Өкілдік және сенімхат

1 Өкілдік институты Ежелгі Римнен басталады, ал қазіргі уақытты өте кең қолданыста.  Қазіргі қолданыстағы қазақстандағы заңнамаларда бұл институтың анықтамасы көрсетілмей қалған.

Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Сіздің ойыңызша, Қазақстан Рсепубликасының Азаматтық кодексіндегі 5 тараудағы «өкілдік» дегенді қалай түсінесіз? «Коммерциялық өкілдік» дегенге сіздің көзқарасыңыз қалай?

2 Сенімхат бір тұлғаның екінші бір тұлғаға өкілдік етуге рұқсат беретін жазбаша құжат екендігі белгілі.

Бұл бір жақты мәміле.

Азаматтық айналымның қатысушыларына азаматтық заңдылықтар бойынша оны рәсімдеудің қандай талаптары қойылған?

3 Өзіңіздің ойыңыздан екі сенімхатты құрастырыңыз: бірін — істі сотта қарау туралы (сот отырысына қатысуға); екіншісін – сотта жеңіп шыққан іс бойынша ақшаны қайтаруға. Қанша уақыт өткенше сіздің берген сенімхатыңыздың күші болады. Сенімхат алған адам сіздің атыңыздан барлық істеріңіз бойынша қол қоюға құқығы бола ма?

4 «Сенімхатты қайтадан сенамхаттау» денеіміз алғашты тұлғаның сенімхатты жаңа бір тұлғаға беру болып түсініледі.

Кімнің алғашқы берген сенімхатты басқа бір тұлғаға қайта сенімхаттауға құқығы бар екендігін талдай отырып, өз пікіріңізді білдіріңіз? Қандай жағдайда әрекет құқыққа сай болып табылады?