемлекеттік сақтау мұрағатына тиісті: мекемедегі қор құжатының қор процесін қор құрастырушысы дейді де сауатты деп те атайды.Мұрағат қор түрі мынадай: мекеме қоры және жиыны.Мекемедегі мұрағатты құжаттану қоры деп атайды,ол құжаттарды құрайды және бір ұйымдастыру мекемесінен тұрады.Жиын былай аталады:барлық бөлек құжаттар мөлшерін бір немесе бірнеше белгіден (теметикалық,авторлық,хронологиялық және т.б),Ведомствалық мұрағат —  қор мұрағатын ұйымдастыру мүмкін, ол құжаттарды құрайды және тарихи немесе  логикалық байланыста болады.

Ведомствалық мұрағат паспортындағы жұмысты қорландыру құжатымен немесе тандаулы құжаттарды іске асыру бойынша мемлекеттік мұрағатқа алып береді.

Тәуеді құжат қорын анықтау және қордың құрылуы.Қорды анықтау кезінде ол келесі құжатқа тәуелді.

  • Кірген құжат мекеме қорына жатады,келіп түскен оларды қорландырады,деректеме тәуелділігін анықтау бойынша мөрі тіркеледі,ұсталған құжаттар мекеме функционалдық сұрақтар.
  • Мекемедегі шыққан құжаттың көшірмесі қорға жатады,әрқайсысы құжат авторынан тұрады,анықтау тізімі бойынша қорға тәуелді іс қағаздар қиымен құжаттар.
  • Ішкі құжаттар қоғам мекемесінін қорына жатады.Құжатта анықтамасы аты көрсетіледі және автордың қолы.
  • Мекемедегі құжаттардың қоғамдағы мекеме (кәсіподақ ДОСААФ Қоғамдық Қызыл Крест және Қызыл жарты ай және т.б) бір қорды құрайды.
  • Іс өндіруді мекемедегі екі істі алдынғы мекемедегі негізгі қорын құрайды.Олардың іс қағаздары аяқталған.Ұйымның жабылу қор негізін іске қосады және ұйымда аяқталмаған іс қағаздардан басқа функционалдық алып беру ұйымнвың жабу кезіндегі аяқталмаған іс қағаздар.Мекемедегі қабылдаушы қор негізі.
  • Жеке ісі егер олар бір ұйымға байланыс арқылы берілсе мекеме қоры қосылып алынады.

Бір және сол қор ұйымға мына құжаттарды құрайды:оған дейін және одан кейіңгі теориялық өзгеріс болған жағдайда құрылымы,штаты,мөрі және т.б жатады.Оған дейінгі және одан кейіңгі толық және уақытша өзгеру нәтижесін оның құрмет атымен және асыл таспен мараппатталады,бір немесе бірнеше аудандарда

Әр түрлі қор мынандай материралдарды құрайды:министр одағы,комитет басты анықтамасы,республикалық министрі;

Республикалық министр комитеті және министрлік одақ базасы;Мемлекеттік өкіметі орталық мүшесі республикалық автономиялық және мемлекеттік анықтама одағы.Қорда негізгі топтастыру есеп құжаты,ведомсвалық мұрағатқа жазылады.Әр қорға жиынға түскен ведомсвалық мұрағаттқа аты және нөмері жазылады.Құжат құрамы мен мекеменің ұйымдастырушылық құрылымын есепке ала жүйелеу схемасы,қор құрушының құрылымын оның қызметін әркетіндегі маңызды мәселелерін,құжат түрлері мен көп қырлылығын көрсетеді.Бұл схема бойынша құжаттар мынадай классификациялық белгілеріне сай топтастырылады:

1)      құрылымдық  (барлық құрылымдық бөлімшелер бойынша)

2)      хронологиялық (құжат мерзімі немесе күні бойынша )

3)      Функционалды,салалық,тематикалық,мәндік,сауалдық құжатта сақтаған мәселе бойынша

4)      Номиналды (істермен құжатар түрі бойынша)

5)      Кореспонденттік (қор құрушы мен келісімен мекеме және тұлға бойынша)

6)      Географиялық (құжат мазмұны авторы немесе кореспонденттігіне қатысты географиялық түсініктер бойынша)

7)      Авторлық (мекеме атауы немесе құжат авторы бойынша)

Бір белгісі бойынша құжаттарды топтастыру жүрмейді.Істерді жүйелеу кезінде бір мезгілде белгілер қатары қолданылады. Мысалы:Құрылымдық немесе хорнологиялық белгілерді есепаке алу жүйелеу схемасының  2 нұсқасын : 1)хронологиялық-құрылымдық

2)құрылымдық-хорнологиялық жасауға мүмкіндік береді.

Мекеме қорында істерді ұйымдастыруды және құрылымын жие өзгертіп,мекемеде қолданылады.Мұндағы құжаттар алдымен құрылған жылы  бойынша одан кейін құрылымы бойынша жүйеленеді.Жүйелеу схемасын бұл нұсқалардағы істер алдымен құрылымы  сосың жылы бойынша жүйеленеді.Жие құрылымын өзгертуі ұйым қорына хронологиялық-функкционалды немесе функнционалды-хронологиялық жүйелеу схемасы қолданылады.Көбіне ұйым құжатта аз немесе көлемі жағынан шағын қорларды қолданылады.Хронологиялық номиналды немесе номиналды хронологиялық жүйелеу схемасы.Біріккен мұрағат қоры шеңберіндегі мұрағаттық қорлар мазмұны өндірістік кәсіпорны жеке кәсіпорны бірлестік құрамындағылар олардың филиалы.

Құжаттарды топтастыру кезінде хронологиялық,тиматикалық және тиматикалық хронологиялық басқа авторлық,номиналды,топ ішіндегі құжаттар,алфавит,тақырып белгілері қолданылуы мүмкін