Тіл туралы мақал мәтелдер

ТІЛ ТУРАЛЫ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР

Адам көңілден азады, тілден жазады.

* * *

Адамға келген он пәленің тоғызы – тілден.

* * *

Адам көңілінен азады,
Тілінен жазады.

* * *

Айтпас жерде тілің тарт.

* * *

Ана тілі – бәріміздің анамыз,
Өйткені ол – ұлтымыздың анасы.

* * *

Ана тілің алпыс тілге татиды.

* * *

Ақынның тілі қылыштан өткір.

* * *

Ат жүйрігі айырады, тіл жүйрігі қайырады.

* * *

Атағыңды өсіретін де, өшіретін де – тіл.

* * *

Аузы құлып сандықты тіс ашпаса, тіл ашады.

* * *

Ашынған тілді болар,
Ашыққан ұры болар.

* * *

Ауызда жиек жоқ,
Тілде тиек жоқ.

* * *

Әдеп басы – тіл.

* * *

Әрбір халық өзінің ана тілінде ғана бақытты.

* * *

Бас кеспек бар, тіл кеспек жоқ.

* * *

Бал тамған тілден у да тамар.

* * *

Балаға өз тіліңмен сөйлеме, өз тілімен сөйле.

* * *

Басқа пәле – тілден.

* * *

Жаман көлдің суы ащы, жаман қатынның тілі ащы.

* * *

Жалтақтамай өзге тілді ұлысқа,
Ең алдымен өз тіліңді дұрыста.

* * *

Көнектей басыңа шүмектей тілің жау.

* * *

Қазақтың ақылы – көзінде,
Қасиеті сөзінде.

* * *

Қотыр қолдан, пәле тілден жұғады.

* * *

Кісі қызыл тілден өледі,
Түлкі қызыл жүннен өледі.

* * *

Қылыш жарасы бітер,
Тіл жарасы бітпес.

* * *

Қызыл тіл – жанның мияты,
Абырой – ердің қуаты.

* * *

Мал басынан байланады,
Адам тілінен байланады.

* * *

Малға кедей – жарлы,
Тілге кедей – сорлы.

* * *

Ішімдегінің бәрі тілімде,
Тілімдегінің бәрі түрімде.

* * *

Өнер алды – қызыл тіл.

* * *

Өз тілің – бірлік үшін,
Өзге тіл – тірлік үшін.

* * *

Оқу алды – қызыл тіл,
Бірден соңғы мергеншіл.

* * *

От ауызды, орақ тілді шешен.

* * *

Піл көтермегенді, тіл көтереді.

* * *

Сөз – көмек, тіл – құрал.

* * *

Тәрбие тілден басталады.

* * *

Тілін білмейтіндер емес, тілін білгісі келмейтіндер – мәңгүрт.

* * *

Тіземнен сүріндірсе сүріндірсін,
Тілімнен сүріндірмесін.

* * *

Тіл – қылыштан да өткір.

* * *

Тіл – тас жарады, тас жармаса да бас жарады.

 

* * *

Тілде тиек жоқ.

* * *

Тілсіз жерде тіршілік жоқ.

* * *

Тіл – тіршілік тірегі.

* * *

Тіл – ұлттың сүйенетін тамыры,
Сыйынатын тәңірі.

* * *

Тіл сүйексіз болса да, өзі сүйектен өтеді.

* * *

Тілден тілдің кеңдігі болғанымен, кемдігі жоқ.

* * *

Тіл қоса алар жер мен көктің арасын,
Тіл айырар анасынан баласын.

* * *

Тіл – атадан қалған асыл мұра.

* * *

Тіл – асыл ойдың бұлағы.

* * *

Тілге әр күн мейрам.

* * *

Тіл – ел басқарудың құралы.

* * *

Тіл – буынсыз, ой – түпсіз.

* * *

Тіл – білім, тәрбие тұғыры.

* * *

Тіл – достықтың мерейі.

* * *

Тіл – елдігіміздің іргетасы.

* * *

Тіл – мәдени мұраның үзілмес өзегі.

* * *

Тіл – мәдени қазынаның қайнар бұлағы.

* * *

Тілдің майын тамызып,
Сөздің балын ағызып,
Хас шешендер сөз айтар.

* * *

Тілді қорлау – халықты қорлау.

* * *

Тілі өлген ел – тірі өлген ел.

* * *

Тіл — өлшеусіз қазына, өрісі кең әлем.

* * *

Тіл – сүйексіз, ақыл – түпсіз.

* * *

Тілі тәтті, көңілі қатты.

* * *

Тіл – тәуелсіздік тұғыры.

* * *

Тіл – татулық тірегі.

* * *

Тілге шешен, іске мешел.

* * *

Тіл – халықтың жаны, ділі, рухы, елдік қасиеті, ұлттық болмысы.

* * *

Тілсіздің дауы арам,
Зекетсіздің малы арам.

* * *

Тіл ерді қабірге салады,
Нарды қазанға салады.

* * *

Тіл тікенді де алады.

* * *

Туған ел – тұғырың,
Туған тіл – қыдырың.

* * *

Ұлттың қуаты – тілінде.

* * *

Ұлттың өшуі тілдің өшуінен басталады.

* * *

Шешеннің тілі – шебердің бізі.

* * *

Шешеннің тілі ортақ,
Шебердің қолы ортақ.

* * *

Халық үшін өзге тілде сөйлеу қауіпті емес, өзге тілде ойлау қауіпті.